• დღის სიახლეები

  19-06-2017
  საქართველო საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი გახდება saqartvelo saertashoriso saganmanatleblo centri gaxdeba
  19-06-2017
  ქართული ენის დისტანციური სწავლების ტრენინგი ჩატარდა qartuli enis distanciuri swavlebis treningi chatarda
  19-06-2017
  კიბერუსაფრთხოების გლობალურ ინდექსში საქართველომ მე-8 ადგილი დაიკავა kiberusafrtxoebis globalur indeqsshi saqartvelom me-8 adgili daikava
  19-06-2017
  შონ ო’სალივანი: აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს პრიორიტეტული პარტნიორია shon o’salivani: aziis ganvitarebis banki saqartvelos prioritetuli partnioria
  19-06-2017
  ეკონომიკის სამინისტრომ ახალი ვებგვერდის WWW.DCFTA.GOV.GE -ს პრეზენტაცია გაიმართა ekonomikis saministrom axali vebgverdis WWW.DCFTA.GOV.GE -s prezentacia gaimarta
  19-06-2017
  ქ. გიუმრში გამართულ კონფერენციაზე საქართველოსა და სომხეთში ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს q. giumrshi gamartul konferenciaze saqartvelosa da somxetshi evrokavshiris mxardaჭerit ganxorcielebuli proeqtebi sheajames
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძე და ეკა ბესელია პატრიარქს შეხვდნენ irakli kobaxidze da eka beselia patriarqs shexvdnen
  19-06-2017
  დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახს პატრიარქი 21 ივნისს შეხვდება dekanoz giorgi mamaladzis ojaxs patriarqi 21 ivniss shexvdeba
  19-06-2017
  უგულავა: „10-15 მილიონი დაჭირდება ამ წმინდა ოჯახის შენახვას“ ugulava: „10-15 milioni daჭirdeba am wminda ojaxis shenaxvas“
  19-06-2017
  დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას რეკომენდაციებით მიმართავს daavadebata kontrolis erovnuli centri mosaxleobas rekomendaciebit mimartavs
  19-06-2017
  გიორგი გახარია - შავი ზღვის თევზი ევროკავშირის ბაზარზე დაიშვება giorgi gaxaria - shavi zgvis tevzi evrokavshiris bazarze daishveba
  19-06-2017
  ლონდონში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 79-მდე გაიზარდა londonshi xandzris shedegad dagupulta ricxvi 79-mde gaizarda
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: „პოლიტიკის და ფინანსების კავშირი დემოკრატიული პროცესების შინაარსს განსაზღვრავს“ irakli kobaxidze: „politikis da finansebis kavshiri demokratiuli procesebis shinaarss gansazgvravs“
  19-06-2017
  გიორგი გიორგანაშვილის დედა: ერთი უზარმაზარი სპექტაკლია giorgi giorganashvilis deda: erti uzarmazari speqtaklia
  19-06-2017
  ზურაბ ალავიძე აზიის განვითარების ბანკის დელეგაციას შეხვდა zurab alavidze aziis ganvitarebis bankis delegacias shexvda
  19-06-2017
  ირაკლი ბერაია რიგაში დაზვერვისა და უსაფრთხოების საპარლამენტო ფორუმში მონაწილეობს irakli beraia rigashi dazvervisa da usafrtxoebis saparlamento forumshi monawileobs
  19-06-2017
  ბათუმმა „Street Art Festival“-ს უმასპინძლა batumma „Street Art Festival“-s umaspindzla
  19-06-2017
  თბილისის მერის ვიზიტი კანადაში tbilisis meris viziti kanadashi
  19-06-2017
  ჯეჯელავა კონსტიტუციური მონარქიის შესახებ: მთავრობის პოზიცია იქნება გამომდინარე ხალხის ნებიდან jejelava konstituciuri monarqiis shesaxeb: mtavrobis pozicia iqneba gamomdinare xalxis nebidan
  19-06-2017
  ლონდონში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 79-მდე გაიზარდა londonshi xandzris shedegad dagupulta ricxvi 79-mde gaizarda
  19-06-2017
  საჩუქრები უცნობ ადამიანებს - ახალგაზრდა ცოლ-ქმრის იდეა, რომელიც ინტერნეტმომხმარებელს აბედნიერებს sachuqrebi ucnob adamianebs - axalgazrda col-qmris idea, romelic internetmomxmarebels abednierebs
  19-06-2017
  ჯღარკავა შს მინისტრსა და პროკურატურას მიმართავს: დაიბარეთ ელისო კილაძე და დაიწყეთ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა jgarkava shs ministrsa da prokuraturas mimartavs: daibaret eliso kiladze da daiwyet sisxlis samartlis saqmis agdzvra
  19-06-2017
