• დღის სიახლეები

  25-02-2017
  როგორ ამოვიცნოთ ფალსიფიცირებული რძის ნაწარმი სახლის პირობებში - დიასახლისებმა ეს უნდა იცოდეთ rogor amovicnot falsificirebuli rdzis nawarmi saxlis pirobebshi - diasaxlisebma es unda icodet
  25-02-2017
  ინფორმაციას პატრიარქის დაცვის 17 წევრის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ არ დასტურდება informacias patriarqis dacvis 17 wevris mier tanamdebobis datovebis shesaxeb ar dasturdeba
  25-02-2017
  დავით ნარმანია - ვერ ეღირსებიან, 1-ელ მარტს საკრებულოში არ მივალ, რადგან ამ შოუს არ უნდა მოჰყვეს გაგრძელება davit narmania - ver egirsebian, 1-el marts sakrebuloshi ar mival, radgan am shous ar unda mohyves gagrdzeleba
  25-02-2017
  ანტიკვარული და ძვირფასი ნივთები ლელა კაკულიას ბინაში antikvaruli da dzvirfasi nivtebi lela kakulias binashi
  25-02-2017
  „ფეისბუქის“ მომხმარებელთა 70% ბმულს შინაარსის წაკითხვის გარეშე აზიარებს „feisbuqis“ momxmarebelta 70% bmuls shinaarsis wakitxvis gareshe aziarebs
  25-02-2017
  დედაქალაქის საკრებულოს შენობაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაეშვა dedaqalaqis sakrebulos shenobaze saqartvelos saxelmwifo drosha daeshva
  25-02-2017
  ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა xelnawerta erovnul centrsa da maswavlebelta profesiuli ganvitarebis centrs shoris tanamshromlobis memorandumi gaformda
  25-02-2017
  ლევან იზორია ტაბახმელაში, იუნკერთა მემორიალის ტერიტორიაზე, ღია მუზეუმის შექმნის ინიციატივით გამოდის levan izoria tabaxmelashi, iunkerta memorialis teritoriaze, gia muzeumis sheqmnis iniciativit gamodis
  25-02-2017
  ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა თავისუფალია qutaisi-tyibuli-ambrolauris saavtomobilo gzaze modzraoba tavisufalia
  25-02-2017
  პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხით, ტაბახმელაში არსებული სანგრები 1921 წლის სახით აღდგება prezidentis sarezervo fondidan gamoyofili tanxit, tabaxmelashi arsebuli sangrebi 1921 wlis saxit agdgeba
  25-02-2017
  საგამოძიებო სამსახურმა უაქციზო სიგარეტის გასაღების ბრალდებით 3 პირი დააკავა sagamodziebo samsaxurma uaqcizo sigaretis gasagebis braldebit 3 piri daakava
  25-02-2017
  კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა korneli kekelidzis saxelobis saqartvelos xelnawerta erovnul centrsa da maswavlebelta profesiuli ganvitarebis erovnul centrs shoris urtierttanamshromlobis memorandumi gaformda
  25-02-2017
  ქუთაისში 18 წლის გოგონა საავადმყოფოში გარდაიცვალა qutaisshi 18 wlis gogona saavadmyofoshi gardaicvala
  25-02-2017
  ვარჯიში, რომლითაც სწორი და ლამაზი ფეხების დაყენებას შეძლებთ varjishi, romlitac swori da lamazi fexebis dayenebas shedzlebt
  25-02-2017
  საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის სასახლეზე სახელმწიფო დროშა დაუშვეს sabჭota okupaciis dgestan dakavshirebit, prezidentis sasaxleze saxelmwifo drosha daushves
  25-02-2017
  პრეზიდენტი - დღეს ჩვენ ვდგავართ იქ, სადაც იდგნენ ჩვენი წინაპრები და იცავდნენ სამშობლოს საბჭოთა ოკუპაციისგან, აქ იდგებიან ჩვენი შთამომავლებიც prezidenti - dges chven vdgavart iq, sadac idgnen chveni winaprebi da icavdnen samshoblos sabჭota okupaciisgan, aq idgebian chveni shtamomavlebic
  25-02-2017
  ექსკლუზიური ფოტო - მდედრი ანაკონდა სექსის შემდეგ, მამრს ყლაპავს eqskluziuri foto - mdedri anakonda seqsis shemdeg, mamrs ylapavs
  25-02-2017
  თეთრმა სახლმა პრესისთვის გამართულ ბრიფინგზე CNN-ი და სხვა საინფორმაციო საშუალებები დაბლოკა tetrma saxlma presistvis gamartul brifingze CNN-i da sxva sainformacio sashualebebi dabloka
  25-02-2017
  მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასა და პრეზიდენტის სასახლეზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია mtavrobis administraciis shenobasa da prezidentis sasaxleze saxelmwifo droshebi dashvebulia
