• დღის სიახლეები

  21-02-2017
  რეგიონში გიდების სერვისის გასაუმჯობესებლად ახალი პროექტები იწყება regionshi gidebis servisis gasaumjobeseblad axali proeqtebi iwyeba
  21-02-2017
  მტკვრის მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს mtkvris masshtaburi gawmenditi samushaoebi intensiurad mimdinareobs
  21-02-2017
  ილჰამ ალიევის ბრძანებით, ქვეყნის პირველი ლედი ვიცე-პრეზიდენტად დაინიშნა ilham alievis brdzanebit, qveynis pirveli ledi vice-prezidentad dainishna
  21-02-2017
  პრეზიდენტი დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე: არ შევდივარ გამოძიების დეტალებში, მაგრამ ეს არაჯანმრთელი სიტუაციაა prezidenti dekanoz giorgi mamaladzis saqmeze: ar shevdivar gamodziebis detalebshi, magram es arajanmrteli situaciaa
  21-02-2017
  პრეზიდენტი: პატრიარქი და მეუფეები არსებული სირთულეების შესახებ ღიად საუბრობენ, კარგი იქნებოდა, პოლიტიკოსებიც ასე საუბრობდნენ prezidenti: patriarqi da meufeebi arsebuli sirtuleebis shesaxeb giad saubroben, kargi iqneboda, politikosebic ase saubrobdnen
  21-02-2017
  პრეზიდენტი: "მეუფეები ღიად საუბრობენ არსებული სირთულეების შესახებ, კარგი იქნებოდა, პოლიტიკოსებიც ასე საუბრობდნენ" prezidenti: "meufeebi giad saubroben arsebuli sirtuleebis shesaxeb, kargi iqneboda, politikosebic ase saubrobdnen"
  21-02-2017
  მეუფე ვახტანგი: ნუ გავხადეთ მამა გიორგი მოწამედ, არის ჩვეულებრივი, რიგითი სასულიერო პირი meufe vaxtangi: nu gavxadet mama giorgi mowamed, aris chveulebrivi, rigiti sasuliero piri
  21-02-2017
  მარგველაშვილი: დღეს შეჯიბრობითობა და უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღველია საქართველოში margvelashvili: dges shejibrobitoba da udanashaulobis prezumfcia dargvelia saqartveloshi
  21-02-2017
  ადგილები, სადაც მოწევა აიკრძალება adgilebi, sadac moweva aikrdzaleba
  21-02-2017
  80 წლის მუსლიმმა კაცმა 12 წლის გოგონაზე იქორწინა 80 wlis muslimma kacma 12 wlis gogonaze iqorwina
  21-02-2017
  „ბავშვთა სამყაროში“ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული შიმშილობას იწყებენ „bavshvta samyaroshi“ gachenili xandzris shedegad dazaralebuli shimshilobas iwyeben
  21-02-2017
  „თვით რუსეთიდან სირიასა და ერაყში გასულია რუსეთის დაახლოებით 2 000 მოქალაქე“ „tvit rusetidan siriasa da erayshi gasulia rusetis daaxloebit 2 000 moqalaqe“
  21-02-2017
  აბაშიძე: ჩვენ იმდენი დავთმეთ 2008 წლის შემდეგ, რომ დასათმობი მეტი არაფერი არ დარჩა abashidze: chven imdeni davtmet 2008 wlis shemdeg, rom dasatmobi meti araferi ar darcha
  21-02-2017
  ალექსანდრე ჯეჯელავა მესამე ვიცე-პრემიერად დაინიშნა aleqsandre jejelava mesame vice-premierad dainishna
  21-02-2017
  სერგეი ლავროვი - როცა დავალაგებთ ურთიერთობებს რუს და ქართველ სამართალდამცავ ორგანოებს შორის, სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებაზე საუბარი შესაძლებელი იქნება sergei lavrovi - roca davalagebt urtiertobebs rus da qartvel samartaldamcav organoebs shoris, savizo rezhimis shemsubuqebaze saubari shesadzlebeli iqneba
  21-02-2017
  საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქცია ისევ ეროვნულ ბანკს დაუბრუნდება safinanso seqtoris zedamxedvelobis funqcia isev erovnul banks daubrundeba
  21-02-2017
