• დღის სიახლეები

  21-02-2017
  ვალერი მელაძე თბილისსა და ბათუმში კონცერტებს გამართავს valeri meladze tbilissa da batumshi koncertebs gamartavs
  21-02-2017
  სხვადასხვა სამუშაოების გამო, გლდანისა და საბურთალოს ნაწილს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება sxvadasxva samushaoebis gamo, gldanisa da saburtalos nawils eleqtromomarageba sheezgudeba
  21-02-2017
  კათოლიკოს-პატრიარქი: ხალხი ღელავს, ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას katolikos-patriarqi: xalxi gelavs, yvelafers tavisi saxeli unda daerqvas
  21-02-2017
  გუდაურში საბურთალოს რაიონის მიერ ორგანიზებული სათხილამურო ტურნირი გაიმართა gudaurshi saburtalos raionis mier organizebuli satxilamuro turniri gaimarta
  21-02-2017
  „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ ხვალ დასაქმების ფორუმს გამართავს „jorjian uoter end faueri“ xval dasaqmebis forums gamartavs
  21-02-2017
  საპარლამენტო დელეგაციამ ნატო-ს შტაბ-ბინაში შეხვედრები გამართა saparlamento delegaciam nato-s shtab-binashi shexvedrebi gamarta
  21-02-2017
  „პრემიერმინსტრმა, ისევე როგორც სხვა მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირებმა, გააკეთეს ძალიან უცნაური შეფასებები“ „premierminstrma, iseve rogorc sxva magali saxelmwifo tanamdebobis pirebma, gaaketes dzalian ucnauri shefasebebi“
  21-02-2017
  ტუღუში: თუ აქვთ რამე მტკიცებულებები, გაასაჯაროვონ tugushi: tu aqvt rame mtkicebulebebi, gaasajarovon
  21-02-2017
  "ნუ ენდობით ასე ბრმად პარტიების მიერ გაკეთებულ "კვლევებს"" "nu endobit ase brmad partiebis mier gaketebul "kvlevebs""
  21-02-2017
  „ერთობლივი გამოძიება უნდა შედგეს – სახელმწიფოსი და ეკლესიისა და ხალხს უნდა მივცეთ პასუხი“ „ertoblivi gamodzieba unda shedges – saxelmwifosi da eklesiisa da xalxs unda mivcet pasuxi“
  21-02-2017
  ბესელია: ვარ მომხრე, რომ გასაჯაროვდეს მტკიცებულებების ნაწილი მაინც beselia: var momxre, rom gasajarovdes mtkicebulebebis nawili mainc
  21-02-2017
  THE KVB @ SPACEHALL // 25 თებერვალი THE KVB @ SPACEHALL // 25 tebervali
  21-02-2017
  "ზამთრის ტურისტული სეზონის პიკზე კურორტი ბაკურიანი უწყლოდ დარჩა" "zamtris turistuli sezonis pikze kurorti bakuriani uwylod darcha"
  21-02-2017
  ცისკარიშვილი: ინფორმაციას ვფლობ „ყაზტრანსგაზის“ თანამშრომლებისგან, რომ გაზაფხულზე მოიმატებს ეს ფასები ciskarishvili: informacias vflob „yaztransgazis“ tanamshromlebisgan, rom gazafxulze moimatebs es fasebi
  21-02-2017
  ეროვნულმა ბანკმა 22 თებერვლისთვის ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა erovnulma bankma 22 tebervlistvis laris oficialuri gacvliti kursi daadgina
  21-02-2017
  ლარი გამყარებას განაგრძობს lari gamyarebas ganagrdzobs
  21-02-2017
  თენგიზ ფხალაძე ევროპის საბჭოს დელეგაციას შეხვდა tengiz fxaladze evropis sabჭos delegacias shexvda
  21-02-2017
  ხუციშვილი: საერთო ავარიების 20% მარჯვენასაჭიან ავტომობილებზე მოდის, რომელთა უმრავლესობა მძღოლების ბრალეულობითაა გამოწვეული xucishvili: saerto avariebis 20% marjvenasaჭian avtomobilebze modis, romelta umravlesoba mdzgolebis braleulobitaa gamowveuli
  21-02-2017
  ხატია სიჭინავა: მიხარია, რომ ჩემს ქმარს ბევრი თაყვანისმცემელი ჰყავს და ერთადერთი მე ვარ მისი რჩეული xatia siჭinava: mixaria, rom chems qmars bevri tayvanismcemeli hyavs da ertaderti me var misi rcheuli
  21-02-2017
  სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად ახალი კონკურსი ცხადდება strasburgis sasamartloshi saqartvelodan asarchevi mosamartlis kandidaturebis shesarchevad axali konkursi cxaddeba
  21-02-2017
  საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო მტკვრის მასშტაბურ გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილეობს sagangebo situaciebis martvis saagento mtkvris masshtabur gawmendit samushaoebshi monawileobs
