• დღის სიახლეები

  16-06-2017
  სებ-მა 17 ივნისისთვის ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა seb-ma 17 ivnisistvis laris oficialuri gacvliti kursi daadgina
  16-06-2017
  სამეგრელოში დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს samegreloshi damshrobi sistemis reabilitacia mimdinareobs
  16-06-2017
  მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია დაიწყო mefutkreobis sasoflo-sameurneo kooperativebis ganvitarebis saxelmwifo programashi registracia daiwyo
  16-06-2017
  ზურაბ პატარაძე ანგისის სპორტული ბაზის მშენებლობის პროცესს გაეცნო zurab pataradze angisis sportuli bazis msheneblobis process gaecno
  16-06-2017
  ანა დოლიძე: ვენეციის კომისია საქართველოს მოუწოდებს, კონსენსუსში მონაწილეობა ყველა მხარემ მიიღოს ana dolidze: veneciis komisia saqartvelos mouwodebs, konsensusshi monawileoba yvela mxarem miigos
  16-06-2017
  დიმიტრი ქუმსიშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტებს შეხვდა dimitri qumsishvili aziis infrastruqturis sainvesticio bankis vice-prezidentebs shexvda
  16-06-2017
  კობახიძე: ვენეციის კომისიამ დაადასტურა, რომ ახალი დოკუმენტი კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაშია kobaxidze: veneciis komisiam daadastura, rom axali dokumenti konstituciuri samartlis fundamentur principebtan srul shesabamisobashia
  16-06-2017
  IFAD-ი ახალგაზრდების აგრობიზნესში ჩართვის ხელშეწყობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს IFAD-i axalgazrdebis agrobiznesshi chartvis xelshewyobistvis axal sagranto programas iwyebs
  16-06-2017
  სამხედრო პოლიცია დაარსებიდან მე-12 წლისთავს აღნიშნავს samxedro policia daarsebidan me-12 wlistavs agnishnavs
  16-06-2017
  სიმსივნის 5 მოულოდნელი სიმპტომი simsivnis 5 moulodneli simptomi
  16-06-2017
  "ვენეციის კომისიამ დაადასტურა, რომ ახალი დოკუმენტი სრულ შესაბამისობაშია იმ პრინციპებთან, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს დემოკრატიულ კონსტიტუციას" "veneciis komisiam daadastura, rom axali dokumenti srul shesabamisobashia im principebtan, romlebic safudzvlad unda daedos demokratiul konstitucias"
  16-06-2017
  „განთავსდა ქართულ მხარესთან შეთანხმებული ახალი სარეკლამო ბანერი“ „gantavsda qartul mxarestan shetanxmebuli axali sareklamo baneri“
  16-06-2017
  არჩილ თალაკვაძე ვენეციის კომისიისთვის შეთავაზებულ ბონუსების სისტემას განმარტავს archil talakvadze veneciis komisiistvis shetavazebul bonusebis sistemas ganmartavs
  16-06-2017
  შსს გორის ვიცემერის ოჯახში მომუშავე ძიძაზე - „იმის გამო, რომ ლომბარდიდან ოქროს ნივთების გამოხსნა ვერ შეძლო, ყაჩაღობის ინსცენირება მოაწყო“ shss goris vicemeris ojaxshi momushave dzidzaze - „imis gamo, rom lombardidan oqros nivtebis gamoxsna ver shedzlo, yachagobis inscenireba moawyo“
  16-06-2017
  თალაკვაძე: მივესალმებით ბონუსის სისტემის იმ რეკომენდაციას, რომელიც ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნაში აისახება talakvadze: mivesalmebit bonusis sistemis im rekomendacias, romelic veneciis komisiis saboloo daskvnashi aisaxeba
  16-06-2017
  თეა წულუკიანმა გენდერის საკითხებში საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის ელჩი მიიღო tea wulukianma genderis sakitxebshi sagareo qmedebata evropuli samsaxuris elchi miigo
  16-06-2017
  შსს-ს ინფორმაციით, გორის ვიცე-მერის ოჯახზე ყაჩაღობის ინსცენირება სახლში მყოფმა ძიძამ მოაწყო shss-s informaciit, goris vice-meris ojaxze yachagobis inscenireba saxlshi myofma dzidzam moawyo