  25-02-2017
  ძალა ნდობას - შს სამინისტრო სოციალურ კამპანიას განაგრძობს dzala ndobas - shs saministro socialur kampanias ganagrdzobs
  25-02-2017
  „აეროსმიტის“ კონცერტზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დაიწყო „aerosmitis“ koncertze dasaswrebi biletebis gayidva daiwyo
  25-02-2017
  დონალდ ტრამპი New York Times-ს და CNN-ს „ყალბი მედიასაშუალებების“ კონტექსტში მოიხსენიებს donald trampi New York Times-s da CNN-s „yalbi mediasashualebebis“ konteqstshi moixseniebs
  25-02-2017
  25 თებერვალი: საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე და ულამაზესი მარო მაყაშვილის გულისშემძვრელი დღიური 25 tebervali: saqartvelos istoriashi ert-erti yvelaze mdzime dge da ulamazesi maro mayashvilis gulisshemdzvreli dgiuri
  25-02-2017
  CNN, New York Times, Politico და Los Angeles Times თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე არ დაუშვეს CNN, New York Times, Politico da Los Angeles Times tetr saxlshi gamartul brifingze ar daushves
  25-02-2017
  კაცი, რომელმაც ავადმყოფი შვილი სამუდამოდ მიატოვა - ამის გამო მამები შვილებს არ ტოვებენ... kaci, romelmac avadmyofi shvili samudamod miatova - amis gamo mamebi shvilebs ar toveben...
  25-02-2017
  საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეზე სახელმწიფო დროშა დაშვებულია saqartvelos prezidentis sasaxleze saxelmwifo drosha dashvebulia
  25-02-2017
  პარლამენტის შენობებზე საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო დროშები დაეშვა parlamentis shenobebze sabჭota okupaciis dgestan dakavshirebit saxelmwifo droshebi daeshva
  25-02-2017
  შსს-ს არქივმა საბჭოთა ოკუპაციის თემაზე მომზადებული წიგნის პრეზენტაცია გამართა shss-s arqivma sabჭota okupaciis temaze momzadebuli wignis prezentacia gamarta
  25-02-2017
  საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, პარლამენტის შენობებზე სახელმწიფო დროშა დაეშვა sabჭota okupaciis dgestan dakavshirebit, parlamentis shenobebze saxelmwifo drosha daeshva
  25-02-2017
  თავდაცვის სამინისტრომ ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, დროშები დაუშვა tavdacvis saministrom okupaciis dgestan dakavshirebit, droshebi daushva
  25-02-2017
  "ბიბლუსი გალერეაში" "ლიბერთინსის" სერიით გამოცემული წიგნის "გამარჯვებულის" პრეზენტაცია გაიმართა "biblusi galereashi" "libertinsis" seriit gamocemuli wignis "gamarjvebulis" prezentacia gaimarta
  25-02-2017
  ახალი დეტალები ქუთაისში 18 წლის გოგონას გარდაცვალების შესახებ axali detalebi qutaisshi 18 wlis gogonas gardacvalebis shesaxeb
  25-02-2017
  ლევან ვასაძემ რუსეთ-საქართველოს შერიგების საკუთარი გეგმა წარადგინა (ვიდეო) levan vasadzem ruset-saqartvelos sherigebis sakutari gegma waradgina (video)
  25-02-2017
  შსს-ს განცხადებით, საპატრიარქოს დაცვის ყველა მოქმედი თანამშრომელი სამინისტროს რიგებში რჩება shss-s gancxadebit, sapatriarqos dacvis yvela moqmedi tanamshromeli saministros rigebshi rcheba
  25-02-2017
  ხმაურია ქუთაისის საავადმყოფოში, სადაც 18 წლის გოგონა გარდაიცვალა xmauria qutaisis saavadmyofoshi, sadac 18 wlis gogona gardaicvala
  25-02-2017
  გავრცელებული ინფორმაციით, პატრიარქის დაცვის 17 წევრი გაათავისუფლეს gavrcelebuli informaciit, patriarqis dacvis 17 wevri gaatavisufles
  25-02-2017
  ეროვნული პარკის რეინჯერს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს erovnuli parkis reinjers sityvieri da fizikuri sheuracxyofa miayenes
  25-02-2017
  "კინოს ოსკარამდე ავტო-ოსკარები" - "AUTO BILD საქართველომ" ოქროს საჭის მფლობელები დააჯილდოვა "kinos oskaramde avto-oskarebi" - "AUTO BILD saqartvelom" oqros saჭis mflobelebi daajildova
  25-02-2017
  პრინცესა დიანას ყველაზე ელეგენტური კაბები princesa dianas yvelaze elegenturi kabebi
  24-02-2017
