• დღის სიახლეები

  24-02-2017
  შსს: სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თოვლში ჩარჩენილი 45 მოქალაქე უსაფრთხოდ გამოიყვანეს shss: samcxe-javaxetis policiis departamentis tanamshromlebma tovlshi charchenili 45 moqalaqe usafrtxod gamoiyvanes
  24-02-2017
  დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან პროკურორი და გამომძიებლები იმყოფებიან dekanoz giorgi mamaladzestan prokurori da gamomdzieblebi imyofebian
  24-02-2017
  რას ნიშავდა სიტყვა "სთველი" და როდის იწყებოდა რთველი ძველ საქართველოში ras nishavda sityva "stveli" da rodis iwyeboda rtveli dzvel saqartveloshi
  24-02-2017
  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 25 თებერვლისთვის ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა saqartvelos erovnulma bankma 25 tebervlistvis laris oficialuri gacvliti kursi daadgina
  24-02-2017
  გამზარდია: არაა გამორიცხული სიმძიმის ცენტრი დაკავებული დეკანოზიდან, დაცვის სამსახურის უფროსამდე გადავიდეს gamzardia: araa gamoricxuli simdzimis centri dakavebuli dekanozidan, dacvis samsaxuris ufrosamde gadavides
  24-02-2017
  "აქ მხოლოდ რაღაც უგუნურ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში კი აღარაა საქმე, ეს არის ჩვენი მეობის უარყოფა, ჩვენი თავის შეძულება და სრული გადაგვარება....." "aq mxolod ragac ugunur politikur dapirispirebashi ki agaraa saqme, es aris chveni meobis uaryofa, chveni tavis shedzuleba da sruli gadagvareba....."
  24-02-2017
  თელასი: თბილისის ცენტრს ელექტრომომარაგება კომპანიისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით შეეზღუდა telasi: tbilisis centrs eleqtromomarageba kompaniisgan damoukidebeli mizezebit sheezguda
  24-02-2017
  ლარი გამყარებას განაგრძობს lari gamyarebas ganagrdzobs
  24-02-2017
  სასულიერო პირის საოცარი გამოსვლა უკრაინულ „ვოისში“, რომელმაც ჟიური აატირა sasuliero piris saocari gamosvla ukrainul „voisshi“, romelmac zhiuri aatira
  24-02-2017
  პროკურატურაში ადასტურებენ, რომ ბრალდებულის ხელწერის ნიმუშების ამოღების მიზნით, პროკურატურამ ყველა იმ დაწესებულებას მიმართა, სადაც მამა გიორგი მამალაძე მუშაობდა prokuraturashi adastureben, rom braldebulis xelweris nimushebis amogebis miznit, prokuraturam yvela im dawesebulebas mimarta, sadac mama giorgi mamaladze mushaobda
  24-02-2017
  რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა regionuli ganvitarebis samtavrobo komisiis morigi sxdoma gaimarta
  24-02-2017
  ომბუდსმენი „ციანიდის საქმეზე“ - დღემდე თანასწორუფლებიანობის და შეჯიბრობითობის პრინციპი დარღვეულია ombudsmeni „cianidis saqmeze“ - dgemde tanasworuflebianobis da shejibrobitobis principi dargveulia
  24-02-2017
  „მათ ნახეს, რომ კიდევ უფრო იხვეწება ეს კანონი, ამიტომ ამაში არ მიიღეს მონაწილეობა და დატოვეს დარბაზი“ „mat naxes, rom kidev ufro ixveweba es kanoni, amitom amashi ar miiges monawileoba da datoves darbazi“