  16-06-2017
  „ბორჯომის“ ალუმინის ქილებში ჩამომსხმელი ახალი ხაზის გაშვებას გიორგი გახარია დაესწრო „borjomis“ aluminis qilebshi chamomsxmeli axali xazis gashvebas giorgi gaxaria daeswro
  16-06-2017
  სასამართლომ დის მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავედ სცნო sasamartlom dis mimart fizikuri dzaladobis faqtze braldebuli damnashaved scno
  16-06-2017
  პუტინმა საკუთარ სიმდიდრეზე ისაუბრა - "მე არ ვფლობ იმხელა სიმდიდრეს, რასაც მომაწერენ" putinma sakutar simdidreze isaubra - "me ar vflob imxela simdidres, rasac momaweren"
  16-06-2017
  მამუკა მდინარაძე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვენეციის კომისიისგან დადებით დასკვნას ელოდება mamuka mdinaradze sakonstitucio cvlilebebze veneciis komisiisgan dadebit daskvnas elodeba
  16-06-2017
  სასამართლომ დის ცემისთვის ძმას 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა sasamartlom dis cemistvis dzmas 6 tvit tavisuflebis agkveta miusaja
  16-06-2017
  არჩილ თალაკვაძე: „ირაკლი კობახიძემ და თამარ ჩუგოშვილმა ვენეციის კომისიასთან უკვე შეათანხმეს პროპორციული არჩევნების მოდელში ბონუსის პრინციპი“ archil talakvadze: „irakli kobaxidzem da tamar chugoshvilma veneciis komisiastan ukve sheatanxmes proporciuli archevnebis modelshi bonusis principi“
  16-06-2017
  შსს: გორის მერის მოადგილის ოჯახზე ყაჩაღობის ინსცენირება ბავშვების ძიძამ მოაწყო shss: goris meris moadgilis ojaxze yachagobis inscenireba bavshvebis dzidzam moawyo
  16-06-2017
  სერგი კაპანაძე: „დღეს ვართ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე, რომ ხელისუფლებამ მოგვახვიოს თავს კონსტიტუცია“ sergi kapanadze: „dges vart dzalian didi safrtxis winashe, rom xelisuflebam mogvaxvios tavs konstitucia“
  16-06-2017
  დიმიტრი ქუმსიშვილი: აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან, სტრუქტურული რეფორმების და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების მიმართულების სრული მხარდაჭერა გვაქვს dimitri qumsishvili: aziis infrastruqturis sainvesticio bankisgan, struqturuli reformebis da infrastruqturuli proeqtebis ganvitarebis mimartulebis sruli mxardaჭera gvaqvs
  16-06-2017
  „საჩხერის სამედიცინო ცენტრი“ უპრეცედენტო აქციას იწყებს „sachxeris samedicino centri“ uprecedento aqcias iwyebs
  16-06-2017
  საერთაშორისო კონფერენციაზე მეცხოველეობის დარგის განვითარების საკითხებზე იმსჯელეს saertashoriso konferenciaze mecxoveleobis dargis ganvitarebis sakitxebze imsjeles
  16-06-2017
  ანა დოლიძე დღეს ვენეციის კომისიის პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოვა ana dolidze dges veneciis komisiis plenarul sesiaze sityvit gamova
  16-06-2017
  გამომშრალი მარიხუანას შემთხვევაში, დიდი ოდენობა 70 გრამით, ხოლო ნედლი მარიხუანის შემთხვევაში -140 გრამით განისაზღვრება gamomshrali marixuanas shemtxvevashi, didi odenoba 70 gramit, xolo nedli marixuanis shemtxvevashi -140 gramit ganisazgvreba
  16-06-2017
  სოფელ ზინობიანთან მომხდარ ავარიას ერთი ადამიანის სოცოცხლე ემსხვერპლა, ექვსი კი - დაშავდა sofel zinobiantan momxdar avarias erti adamianis sococxle emsxverpla, eqvsi ki - dashavda
  16-06-2017
  უსუფაშვილმა „შენების მოძრაობა“ დააფუძნა ლოზუნგით: „რაც კარგია, ვუვლით, რაც ცუდია, ვცვლით, რაც გვაკლია, ვქმნით“ usufashvilma „shenebis modzraoba“ daafudzna lozungit: „rac kargia, vuvlit, rac cudia, vcvlit, rac gvaklia, vqmnit“