  პროკურატურამ მამუკა ზოიძისა და პოლიტპატიმარ ბაკურ კიღურაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო prokuraturam mamuka zoidzisa da politpatimar bakur kiguradzis mimart gamotanili ganachenebis gadasinjvis gadawyvetileba miigo
  21-02-2017
  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლ „ათეშგას“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია განესაზღვრა kulturuli memkvidreobis dzegl „ateshgas“ erovnuli mnishvnelobis kategoria ganesazgvra
  21-02-2017
  დევნილთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების ანგარიში წარადგინა devnilta ministris pirvelma moadgilem saxalxo damcvelis rekomendaciebis shesrulebis angarishi waradgina
  21-02-2017
  „ენერგო-პრო ჯორჯია“ კომპანიაში ე.წ. Gender Friendly გარემოს ქმნის „energo-pro jorjia“ kompaniashi e.w. Gender Friendly garemos qmnis
  21-02-2017
  ზურაბ აბაშიძე: რუსეთიდან სირიასა და ერაყში რუსეთის 2 000 მოქალაქეა გასული zurab abashidze: rusetidan siriasa da erayshi rusetis 2 000 moqalaqea gasuli
  21-02-2017
  საპატრიარქოში პრეზიდენტი მივიდა sapatriarqoshi prezidenti mivida
  21-02-2017
  გიგუაშვილი: დღეს დადასტურდა, რომ ეროვნული ბანკისთვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევა პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა giguashvili: dges dadasturda, rom erovnuli bankistvis zedamxedvelobis funqciis chamortmeva politikur xasiats atarebda
  21-02-2017
  თბილისში ღვინის ახალი მაღაზია გახსნა tbilisshi gvinis axali magazia gaxsna
  21-02-2017
  პრეზიდენტი პატრიარქს ხვდება prezidenti patriarqs xvdeba
  21-02-2017
  თურქეთის პოლიციამ სარფის გამშვებ პუნქტში ჩემოდანში ქალი აღმოაჩინა turqetis policiam sarfis gamshveb punqtshi chemodanshi qali agmoachina
  21-02-2017
  1-ელი მარტიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩასართავად ახალი კრიტერიუმები ამოქმედდება 1-eli martidan sayoveltao jandacvis programashi chasartavad axali kriteriumebi amoqmeddeba
  21-02-2017
  ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა „ბავშვთა სამყაროსთან“ კარავი გაშალეს და შიმშილობა დაიწყეს xandzris shedegad dazaralebulma movaჭreebma „bavshvta samyarostan“ karavi gashales da shimshiloba daiwyes
  21-02-2017
  ილჰამ ალიევმა, თავისი ცოლი, მეჰრიბან ალიევა ვიცეპრეზიდენტად დანიშნა ilham alievma, tavisi coli, mehriban alieva viceprezidentad danishna
  21-02-2017
  „შევეცდებით, რომ თავი მოვუყაროთ და ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში ახალგაზრდული საქმიანობა უფრო ეფექტიანი გახდეს“ „shevecdebit, rom tavi movuyarot da ertiani politikis farglebshi axalgazrduli saqmianoba ufro efeqtiani gaxdes“
  21-02-2017
  ქუმსიშვილი: ჩვენ აღარ ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობას qumsishvili: chven agar velodebit sakonstitucio sasamartlos msjelobas
  21-02-2017
  მერია - „მტკვრის უპრეცედენტოდ მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო“ meria - „mtkvris uprecedentod masshtaburi gawmenditi samushaoebi daiwyo“
  21-02-2017
  ილჰამ ალიევმა მეუღლე აზერბაიჯანის პირველ ვიცე-პრეზიდენტად დანიშნა ilham alievma meugle azerbaijanis pirvel vice-prezidentad danishna
  21-02-2017
  ზურაბ აბაშიძე ლავროვის განცხადებაზე: რა გაფუჭდა იმით, რომ ერთი დღის შემდეგ ვაკეთებ კომენტარს, რამეს ხედავთ პრობლემურს? zurab abashidze lavrovis gancxadebaze: ra gafuჭda imit, rom erti dgis shemdeg vaketeb komentars, rames xedavt problemurs?