  24-02-2017
  დიმიტრი ქუმსიშვილი ჩინეთის ელჩს შეხვდა dimitri qumsishvili chinetis elchs shexvda
  24-02-2017
  21 წლის ქართველი მოდელი პარიზის მოდის კვირეულში მიიღებს მონაწილეობას 21 wlis qartveli modeli parizis modis kvireulshi miigebs monawileobas
  24-02-2017
  მთავარ პროკურატურაში უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა mtavar prokuraturashi umaglesi saswavleblebis warmomadgenlebtan shexvedra gaimarta
  24-02-2017
  მიქაელ ბოტკოველი ოხანაშვილზე: ის ნაძირალაა და ყველაფრისთვის მზადაა, რომ თქვას miqael botkoveli oxanashvilze: is nadziralaa da yvelafristvis mzadaa, rom tqvas
  24-02-2017
  პრემიერ-მინისტრმა სომეხი კოლეგა აეროპორტში გააცილა premier-ministrma somexi kolega aeroportshi gaacila
  24-02-2017
  პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობის საკითხებში სტუდენტებს შეხვდა prezidentis mrcheveli etnikuri umciresobis sakitxebshi studentebs shexvda
  24-02-2017
  „ერთად გავაცოცხლოთ ქართული ისტორიული კინო“ - ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ ფილმის დასრულებისთვის რეჟისორი დახმარებას ითხოვს „ertad gavacocxlot qartuli istoriuli kino“ - eqvtime tayaishvilis shesaxeb filmis dasrulebistvis rezhisori daxmarebas itxovs
  24-02-2017
  გემრიელი სიახლე ვერონაში gemrieli siaxle veronashi
  24-02-2017
  ენმ: ომბუდსმენი „ფარული მოსმენების“ შესახებ ჩვენ მიერ შემუშავებულ ალტერნატიულ კანონპროექტს ეთანხმება enm: ombudsmeni „faruli mosmenebis“ shesaxeb chven mier shemushavebul alternatiul kanonproeqts etanxmeba
  24-02-2017
  მიქაელ ბოტკოველი: არავითარი დაპირისპირება არ ყოფილა, თუ ამას ოხანაშვილი ლაპარაკობს, ის ნაძირალაა miqael botkoveli: aravitari dapirispireba ar yofila, tu amas oxanashvili laparakobs, is nadziralaa
  24-02-2017
  პატრიარქის პირადი დაცვის უფროსი სოსო ოხანაშვილი საპატრიარქოში მივიდა patriarqis piradi dacvis ufrosi soso oxanashvili sapatriarqoshi mivida
  24-02-2017
  მამა კახაბერი: მამა მიქაელ ბოტკოველსა და სოსო ოხანაშვილს შორის არავითარი ფიზიკური დაპირისპირება არ ყოფილა mama kaxaberi: mama miqael botkovelsa da soso oxanashvils shoris aravitari fizikuri dapirispireba ar yofila
  24-02-2017
  გაიცანით ქართველი გოგონა, რომელიც მსოფლიოს უდიდესი ნავთობკორპორაციის ფინანსური ანალიტიკოსია gaicanit qartveli gogona, romelic msoflios udidesi navtobkorporaciis finansuri analitikosia
  24-02-2017
  ომბუდსმენი: 32 საათზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ა.კ. დაკავებულია „ლიკანისა“ და „კოკა-კოლის“ გადაჭრილი ბოთლების აღმოჩენის გამო ombudsmeni: 32 saatze meti gavida mas shemdeg, rac a.k. dakavebulia „likanisa“ da „koka-kolis“ gadaჭrili botlebis agmochenis gamo
  24-02-2017
  "გელოდებით ევროკავშირში, რაც შეიძლება მალე!" "gelodebit evrokavshirshi, rac sheidzleba male!"