  21-02-2017
  კონგოს მთავრობა: არჩევნები ძალიან ძვირი ჯდება, ამიტომ, წელს ის არ გვექნება kongos mtavroba: archevnebi dzalian dzviri jdeba, amitom, wels is ar gveqneba
  21-02-2017
  „ბავშვთა სამყაროსთან“ ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა კარვები გაშალეს და შიმშილობა დაიწყეს „bavshvta samyarostan“ xandzris shedegad dazaralebulebma karvebi gashales da shimshiloba daiwyes
  21-02-2017
  რობაქიძის გამზირზე ახალი ტროტუარები ეწყობა robaqidzis gamzirze axali trotuarebi ewyoba
  21-02-2017
  პატრიარქი: "ხალხს უნდა მივცეთ პასუხი, ხალხი ღელავს" patriarqi: "xalxs unda mivcet pasuxi, xalxi gelavs"
  21-02-2017
  "„რუსთავი 2" სამართლებრივად სააკაშვილის პირადი საკუთრებაა და ყარამანიშვილები არიან ცრუმაგიერი პირები" "„rustavi 2" samartlebrivad saakashvilis piradi sakutrebaa da yaramanishvilebi arian crumagieri pirebi"
  21-02-2017
  შონია: კურსის ცვლილება ისახება ბუნებრივი გაზის მიწოდების საფასურზე shonia: kursis cvlileba isaxeba bunebrivi gazis miwodebis safasurze
  21-02-2017
  წყლული, გასტრიტი, დიაბეტი, ჰემოროი, ცისტიტი - სამკურნალო სასმელი, რომელიც ჯანმრთელობასა და სილამაზეს დაგიბრუნებთ wyluli, gastriti, diabeti, hemoroi, cistiti - samkurnalo sasmeli, romelic janmrtelobasa da silamazes dagibrunebt
  21-02-2017
  "ავარიების 20% მოდის მარჯვენასაჭიან ავტომობილებზე" - შს მინისტრის მოადგილე "avariebis 20% modis marjvenasaჭian avtomobilebze" - shs ministris moadgile
  21-02-2017
  როგორ დავაყენოთ ტრადიციული კახური ღვინო სახლის პირობებში rogor davayenot tradiciuli kaxuri gvino saxlis pirobebshi
  21-02-2017
  ცქიტიშვილი: სერიოზული იქნება, რომ საქართველომ მთელ მსოფლიოში დაიწყოს იმის ყვირილი, რომ ჩვენ არ გვყავს ტერორისტები cqitishvili: seriozuli iqneba, rom saqartvelom mtel msoflioshi daiwyos imis yvirili, rom chven ar gvyavs teroristebi
  21-02-2017
  სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად ახალი კონკურსი ცხადდება strasburgis sasamartloshi saqartvelodan asarchevi mosamartlis kandidaturebis shesarchevad axali konkursi cxaddeba
  21-02-2017
  ადვოკატი: გიორგი განცხადებით, მან მიიღო როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა advokati: giorgi gancxadebit, man miigo rogorc fizikuri, aseve sityvieri sheuracxyofa
  21-02-2017
  როგორ დავზოგოთ ფული ელექტროენერგიის გონივრულად მოხმარებით rogor davzogot fuli eleqtroenergiis gonivrulad moxmarebit
  21-02-2017
  ეკა ბესელია: ვისურვებდი, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეში მხარე არავინ აღმოჩნდეს - არც პრეზიდენტი, არც ომბუდსმენი და არც ვინმე სხვა eka beselia: visurvebdi, rom dekanoz giorgi mamaladzis saqmeshi mxare aravin agmochndes - arc prezidenti, arc ombudsmeni da arc vinme sxva
  21-02-2017
  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა გრძელდება sasoflo-sameurneo kooperativebis mxardaჭera grdzeldeba
  21-02-2017
  წყალდიდობების მართვის თანამედროვე მეთოდების შესახებ ხუთწლიანი შედეგები შეაჯამეს wyaldidobebis martvis tanamedrove metodebis shesaxeb xutwliani shedegebi sheajames
  21-02-2017
  სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების პროგრამას „უმასპინძლე საქართველოში“ მორიგი ბენეფიციარი ჰყავს sastumro industriis ganvitarebis programas „umaspindzle saqartveloshi“ morigi beneficiari hyavs
  21-02-2017
  მეუფე ვახტანგი: მამა გიორგი მოწამე ნუ გავხადეთ, ჩვეულებრივი რიგითი სასულიერო პირია meufe vaxtangi: mama giorgi mowame nu gavxadet, chveulebrivi rigiti sasuliero piria
  21-02-2017
  „აეროსმიტის“ კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ფასი 50 ლარიდან დაიწყება „aerosmitis“ koncertze dasaswrebi biletebis fasi 50 laridan daiwyeba