  "ინფორმაცია, რომელიც დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ მომაწოდა წინააღმდეგობაში მოდის პროკურატურის მხრიდან გავრცელებულ ოფიციალურ ვერსიასთან" "informacia, romelic dekanozma giorgi mamaladzem momawoda winaagmdegobashi modis prokuraturis mxridan gavrcelebul oficialur versiastan"
  24-02-2017
  "ლოკომოტივი-კუბანი"-ს კალათბურთელმა ბურთი საკუთარი კალათიდან ჩააგდო "lokomotivi-kubani"-s kalatburtelma burti sakutari kalatidan chaagdo
  24-02-2017
  ამაღამ ზოგიერთ რაიონს 5 წუთით დენი გაეთიშება amagam zogiert raions 5 wutit deni gaetisheba
  24-02-2017
  „გირჩის“ ექსპერიმენტის შემდეგ, შსს-მ გამოძიება ნარკოტიკული ნივთიერების გასაღების ფაქტზე დაიწყო „girchis“ eqsperimentis shemdeg, shss-m gamodzieba narkotikuli nivtierebis gasagebis faqtze daiwyo
  24-02-2017
  „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ მომხმარებელს ბოდიშს უხდის „saqartvelos saxelmwifo eleqtrosistema“ momxmarebels bodishs uxdis
  24-02-2017
  რა დაემართა თქვენს ფეისბუქის აპლიკაციას? ra daemarta tqvens feisbuqis aplikacias?
  24-02-2017
  "შევუთანხმდებით დაცვის მხარეს, როცა იქნება ოპტიმალური დრო და მოხდება ბრალდებულ მამალაძის დაკითხვა" "shevutanxmdebit dacvis mxares, roca iqneba optimaluri dro da moxdeba braldebul mamaladzis dakitxva"
  24-02-2017
  რუსთავის მერიამ მაღალსართულიან კორპუსებში ნაგვის ბუნკერების დალუქვა დაიწყო rustavis meriam magalsartulian korpusebshi nagvis bunkerebis daluqva daiwyo
  24-02-2017
  25 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი 25 tebervlis astrologiuri prognozi
  24-02-2017
  ზურაბ ჯაფარიძე პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფება zurab jafaridze policiashi dakitxvaze imyofeba
  24-02-2017
  "ეს არავინ იცოდა, თავად ფონდის გარდა" - გოგა ჩანადირის ემოციური პოსტი "es aravin icoda, tavad fondis garda" - goga chanadiris emociuri posti

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ლიმუზინიც(1), Akcentom(2), გაგნიძეს(1), ძროხებიი(2), погрузились(2), Неклюдова(2), დამატე(2), ჩაცმულობასთან(2), პერკუსიებზე(2), თავშეკავენბისკენ(1), დილამდეე(2), ვაშლოვანში(2), ნაძირალას(1), negocios(3), MegaRegion(2), სეიმურის(4), თელავშიც(3), ბრახუნი(2), თქვენის(2), სევიზი(2), აპრილსთვის(3), ბოტკოველისადმი(2), აააეეეეეეეეეეეეეე(2), Балетную(2), ოლბლექსმა(2), ბოშურ(2), водохранилищу(2), სვანეთი!(2), MOTOSPEED(3), პარარები(3), seqsis dros tavis dacva(2792), erokratia qartuli filmi 2 seria(2159), erokratia qartuli filmi(2079), goga xaindravas filmi ferokratia(1738), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1721), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1546), goga xaindravas filmi herokratia(1514), Ferokratia(1455), Erokratia xaindravas filmi(1387), herokratia ganmarteba(1378), maivideo www(1361), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1274), simgera papito(1241), movaჭreebis(1207), filmi xerokratia(1198), Ori bedi 537 538 seria(1113), kartyli pilmi xerokratia(1060), erovnuli(1049), wauyeneben(1000), chibuxashvilis(992), goga haindravas herokratia 8 seria(964), qartuli filmi herokratia(962), soso joxadzis mkvleloba (961), ორი ბედი 551 552 სერია(938), egzitpols(932), soso joxazis mkvleloba(926), kumiseli reiki(904), ორი ბედი ყველა სერია(901), mosvlaze(898), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(891), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(849), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(848), kedlebshi(840), goga xaindrava herokratia film(835), BICILINI(826), moduria!(825), Mkwlelobis wakesi(825), xerokratia serialis yureba(822), ori bedi 535 seria(814), 195 seria ori bedi qartulad(800), Michaela(796), herokratia filmi sruli versia(789), ra xdeba kumisshi(770), wamlebis(766), xerokratia(755), garevaჭrobis(733), iuristad(729), gamosakvlevia(710), ori bedi 537 seria(671), mowinagmdegeebi(664),