  16-06-2017
  ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად კახეთში ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და რამდენიმე დაშავდა avtosagzao shemtxvevis shedegad kaxetshi erti adamiani gardaicvala da ramdenime dashavda
  16-06-2017
  მმართველ გუნდში მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო სისტემა, რომელიც ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან შეჯერდა, არის უფრო სამართლიანი mmartvel gundshi miichneven, rom saarchevno sistema, romelic veneciis komisiis warmomadgenlebtan shejerda, aris ufro samartliani
  16-06-2017
  27 წლის თეონა დევიძე ევროპაში ცნობილი სადაზღვევო კომპანიის იურისტია 27 wlis teona devidze evropashi cnobili sadazgvevo kompaniis iuristia
  16-06-2017
  კარგი წიგნი, ცოტა ღვინო და სრული სიმშვიდე... - ყველაფერი რაც კითხვისთვის გჭირდებათ ახალ "ბიბლუსი გალერეაში" kargi wigni, cota gvino da sruli simshvide... - yvelaferi rac kitxvistvis gჭirdebat axal "biblusi galereashi"
  16-06-2017
  „საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი“ ღია კარის დღეს გამართავს „saqartvelos bankis universiteti“ gia karis dges gamartavs
  16-06-2017
  „საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი“ ღია კარის დღეს გამართავა „saqartvelos bankis universiteti“ gia karis dges gamartava
  16-06-2017
  მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ბიზნესიდეების გადარჩევის პროცესი მიმდინარეობს mikro da mcire mewarmeobis xelshewyobis programis farglebshi biznesideebis gadarchevis procesi mimdinareobs
  16-06-2017
  დიმიტრი ქუმსიშვილმა AIIB-ის წლიურ შეხვედრის მონაწილეებს საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო dimitri qumsishvilma AIIB-is wliur shexvedris monawileebs saqartvelos infrastruqturuli proeqtebi gaacno
  16-06-2017
  წეროვანში გაერთიანებული სამეფოს არმიის ბენდის კონცერტი გაიმართა werovanshi gaertianebuli samefos armiis bendis koncerti gaimarta
  16-06-2017
  უფასო სკრინინგ პროგრამა დიდი ჯიხაიშის თემში ჩატარდა ufaso skrining programa didi jixaishis temshi chatarda
  16-06-2017
  ხაშურის მუნიციპალიტეტი ტელეკომპანია „დიას“ გამოკითხვის ლიდერია xashuris municipaliteti telekompania „dias“ gamokitxvis lideria
  16-06-2017
  სოციალურად დაუცველი ვუნდერკინდის ციფრულ გადამზადებაზე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი იზრუნებს socialurad daucveli vunderkindis cifrul gadamzadebaze biznesisa da teqnologiebis universiteti izrunebs
  16-06-2017
  „საქართველო საარჩევნო სისტემის შესახებ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას სრულად ითვალისწინებს“ „saqartvelo saarchevno sistemis shesaxeb veneciis komisiis rekomendacias srulad itvaliswinebs“
  16-06-2017
  „კანონპროექტის მხოლოდ ერთ ნაწილს ვეთანხმები, რომ მარიხუანას მომხმარებელი ციხეში არ უნდა იჯდეს“ „kanonproeqtis mxolod ert nawils vetanxmebi, rom marixuanas momxmarebeli cixeshi ar unda ijdes“
  16-06-2017
  საქართველოს ელჩის მიმართვა საბერძნეთში მცხოვრებ ქართველებს saqartvelos elchis mimartva saberdznetshi mcxovreb qartvelebs
  16-06-2017
  რატიანი: უნდათ გადაფარონ ის ძალიან მძიმე შემთხვევა, როდესაც ჩაუდეს ადამიანებს ნარკოტიკები და დააკავეს ratiani: undat gadafaron is dzalian mdzime shemtxveva, rodesac chaudes adamianebs narkotikebi da daakaves
  16-06-2017