  21-02-2017
  „ყველამ თავის ბოზ მამიდას მიხედოს“ - სკანდალური წარწერა რუსი მომღერლის კაბაზე „yvelam tavis boz mamidas mixedos“ - skandaluri warwera rusi momgerlis kabaze
  21-02-2017
  რას გულისხმობს გაუთქმელობის პირობა და რა ხდება მისი დარღვევის შემთხვევაში ras gulisxmobs gautqmelobis piroba da ra xdeba misi dargvevis shemtxvevashi
  21-02-2017
  „აეროსმიტის“ კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ფასი 50 ლარიდან დაიწყება „aerosmitis“ koncertze dasaswrebi biletebis fasi 50 laridan daiwyeba
  21-02-2017
  ბავშვობა სმარტფონების გამოგონებამდე bavshvoba smartfonebis gamogonebamde
  21-02-2017
  "თუ ნარმანიაც არ მოვა, მაშინ ვთქვათ, რომ ჩვენ დავბრუნდით 90-იანებში" - საკრებულოში სხდომა ჩაიშალა "tu narmaniac ar mova, mashin vtqvat, rom chven davbrundit 90-ianebshi" - sakrebuloshi sxdoma chaishala
  21-02-2017
  რამიშვილი: მამა გიორგი მზად არის ნებისმიერ დროს, თუ იქნება სურვილი, შეხვდეს პატრიარქს ramishvili: mama giorgi mzad aris nebismier dros, tu iqneba survili, shexvdes patriarqs
  21-02-2017
  ნიკოლ კიდმანმა შვილს სუროგატი დედა გააცნო nikol kidmanma shvils surogati deda gaacno
  21-02-2017
  თეა წულუკიანი ოჯახზე: "ერთადერთი, ვითვალისწინებ იმ ადამიანის აზრს, რომელსაც ჩემი ბედი საბოლოოდ დავუკავშირე" tea wulukiani ojaxze: "ertaderti, vitvaliswineb im adamianis azrs, romelsac chemi bedi sabolood davukavshire"
  21-02-2017
  „რეზონანსი": ზაფხულში გაზი გაძვირდება! „rezonansi": zafxulshi gazi gadzvirdeba!
  21-02-2017
  ხატია სიჭინავა: აუცილებლად ბიჭი უნდა გავაჩინო, გოგო რომ მეყოლოს, არ ვიცი რას ვიზამ xatia siჭinava: aucileblad biჭi unda gavachino, gogo rom meyolos, ar vici ras vizam

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ლიმუზინიც(1), Akcentom(2), გაგნიძეს(1), ძროხებიი(2), погрузились(2), Неклюдова(2), დამატე(2), ჩაცმულობასთან(2), პერკუსიებზე(2), თავშეკავენბისკენ(1), დილამდეე(2), ვაშლოვანში(2), ნაძირალას(1), negocios(3), MegaRegion(2), სეიმურის(4), თელავშიც(3), ბრახუნი(2), თქვენის(2), სევიზი(2), აპრილსთვის(3), ბოტკოველისადმი(2), აააეეეეეეეეეეეეეე(2), Балетную(2), ოლბლექსმა(2), ბოშურ(4), водохранилищу(2), სვანეთი!(2), MOTOSPEED(3), პარარები(3), seqsis dros tavis dacva(2792), erokratia qartuli filmi 2 seria(2159), erokratia qartuli filmi(2079), goga xaindravas filmi ferokratia(1738), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1721), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1546), goga xaindravas filmi herokratia(1514), Ferokratia(1455), Erokratia xaindravas filmi(1387), herokratia ganmarteba(1378), maivideo www(1361), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1277), simgera papito(1241), movaჭreebis(1207), filmi xerokratia(1198), Ori bedi 537 538 seria(1113), kartyli pilmi xerokratia(1060), erovnuli(1049), wauyeneben(1000), chibuxashvilis(992), goga haindravas herokratia 8 seria(964), qartuli filmi herokratia(962), soso joxadzis mkvleloba (961), ორი ბედი 551 552 სერია(938), egzitpols(932), soso joxazis mkvleloba(926), kumiseli reiki(904), ორი ბედი ყველა სერია(901), mosvlaze(898), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(891), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(849), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(848), kedlebshi(840), goga xaindrava herokratia film(835), BICILINI(826), moduria!(825), Mkwlelobis wakesi(825), xerokratia serialis yureba(822), ori bedi 535 seria(814), 195 seria ori bedi qartulad(800), Michaela(796), herokratia filmi sruli versia(789), ra xdeba kumisshi(770), wamlebis(766), xerokratia(755), garevaჭrobis(733), iuristad(729), gamosakvlevia(710), ori bedi 537 seria(671), mowinagmdegeebi(664),