  21-02-2017
  საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციას კვლავ ეროვნული ბანკი შეითავსებს safinanso seqtoris zedamxedvelobis funqcias kvlav erovnuli banki sheitavsebs
  21-02-2017
  პარლამენტში კონფერენცია - „თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის რეფორმის საჭიროება - პრობლემა და გამოწვევები“ მიმდინარეობს parlamentshi konferencia - „tambaqos kontrolis kanonmdeblobis reformis saჭiroeba - problema da gamowvevebi“ mimdinareobs
  21-02-2017
  „ბავშვთა სამყაროში“ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები კარვებს შლიან და შიმშილობას იწყებენ „bavshvta samyaroshi“ gachenili xandzris shedegad dazaralebulebi karvebs shlian da shimshilobas iwyeben
  21-02-2017
  სალომე და ოთარ ზურაბიშვილებმა მამის უმდიდრესი კოლექცია ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადასცეს salome da otar zurabishvilebma mamis umdidresi koleqcia erovnul bibliotekas gadasces
  21-02-2017
  ფარავნის უღელტეხილზე ტრანსპორტის მოძრაობის სპეციალური რეჟიმია დაწესებული faravnis ugeltexilze transportis modzraobis specialuri rezhimia dawesebuli
  21-02-2017
  მდინარე მტკვრის მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო mdinare mtkvris masshtaburi gawmenditi samushaoebi daiwyo
  21-02-2017
  სამგორის რაიონში საგზაო და საყრდენი კედლების გამაგრებითი სამუშაოები მიმდინარეობს samgoris raionshi sagzao da sayrdeni kedlebis gamagrebiti samushaoebi mimdinareobs
  21-02-2017
  „გურია ნიუსი“ - ჰაკერებმა ჩვენი ვებგვერდი გატეხეს, წაშლილია ინფორმაცია და ბაზები „guria niusi“ - hakerebma chveni vebgverdi gatexes, washlilia informacia da bazebi
  21-02-2017
  ობუდსმენი: პატრიარქს დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან შეხვედრის სურვილი აქვს obudsmeni: patriarqs dekanoz giorgi mamaladzestan shexvedris survili aqvs
  21-02-2017
  არქიტექტორის თვალით დანახული ფსიქიური დაავადებები arqiteqtoris tvalit danaxuli fsiqiuri daavadebebi
  21-02-2017
  საპატრიარქოში სასულიერო პირების შეხვედრა იმართება - „ ჩვენი ტკივილია მამა გიორგის მდგომარეობა“ sapatriarqoshi sasuliero pirebis shexvedra imarteba - „ chveni tkivilia mama giorgis mdgomareoba“
  21-02-2017
  წმინდა სინოდის წევრები და სასულიერო პირები ბრიუსელს 21-25 თებერვალს ეწვევიან wminda sinodis wevrebi da sasuliero pirebi briusels 21-25 tebervals ewvevian
  21-02-2017
  ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრები მოსახლეობა ბუნებრივი აირის 200-ლარიან ვაუჩერს მიიღებს okupirebul teritoriebtan mcxovrebi mosaxleoba bunebrivi airis 200-larian vauchers miigebs
  21-02-2017
  ოთარ კახიძე: სამარცხვინოა, რომ მთავრობა ცხრა თვის განმავლობაში, ფირზე გადაღებული მკვლელის ინტერპოლის ძებნაზე დასმას ვერ ახერხებს otar kaxidze: samarcxvinoa, rom mtavroba cxra tvis ganmavlobashi, firze gadagebuli mkvlelis interpolis dzebnaze dasmas ver axerxebs
  21-02-2017
  ხაშურში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის უფასო სასადილო ფუნქციონირებს xashurshi socialurad daucveli mosaxleobistvis ufaso sasadilo funqcionirebs
  21-02-2017
  დოკუმენტური სტუდიის ფილმის „რისთვის მიყვარხარ“ ჩვენება გაიმართება dokumenturi studiis filmis „ristvis miyvarxar“ chveneba gaimarteba

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ლიმუზინიც(1), Akcentom(2), გაგნიძეს(1), ძროხებიი(2), погрузились(2), Неклюдова(2), დამატე(2), ჩაცმულობასთან(2), პერკუსიებზე(2), თავშეკავენბისკენ(1), დილამდეე(2), ვაშლოვანში(2), ნაძირალას(1), negocios(3), MegaRegion(2), სეიმურის(4), თელავშიც(3), ბრახუნი(2), თქვენის(2), სევიზი(2), აპრილსთვის(3), ბოტკოველისადმი(2), აააეეეეეეეეეეეეეე(2), Балетную(2), ოლბლექსმა(2), ბოშურ(3), водохранилищу(2), სვანეთი!(2), MOTOSPEED(3), პარარები(3), seqsis dros tavis dacva(2792), erokratia qartuli filmi 2 seria(2159), erokratia qartuli filmi(2079), goga xaindravas filmi ferokratia(1738), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1721), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1546), goga xaindravas filmi herokratia(1514), Ferokratia(1455), Erokratia xaindravas filmi(1387), herokratia ganmarteba(1378), maivideo www(1361), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1277), simgera papito(1241), movaჭreebis(1207), filmi xerokratia(1198), Ori bedi 537 538 seria(1113), kartyli pilmi xerokratia(1060), erovnuli(1049), wauyeneben(1000), chibuxashvilis(992), goga haindravas herokratia 8 seria(964), qartuli filmi herokratia(962), soso joxadzis mkvleloba (961), ორი ბედი 551 552 სერია(938), egzitpols(932), soso joxazis mkvleloba(926), kumiseli reiki(904), ორი ბედი ყველა სერია(901), mosvlaze(898), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(891), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(849), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(848), kedlebshi(840), goga xaindrava herokratia film(835), BICILINI(826), moduria!(825), Mkwlelobis wakesi(825), xerokratia serialis yureba(822), ori bedi 535 seria(814), 195 seria ori bedi qartulad(800), Michaela(796), herokratia filmi sruli versia(789), ra xdeba kumisshi(770), wamlebis(766), xerokratia(755), garevaჭrobis(733), iuristad(729), gamosakvlevia(710), ori bedi 537 seria(671), mowinagmdegeebi(664),