• დღის სიახლეები

  24-02-2017
  სკანდალი ლატვიაში - ემირატებს დიპლომატს ჰიჯაბის მოხდა აიძულეს skandali latviashi - emiratebs diplomats hijabis moxda aidzules
  24-02-2017
  ჯაბა ჯიშკარიანი: ბოლომდე დავიცავთ არამარტო სასამართლოს ინტერესებს, არამედ იმ სოლიდარობას და მონაპოვარს რომელიც იყო 13 ივნისის სტიქიის შედეგად jaba jishkariani: bolomde davicavt aramarto sasamartlos interesebs, aramed im solidarobas da monapovars romelic iyo 13 ivnisis stiqiis shedegad
  24-02-2017
  „გირჩის“ ვიდეოექსპერიმენტი, რის შემდეგაც მათ ოფისში სამართალდამცავები მივიდნენ „girchis“ videoeqsperimenti, ris shemdegac mat ofisshi samartaldamcavebi mividnen
  24-02-2017
  რიმა ბერაძე: სირცხვილია ოპოზიციონერი კოლეგების მხრიდან სტიქიით დაზარალებულებით პოლიტიკური სპეკულაცია rima beradze: sircxvilia opozicioneri kolegebis mxridan stiqiit dazaralebulebit politikuri spekulacia
  24-02-2017
  თედო კობახიძე: საკითხი სამართლებრივად გამართულია და მისი ბათილად ცნობა უსაფუძვლოა tedo kobaxidze: sakitxi samartlebrivad gamartulia da misi batilad cnoba usafudzvloa
  24-02-2017
  ადვოკატი - ბრალდებულ გიორგი მამალაძის, მისი ოჯახის წევრებისა და ადვოკატების უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას advokati - braldebul giorgi mamaladzis, misi ojaxis wevrebisa da advokatebis usafrtxoeba kitxvis nishnis qvesh dgas
  24-02-2017
  რატომ გადაიდო გიორგი მამალაძის დაკითხვა - პროკურორის კომენტარი ე.წ. მატროსოვის ციხის დატოვების შემდეგ ratom gadaido giorgi mamaladzis dakitxva - prokuroris komentari e.w. matrosovis cixis datovebis shemdeg
  24-02-2017
  "რა რომანტიკაა! ოჯახთან ერთად ვსხედვართ და ბავშვობას ვიხსენებთ” - ანიტა რაჭველიშვილი უშუქობამ შეაწუხა "ra romantikaa! ojaxtan ertad vsxedvart da bavshvobas vixsenebt” - anita raჭvelishvili ushuqobam sheawuxa
  24-02-2017
  თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელმა "ნაციონალური მოძრაობის" დეპუტატს წყლის ბოთლი ესროლა tbilisis sakrebulos umravlesobis warmomadgenelma "nacionaluri modzraobis" deputats wylis botli esrola
  24-02-2017
  ჯაბა სამუშია: ეს არის სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის ზარალის ანაზღაურება და არანაირ კორუფციულ გარიგებასთან არ გვაქვს საქმე jaba samushia: es aris stiqiit dazaralebuli ojaxebistvis zaralis anazgaureba da aranair korufciul garigebastan ar gvaqvs saqme
  24-02-2017
  „გირჩის“ ოფისიდან სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალება ე.წ. ბიო ამოიღეს „girchis“ ofisidan samartaldamcvelebma narkotikuli sashualeba e.w. bio amoiges
  24-02-2017
  მიხეილ რამიშვილი: დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მამა გიორგის სიცოცხლეს შეიძლება საფრთხე დაემუქროს mixeil ramishvili: didi eჭvi maqvs, rom mama giorgis sicocxles sheidzleba safrtxe daemuqros
  24-02-2017
  ადვოკატი პროკურატურას: მამა გიორგის გამოკითხვა გამაჩნია პირადად მე და ნუ ეგონებათ რამის შემეშინდეს advokati prokuraturas: mama giorgis gamokitxva gamachnia piradad me da nu egonebat ramis shemeshindes
  24-02-2017
  ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საკრებულოს დღევანდელი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს opozicionerma deputatebma sakrebulos dgevandeli sxdoma protestis nishnad datoves
  24-02-2017
  საშიში დიეტები - ეს თქვენს ჯანმრთელობას ვნებს! sashishi dietebi - es tqvens janmrtelobas vnebs!