  ჭავჭავაძის გამზირზე ქვეითს ავტომობილი დაეჯახა ჭavჭavadzis gamzirze qveits avtomobili daejaxa
  16-06-2017
  პაპარაცებმა ირინა შეიკი ლოს ანჯელესში ბავშვთან ერთად დააფიქსირეს paparacebma irina sheiki los anjelesshi bavshvtan ertad daafiqsires

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  heavy duty pots B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC pasta spoon(6), utensil hooks stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC kitchen utensil caddy(4), perfect cook B01KJCNGCC(5), stainless steel plate rack B01KJCNGCC(5), hooks for hanging kitchen utensils B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC utensil caddy(5), B01KJCNGCC fork tool(5), B01KJCNGCC stainless steel kitchen tool set(4), kitchen spoons for cooking B01KJCNGCC(4), organize tools B01KJCNGCC(5), stainless steel wipes B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC food turner(5), B01KJCNGCC soup ladels(5), B01KJCNGCC commercial cooking pots(4), B01KJCNGCC stainless steel dipper(4), B01KJCNGCC kitchen cutlery organizer(4), modern kitchen tools B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC pasta strainer(4), egg turner spatula B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC soup ladle spoon(4), B01KJCNGCC stainless skimmer(5), B01KJCNGCC stainless steel appliance cleaner(4), B01KJCNGCC caddy holder kitchen(4), tools stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC cooking set stainless steel(4), cooking utensils with stand B01KJCNGCC(4), perforated stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC stainless colander(4), seqsis dros tavis dacva(4071), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(2899), erokratia qartuli filmi 2 seria(2445), erokratia qartuli filmi(2402), maia asatianis shvilis dakrzalva(2253), Nuca maxviladzis gasveneba(2164), goga xaindravas filmi ferokratia(1952), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1935), nuca maxviladze dasaplaveba(1890), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1809), Ferokratia(1778), goga xaindravas filmi herokratia(1723), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1700), herokratia ganmarteba(1562), Erokratia xaindravas filmi(1562), maivideo www(1514), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1474), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1469), filmi xerokratia(1459), simgera papito(1418), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1399), movaჭreebis(1339), Ori bedi 537 538 seria(1250), erovnuli(1213), kartyli pilmi xerokratia(1206), chibuxashvilis(1151), wauyeneben(1148), სექსი ბოზებთან(1146), goga haindravas herokratia 8 seria(1145), qartuli filmi herokratia(1134), suratze jados gaketeba(1107), kedlebshi(1104), soso joxadzis mkvleloba (1100), egzitpols(1089), xerokratia serialis yureba(1081), Michaela(1080), ორი ბედი ყველა სერია(1074), goga xaindrava herokratia film(1071), Mkwlelobis wakesi(1069), BICILINI(1066), mosvlaze(1065), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(1065), moduria!(1059), kumiseli reiki(1058), soso joxazis mkvleloba(1053), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(1052), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(1049), ორი ბედი 551 552 სერია(1047), ori bedi 535 seria(1024), herokratia filmi sruli versia(957),