  აზიის განვითარების ბანკი ძირულა - ჩუმათელეთის მაგისტრალს დააფინანსებს aziis ganvitarebis banki dzirula - chumateletis magistrals daafinansebs
  19-06-2017
  პსპ-ს აფთიაქებში გერმანიის ლაბორატორიის დასკვნით ჩვილთა სათამაშოები პსპ-ს აფთიაქში ევროპულ ნორმებს შეესაბამება psp-s aftiaqebshi germaniis laboratoriis daskvnit chvilta satamashoebi psp-s aftiaqshi evropul normebs sheesabameba
  19-06-2017
  საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 2 საათით გვიან დაიწყება sazafxulo bagebshi registracia 2 saatit gvian daiwyeba
  19-06-2017
  საჯარო სკოლის მასწავლებლები საგნობრივი მეთოდიკის კურსს „აქტიური სწავლება საგნებში“ გაივლიან sajaro skolis maswavleblebi sagnobrivi metodikis kurss „aqtiuri swavleba sagnebshi“ gaivlian
  19-06-2017
  ქუთაისში, საინკასაციო მანქანა გაიტაცეს qutaisshi, sainkasacio manqana gaitaces
  19-06-2017
  პრემიერმა და TUM International–ის მმართველმა დირექტორმა ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის განვითარების გეგმაზე იმსჯელეს premierma da TUM International–is mmartvelma direqtorma qutaisis sauniversiteto kompleqsis ganvitarebis gegmaze imsjeles
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: ბონუსი გამონაკლის, აუცილებელ შემთხვევებში იმოქმედებს irakli kobaxidze: bonusi gamonaklis, aucilebel shemtxvevebshi imoqmedebs
  19-06-2017
  ქუთაისში, ნიღბიანმა პირებმა ინკასაციის მანქანა გაიტაცეს qutaisshi, nigbianma pirebma inkasaciis manqana gaitaces
  19-06-2017
  საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია, ტექნიკური ხარვეზის გამო, 2 საათით გვიან დაიწყება sazafxulo bagebshi registracia, teqnikuri xarvezis gamo, 2 saatit gvian daiwyeba
  19-06-2017
  პატრიარქი დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახს 21 ივნისს შეხვდება patriarqi dekanoz giorgi mamaladzis ojaxs 21 ivniss shexvdeba
  19-06-2017
  ცნობილი წამყვანის უცნობი გატაცება - ნიკა ლომიძე ფანტასტიკურ ხელნაკეთ ნივთებს ქმნის cnobili wamyvanis ucnobi gataceba - nika lomidze fantastikur xelnaket nivtebs qmnis
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა გამწესების საკითხში საქართველოს პარლამენტის როლი გამოკვეთილი უნდა იყოს irakli kobaxidze: uzenaesi sasamartlos mosamartleta gamwesebis sakitxshi saqartvelos parlamentis roli gamokvetili unda iyos
  19-06-2017
  პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტს საკონსტიტუციო რეფორმაზე ღია ეთერში მსჯელობას კიდევ ერთხელ სთავაზობს parlamentis tavmjdomare prezidents sakonstitucio reformaze gia etershi msjelobas kidev ertxel stavazobs
  19-06-2017
  „ჯორჯიან ეარვეისში“ დიმიტრი ქუმსიშვილზე გავრცელებულ განცხადებას დეზინფორმაციას უწოდებენ „jorjian earveisshi“ dimitri qumsishvilze gavrcelebul gancxadebas dezinformacias uwodeben
  19-06-2017
  აშშ-მ სირიული გამანადგურებელი ჩამოაგდო ashsh-m siriuli gamanadgurebeli chamoagdo
  19-06-2017
  ვლადიმერ პუტინი: თურქეთის სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში გიულენის შესაძლო მონაწილეობის შესახებ ვერაფერს გეტყვით vladimer putini: turqetis samxedro gadatrialebis mcdelobashi giulenis shesadzlo monawileobis shesaxeb verafers getyvit
  19-06-2017
  შშმ პირებზე პარკირების ახალი სტიკერების გაცემა დაიწყო shshm pirebze parkirebis axali stikerebis gacema daiwyo
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძის განცხადებით, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა გამწესების საკითხში საქართველოს პარლამენტის როლი გამოკვეთილი უნდა იყოს. irakli kobaxidzis gancxadebit, uzenaesi sasamartlos mosamartleta gamwesebis sakitxshi saqartvelos parlamentis roli gamokvetili unda iyos.
  19-06-2017
  საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არ გამორიცხავს, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა არა 2020, არამედ 2024 წლისთვის მოხდეს. saqartvelos parlamentis tavmjdomare ar gamoricxavs, rom proporciul sistemaze gadasvla ara 2020, aramed 2024 wlistvis moxdes.