  24-02-2017
  თუ კარაქს მიირთმევთ, მაშინ ეს სტატია აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ tu karaqs miirtmevt, mashin es statia aucileblad unda waikitxot
  24-02-2017
  საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებსა და სტიქიით დაზარალებულებს შორის დაპირისპირება მოხდა sakrebulos aparatis tanamshromlebsa da stiqiit dazaralebulebs shoris dapirispireba moxda
  24-02-2017
  პრეზიდენტი: რომელი ძალაც არ უნდა დაუპირისპირდეს ჩვენს ქვეყანას, ვერასდროს გაიმარჯვებს საბოლოოდ prezidenti: romeli dzalac ar unda daupirispirdes chvens qveyanas, verasdros gaimarjvebs sabolood
  24-02-2017
  24 თებერვლიდან საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებებს გააკეთებს საპატრიარქოს პრეს-სამსახურის ხელმძღვანელი, დეკანოზი დავით შარაშენიძე 24 tebervlidan saqartvelos sapatriarqos oficialur gancxadebebs gaaketebs sapatriarqos pres-samsaxuris xelmdzgvaneli, dekanozi davit sharashenidze
  24-02-2017
  რატომ უშვებს ღმერთი ამდენი ახალგაზრდის სიკვდილს? ratom ushvebs gmerti amdeni axalgazrdis sikvdils?
  24-02-2017
  მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმისთვის გადაცემულ ქონებაზე მსჯელობა, საკრებულოს სხდომაზე დაპირისპირებაში გადაიზარდა mosamartle nata nazgaidzis dzmistvis gadacemul qonebaze msjeloba, sakrebulos sxdomaze dapirispirebashi gadaizarda
  24-02-2017
  მაუწყებლის პასუხი ომბუდსმენს: ტერმინების - „მიუღებელია“, „დაუშვებელია“ გამოყენება, სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის განცდას აჩენს mauwyeblis pasuxi ombudsmens: terminebis - „miugebelia“, „daushvebelia“ gamoyeneba, saredaqcio damoukideblobashi charevis gancdas achens
  24-02-2017
  გორში 1919-1921 წლებში დაღუპული გმირების ხსოვნის მემორიალი გაიხსნა gorshi 1919-1921 wlebshi dagupuli gmirebis xsovnis memoriali gaixsna
  24-02-2017
  საპატრიარქოს სახელით განცხადებებს მედიასთან დავით შარაშენიძე გააკეთებს sapatriarqos saxelit gancxadebebs mediastan davit sharashenidze gaaketebs
  24-02-2017
  დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან ე.წ. მატროსოვის ციხეში გამომძიებლები იმყოფებიან dekanoz giorgi mamaladzestan e.w. matrosovis cixeshi gamomdzieblebi imyofebian
  24-02-2017
  საპატრიარქოს სახელით განცხადებებს დეკანოზი დავით შარაშენიძე გააკეთებს sapatriarqos saxelit gancxadebebs dekanozi davit sharashenidze gaaketebs
  24-02-2017
  ე.წ მოსმენების კანონი ვეტოს მოლოდინში; დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკითხვა დაიწყო - დღეს, "360 გრადუსში" e.w mosmenebis kanoni vetos molodinshi; dekanoz giorgi mamaladzis dakitxva daiwyo - dges, "360 gradusshi"
  24-02-2017
  დაავადებათა კონტროლის ცენტრში „კოხლეარული იმპლანტის საერთაშორისო დღისადმი“ მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართება daavadebata kontrolis centrshi „koxlearuli implantis saertashoriso dgisadmi“ midzgvnili konferencia gaimarteba
  24-02-2017
  გიორგი მარგველაშვილი: რომელი ძალაც არ უნდა დაუპირისპირდეს ჩვენს ქვეყანას, საბოლოოდ ვერასდროს გაიმარჯვებს giorgi margvelashvili: romeli dzalac ar unda daupirispirdes chvens qveyanas, sabolood verasdros gaimarjvebs
  24-02-2017
  საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის მუშაობა შეაჯამა saqartvelos saparlamento delegaciam eutos saparlamento asambleis zamtris sesiis mushaoba sheajama
  24-02-2017
  სტიქიისას დაზარალებული 5 ოჯახის შესახებ, რომლებმაც შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს, თბილისის მერია განცხადებას ავრცელებს stiqiisas dazaralebuli 5 ojaxis shesaxeb, romlebmac shetavazebaze uari ganacxades, tbilisis meria gancxadebas avrcelebs
  24-02-2017
  უმრავლესობის წარმომადგენელმა "ნაციონალ"დეპუტატს წყლის ბოთლი ესროლა - დაპირისპირება საკრებულოში umravlesobis warmomadgenelma "nacional"deputats wylis botli esrola - dapirispireba sakrebuloshi
  24-02-2017
  თინეიჯერების რიგი "ბიბლუსი გალერეასთან" "გამარჯვებულის" მოლოდინში tineijerebis rigi "biblusi galereastan" "gamarjvebulis" molodinshi
  24-02-2017
  მათიკაშვილი: „არანაირ აგენტურაზე საუბარი არ არის“ matikashvili: „aranair agenturaze saubari ar aris“
  24-02-2017
  ხმაური საკრებულოს სხდომაზე xmauri sakrebulos sxdomaze
  24-02-2017
  რომან გოცირიძე „მოსმენების“ შესახებ კანონპროექტზე - ესაა КГБ-ს ისტორიისკენ დაბრუნება, ესაა საბჭოთა სპეცსამსახურის რესტავრაცია მასობრივი კომუნიკაციის ბიზნესში roman gociridze „mosmenebis“ shesaxeb kanonproeqtze - esaa КГБ-s istoriisken dabruneba, esaa sabჭota specsamsaxuris restavracia masobrivi komunikaciis biznesshi
  24-02-2017
  Check in Georgia-ს ფარგლებში მიმდინარე წელს მუსიკალური, სპორტული და სხვა ღონისძიებები გაიმართება Check in Georgia-s farglebshi mimdinare wels musikaluri, sportuli da sxva gonisdziebebi gaimarteba
  24-02-2017
  2017 წელს Check in Georgia-ს კონცეფციის ქვეშ მუსიკალური, სპორტული და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაიმართება 2017 wels Check in Georgia-s koncefciis qvesh musikaluri, sportuli da sxva mnishvnelovani gonisdziebebi gaimarteba
  24-02-2017
  სარემონტო სამუშაოების გამო, საბურთალოს ნაწილს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება saremonto samushaoebis gamo, saburtalos nawils eleqtromomarageba sheezgudeba
  24-02-2017
  „თელასი“ თბილისის ცენტრალური უბნებისთვის ელექტროენერგიის შეზღუდვის მიზეზს განმარტავს „telasi“ tbilisis centraluri ubnebistvis eleqtroenergiis shezgudvis mizezs ganmartavs
  24-02-2017
  წულუკიანი დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე: ტრაგედია იქნა თავიდან აცილებული, ახლა კი, გამოძიების სიტყვას უნდა დაველოდოთ wulukiani dekanoz giorgi mamaladzis saqmeze: tragedia iqna tavidan acilebuli, axla ki, gamodziebis sityvas unda davelodot
  24-02-2017
  იან კელი: მხარს ვუჭერ პატრიარქს და არ მინდა, რაიმე ზიანი მიადგეს მას, ან ვინმეს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ian keli: mxars vuჭer patriarqs da ar minda, raime ziani miadges mas, an vinmes martlmadideblur eklesiashi
  24-02-2017
  შსს-ს თანამშრომლებმა თოვლში ჩარჩენილი 45 მოქალაქე უსაფრთხოდ გამოიყვანეს shss-s tanamshromlebma tovlshi charchenili 45 moqalaqe usafrtxod gamoiyvanes
  24-02-2017
  თბილისში პირველი ამერიკული ცენტრი „ჩემპიონთა აკადემია“ გაიხსნა tbilisshi pirveli amerikuli centri „chempionta akademia“ gaixsna