  24-02-2017
  საქართველო EBRD-ის წლიურ შეხვედრაზე საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ პრეზენტაციას წარადგენს saqartvelo EBRD-is wliur shexvedraze sainvesticio shesadzleblobebis shesaxeb prezentacias waradgens
  24-02-2017
  „სამოქალაქო დარბაზი“ მუშაობას განახლებული ფორმატით განაგრძობს „samoqalaqo darbazi“ mushaobas ganaxlebuli formatit ganagrdzobs
  24-02-2017
  ომბუდსმენი: „ლიკანისა“ და „კოკა-კოლას“ გადაჭრილი ბოთლების აღმოჩენის გამო, მოქალაქე უკანონოდ დაკავებულია ombudsmeni: „likanisa“ da „koka-kolas“ gadaჭrili botlebis agmochenis gamo, moqalaqe ukanonod dakavebulia
  24-02-2017
  ბესელია ოპოზიციას: ბიზნესს ჩვენ არ ვაწიოკებთ და ვისზეც გული შეგტკივათ, გუშინ გითხრათ - პირველი მე რატომ დამიჭირეთო beselia opozicias: bizness chven ar vawiokebt da viszec guli shegtkivat, gushin gitxrat - pirveli me ratom damiჭireto
  24-02-2017
  აშშ-ს კონგრესის დელეგაცია საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ეწვევა ashsh-s kongresis delegacia saqartvelos samdgiani vizitit ewveva
  24-02-2017
  მდინარაძე საპარლამენტო უმცირესობაზე: ნახეს, რომ მართლაც პროგრესული ცვლილებები ხორციელდება და დარბაზი დატოვეს mdinaradze saparlamento umciresobaze: naxes, rom martlac progresuli cvlilebebi xorcieldeba da darbazi datoves
  24-02-2017
  რიკარდ იოზვიაკი: საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის მისანიჭებლად ხელმოწერის ცერემონია პირველ მარტს შედგება rikard iozviaki: saqartvelostvis vizebis liberalizaciis misaniჭeblad xelmoweris ceremonia pirvel marts shedgeba
  24-02-2017
  ის, რაც ღვინის ფერისა და სურნელის მიღმა იმალება... is, rac gvinis ferisa da surnelis migma imaleba...
  24-02-2017
  ნარმანია: მე ამ პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობას არ ვაპირებ narmania: me am politikur shoushi monawileobas ar vapireb
  24-02-2017
  „ევროპულმა საქართველომ“ პროტესტის ნიშნად, პარლამენტის სხდომათა დარბაზი დატოვა „evropulma saqartvelom“ protestis nishnad, parlamentis sxdomata darbazi datova
  24-02-2017
  რიკარდ იოზვიაკი: საქართველოს ვიზალიბერალიზაციის ხელმოწერის ცერემონია ბრიუსელში, პირველ მარტს გაიმართება rikard iozviaki: saqartvelos vizaliberalizaciis xelmoweris ceremonia briuselshi, pirvel marts gaimarteba
  24-02-2017
  სემეკ-მა მოქალაქეთა 200-ზე მეტი საჩივარი განიხილა semek-ma moqalaqeta 200-ze meti sachivari ganixila
  24-02-2017
  კობახიძე უმცირესობას: ე.წ. მცირე საპარლამენტო საბოტაჟი აღვკვეთე kobaxidze umciresobas: e.w. mcire saparlamento sabotazhi agvkvete
  24-02-2017
  „ჩვენ ამ ფარსში მონაწილეობას არ ვაპირებთ“ - „ევროპულმა საქართველომ“ პარლამენტის სხდომათა დარბაზი დატოვა „chven am farsshi monawileobas ar vapirebt“ - „evropulma saqartvelom“ parlamentis sxdomata darbazi datova
  24-02-2017
  „თიბისი ბანკში“ ენდრიუ მაქქართის საჯარო ლექცია გაიმართა „tibisi bankshi“ endriu maqqartis sajaro leqcia gaimarta
  24-02-2017
  საქართველოს ელჩის ინფორმაციით, კონგოში მეამბოხეების მიერ დატყვევებული ქართველი მფრინავი ჯანმრთელია saqartvelos elchis informaciit, kongoshi meamboxeebis mier datyvevebuli qartveli mfrinavi janmrtelia
  24-02-2017
  პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე შესვენება გამოცხადდა - კობახიძე ოპოზიციას ეთათბირება parlamentis plenarul sxdomaze shesveneba gamocxadda - kobaxidze opozicias etatbireba
  24-02-2017
  კობახიძე ოპოზიციას: საგნობრივი განხილვა ჩაშალეთ, ბესელიას ინიციატივა აბსოლიტურად მისაღებია kobaxidze opozicias: sagnobrivi ganxilva chashalet, beselias iniciativa absoliturad misagebia
  24-02-2017
  გოცირიძე: ეჭვიც არ მეპარება, რომ პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს gociridze: eჭvic ar mepareba, rom prezidenti vetos uflebas gamoiyenebs
  24-02-2017
  ბესელია: ძირითადი კანონპროექტი, რომელიც სააგენტოს შექმნას ეხება, თავების მიხედვით გავიაროთ, სხვა კანონპროექტზე მუხლების მიხედვით ვიმუშაოთ beselia: dziritadi kanonproeqti, romelic saagentos sheqmnas exeba, tavebis mixedvit gaviarot, sxva kanonproeqtze muxlebis mixedvit vimushaot
  24-02-2017
  „ბავშვი არ ვარ, რომ ემოციურ განცხადებებს ვაკეთებდე“ - მამა მიქაელი გიორგი ანდრიაძეს პასუხობს „bavshvi ar var, rom emociur gancxadebebs vaketebde“ - mama miqaeli giorgi andriadzes pasuxobs
  24-02-2017
  „ოქროს საჭე 2016“-მა საუკეთესო ავტომობილები გამოავლინა „oqros saჭe 2016“-ma sauketeso avtomobilebi gamoavlina

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ლიმუზინიც(1), Akcentom(2), გაგნიძეს(1), ძროხებიი(2), погрузились(2), Неклюдова(2), დამატე(2), ჩაცმულობასთან(2), პერკუსიებზე(2), თავშეკავენბისკენ(1), დილამდეე(2), ვაშლოვანში(2), ნაძირალას(1), negocios(3), MegaRegion(2), სეიმურის(4), თელავშიც(3), ბრახუნი(2), თქვენის(2), სევიზი(2), აპრილსთვის(3), ბოტკოველისადმი(2), აააეეეეეეეეეეეეეე(2), Балетную(2), ოლბლექსმა(2), ბოშურ(4), водохранилищу(2), სვანეთი!(2), MOTOSPEED(3), პარარები(3), seqsis dros tavis dacva(2792), erokratia qartuli filmi 2 seria(2159), erokratia qartuli filmi(2079), goga xaindravas filmi ferokratia(1738), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1721), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1546), goga xaindravas filmi herokratia(1514), Ferokratia(1455), Erokratia xaindravas filmi(1387), herokratia ganmarteba(1378), maivideo www(1361), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1277), simgera papito(1241), movaჭreebis(1207), filmi xerokratia(1198), Ori bedi 537 538 seria(1113), kartyli pilmi xerokratia(1060), erovnuli(1049), wauyeneben(1000), chibuxashvilis(992), goga haindravas herokratia 8 seria(964), qartuli filmi herokratia(962), soso joxadzis mkvleloba (961), ორი ბედი 551 552 სერია(938), egzitpols(932), soso joxazis mkvleloba(926), kumiseli reiki(904), ორი ბედი ყველა სერია(901), mosvlaze(898), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(891), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(849), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(848), kedlebshi(840), goga xaindrava herokratia film(835), BICILINI(826), moduria!(825), Mkwlelobis wakesi(825), xerokratia serialis yureba(822), ori bedi 535 seria(814), 195 seria ori bedi qartulad(800), Michaela(796), herokratia filmi sruli versia(789), ra xdeba kumisshi(770), wamlebis(766), xerokratia(755), garevaჭrobis(733), iuristad(729), gamosakvlevia(710), ori bedi 537 seria(671), mowinagmdegeebi(664),