  19-06-2017
  ლევან დავითაშვილი ბორდოში ღვინის გამოფენას ,,ვინექსპო ბორდო 2017“ (Vinexpo Bordeaux 2017) დაესწრო levan davitashvili bordoshi gvinis gamofenas ,,vineqspo bordo 2017“ (Vinexpo Bordeaux 2017) daeswro
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: „პოლიტიკის და ფინანსების კავშირი დემოკრატიული პროცესების შინაარსს განსაზღვრავს“ irakli kobaxidze: „politikis da finansebis kavshiri demokratiuli procesebis shinaarss gansazgvravs“
  19-06-2017
  მედიატური კახეთში mediaturi kaxetshi
  19-06-2017
  პარლამენტის თავმჯდომარე პატრიარქთან შესახვედრად ემზადება parlamentis tavmjdomare patriarqtan shesaxvedrad emzadeba
  19-06-2017
  პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტს საკონსტიტუციო რეფორმაზე ღია ეთერში მსჯელობას კიდევ ერთხელ სთავაზობს parlamentis tavmjdomare prezidents sakonstitucio reformaze gia etershi msjelobas kidev ertxel stavazobs
  19-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: ბონუსი გამონაკლის, აუცილებელ შემთხვევებში იმოქმედებს irakli kobaxidze: bonusi gamonaklis, aucilebel shemtxvevebshi imoqmedebs
  19-06-2017
  საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ბრალდებით, საგამოძიებო სამსახურმა მოქალაქე დააკავა saqonlis gadaadgilebastan dakavshirebuli wesis dargvevis braldebit, sagamodziebo samsaxurma moqalaqe daakava
  19-06-2017
  რ2: ქუთაისის ცენტრში საინკასაციო მანქანას თავს დაესხნენ r2: qutaisis centrshi sainkasacio manqanas tavs daesxnen
  19-06-2017
  პარლამენტის თავმჯდომარე საკონსტიტუციო მონარქიის თემაზე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან შეხვედრას გეგმავს parlamentis tavmjdomare sakonstitucio monarqiis temaze saqartvelos katolikos-patriarqtan shexvedras gegmavs

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  heavy duty pots B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC pasta spoon(5), utensil hooks stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC kitchen utensil caddy(4), perfect cook B01KJCNGCC(4), stainless steel plate rack B01KJCNGCC(5), hooks for hanging kitchen utensils B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC utensil caddy(4), B01KJCNGCC fork tool(5), B01KJCNGCC stainless steel kitchen tool set(4), kitchen spoons for cooking B01KJCNGCC(4), organize tools B01KJCNGCC(4), stainless steel wipes B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC food turner(5), B01KJCNGCC soup ladels(4), B01KJCNGCC commercial cooking pots(4), B01KJCNGCC stainless steel dipper(4), B01KJCNGCC kitchen cutlery organizer(4), modern kitchen tools B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC pasta strainer(4), egg turner spatula B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC soup ladle spoon(4), B01KJCNGCC stainless skimmer(4), B01KJCNGCC stainless steel appliance cleaner(4), B01KJCNGCC caddy holder kitchen(4), tools stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC cooking set stainless steel(4), cooking utensils with stand B01KJCNGCC(4), perforated stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC stainless colander(4), seqsis dros tavis dacva(4071), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(2899), erokratia qartuli filmi 2 seria(2445), erokratia qartuli filmi(2402), maia asatianis shvilis dakrzalva(2253), Nuca maxviladzis gasveneba(2164), goga xaindravas filmi ferokratia(1952), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1935), nuca maxviladze dasaplaveba(1890), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1809), Ferokratia(1778), goga xaindravas filmi herokratia(1723), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1700), herokratia ganmarteba(1562), Erokratia xaindravas filmi(1562), maivideo www(1514), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1474), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1469), filmi xerokratia(1459), simgera papito(1418), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1399), movaჭreebis(1339), Ori bedi 537 538 seria(1250), erovnuli(1213), kartyli pilmi xerokratia(1206), chibuxashvilis(1151), wauyeneben(1148), სექსი ბოზებთან(1146), goga haindravas herokratia 8 seria(1145), qartuli filmi herokratia(1134), suratze jados gaketeba(1107), kedlebshi(1104), soso joxadzis mkvleloba (1100), egzitpols(1089), xerokratia serialis yureba(1081), Michaela(1080), ორი ბედი ყველა სერია(1074), goga xaindrava herokratia film(1071), Mkwlelobis wakesi(1069), BICILINI(1066), mosvlaze(1065), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(1065), moduria!(1059), kumiseli reiki(1058), soso joxazis mkvleloba(1053), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(1052), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(1049), ორი ბედი 551 552 სერია(1047), ori bedi 535 seria(1024), herokratia filmi sruli versia(957),