  24-02-2017
  თბილისის მერია ზვიად ნაზღაიძისთვის საკუთრების ჩამორთმევისა და ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს tbilisis meria zviad nazgaidzistvis sakutrebis chamortmevisa da anazgaurebis shesaxeb informacias aqveynebs
  24-02-2017
  თოქ-შოუ "პროფილი" ფეისბუქზე განცხადებას ავრცელებს toq-shou "profili" feisbuqze gancxadebas avrcelebs
  24-02-2017
  ვერრა ბრეჟნევას თამამი ფოტო verra brezhnevas tamami foto
  24-02-2017
  თბილისის მერია ზვიად ნაზღაიძისათვის საკუთრების ჩამორთმევისა და ანაზღაურების საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს tbilisis meria zviad nazgaidzisatvis sakutrebis chamortmevisa da anazgaurebis sakitxtan dakavshirebit gancxadebas avrcelebs
  24-02-2017
  „სამართლადამცავების მხრიდან პრევენციული ზომები დროულად განხორციელდა, ტრაგედია იქნა აცილებული თავიდან“ „samartladamcavebis mxridan prevenciuli zomebi droulad ganxorcielda, tragedia iqna acilebuli tavidan“
  24-02-2017
  კელი: მხარს ვუჭერ პატრიარქს და არ მინდა რაიმე ზიანი მიადგეს მას keli: mxars vuჭer patriarqs da ar minda raime ziani miadges mas

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ლიმუზინიც(1), Akcentom(2), გაგნიძეს(1), ძროხებიი(2), погрузились(2), Неклюдова(2), დამატე(2), ჩაცმულობასთან(2), პერკუსიებზე(2), თავშეკავენბისკენ(1), დილამდეე(2), ვაშლოვანში(2), ნაძირალას(1), negocios(3), MegaRegion(2), სეიმურის(4), თელავშიც(3), ბრახუნი(2), თქვენის(2), სევიზი(2), აპრილსთვის(3), ბოტკოველისადმი(2), აააეეეეეეეეეეეეეე(2), Балетную(2), ოლბლექსმა(2), ბოშურ(4), водохранилищу(2), სვანეთი!(2), MOTOSPEED(3), პარარები(3), seqsis dros tavis dacva(2792), erokratia qartuli filmi 2 seria(2159), erokratia qartuli filmi(2079), goga xaindravas filmi ferokratia(1738), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1721), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1546), goga xaindravas filmi herokratia(1514), Ferokratia(1455), Erokratia xaindravas filmi(1387), herokratia ganmarteba(1378), maivideo www(1361), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1277), simgera papito(1241), movaჭreebis(1207), filmi xerokratia(1198), Ori bedi 537 538 seria(1113), kartyli pilmi xerokratia(1060), erovnuli(1049), wauyeneben(1000), chibuxashvilis(992), goga haindravas herokratia 8 seria(964), qartuli filmi herokratia(962), soso joxadzis mkvleloba (961), ორი ბედი 551 552 სერია(938), egzitpols(932), soso joxazis mkvleloba(926), kumiseli reiki(904), ორი ბედი ყველა სერია(901), mosvlaze(898), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(891), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(849), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(848), kedlebshi(840), goga xaindrava herokratia film(835), BICILINI(826), moduria!(825), Mkwlelobis wakesi(825), xerokratia serialis yureba(822), ori bedi 535 seria(814), 195 seria ori bedi qartulad(800), Michaela(796), herokratia filmi sruli versia(789), ra xdeba kumisshi(770), wamlebis(766), xerokratia(755), garevaჭrobis(733), iuristad(729), gamosakvlevia(710), ori bedi 537 seria(671), mowinagmdegeebi(664),