• დღის სიახლეები

  28-04-2017
  "სასაფლაოზე ამიყვანეს. დამაგდეს საფლავზე და ხუთმა კაცმა მცემა..." - ირაკლი გედენიძე ე.წ. ფოტოგრაფების საქმის უცნობ დეტალებზე "sasaflaoze amiyvanes. damagdes saflavze da xutma kacma mcema..." - irakli gedenidze e.w. fotografebis saqmis ucnob detalebze
  28-04-2017
  "მე რომ აღარ ვიქნები, გახსოვდეს, ასე იცხოვრე-მეთქი..." - გია მაისაშვილი ვაჟის სპორტული მიღწევებით ამაყობს "me rom agar viqnebi, gaxsovdes, ase icxovre-metqi..." - gia maisashvili vazhis sportuli migwevebit amayobs
  28-04-2017
  ჯორჯ და ამალ კლუნებმა მთლიანი სამშობიარო განყოფილება დაჯავშნეს jorj da amal klunebma mtliani samshobiaro ganyofileba dajavshnes
  28-04-2017
  „წესიერად მოიქეცი და ასეთი კონსტიტუცია იქნება, თუ წესიერად არ მოიქცევი, ასეთ კონსტიტუციას დავდებთ, ეს მერამდენედ ითქვა უკვე“ „wesierad moiqeci da aseti konstitucia iqneba, tu wesierad ar moiqcevi, aset konstitucias davdebt, es meramdened itqva ukve“
  28-04-2017
  ლარისა გუზეევას ოჯახური პორტრეტი larisa guzeevas ojaxuri portreti
  28-04-2017
  ზემო იმერეთში და კოლხეთის დაბლობზე სინოპტიკოსები დღეს ძლიერ ქარს პროგნოზიდებენ zemo imeretshi da kolxetis dablobze sinoptikosebi dges dzlier qars prognozideben
  28-04-2017
  "მიუხედავად იმისა, რომ ის უდავოოდ ავტორიტეტია ქართულ პოლიტიკაში, მაინც მიმაჩნია, რომ როგორც პოლიტიკური ლიდერი უსუფაშვილი, ჩემი აზრით, სუსტია" "miuxedavad imisa, rom is udavood avtoritetia qartul politikashi, mainc mimachnia, rom rogorc politikuri lideri usufashvili, chemi azrit, sustia"
  28-04-2017
  PACE-მ პედრო აგრამუნტს უნდობლობა ოფიციალურად გამოუცხადა PACE-m pedro agramunts undobloba oficialurad gamoucxada
  28-04-2017
  ნინო გვენეტაძე: ვნახოთ ეს დიალოგი რა შედეგებს მოიტანს nino gvenetadze: vnaxot es dialogi ra shedegebs moitans
  28-04-2017
  ირაკლი აბესაძე: პიროვნული შეუთანხმებლობის გამო, მზად არიან მოსახლეობას პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება ჩამოართვან irakli abesadze: pirovnuli sheutanxmeblobis gamo, mzad arian mosaxleobas prezidentis pirdapiri wesit archevis ufleba chamoartvan
  28-04-2017
  Louis Vuitton Moet Hennessy-ს პრეზიდენტი Christian Dior-ის შესყიდვას გეგმავს Louis Vuitton Moet Hennessy-s prezidenti Christian Dior-is shesyidvas gegmavs
  28-04-2017
  მარგველაშვილი: არასდროს მივაჭრია ამ თემით და არც არასდრო არ იფიქროს არავინ, რომ ამ საკითხზე მევაჭროს margvelashvili: arasdros mivaჭria am temit da arc arasdro ar ifiqros aravin, rom am sakitxze mevaჭros
  28-04-2017
  სამხედრო ატაშეები აღმოსავლეთ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფებს ესტუმრნენ samxedro atasheebi agmosavlet saqartvelos samxedro qvedanayofebs estumrnen
  28-04-2017
  პარლამენტის თავმჯდომარე მემორანდუმის ხელმომწერი ქვეყნების მოსამართლეთა ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრო parlamentis tavmjdomare memorandumis xelmomweri qveynebis mosamartleta asociaciebis saertashoriso konferencias daeswro
  28-04-2017
  ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალის, “ისტორიანის” მაისის ნომრის მთავარი თემები istoriul-shemecnebiti zhurnalis, “istorianis” maisis nomris mtavari temebi
  28-04-2017
  გოცირიძე: პრეზიდენტის მიმართ აქვთ ამათ სეზონური გართულება, ეს არის საგაზაფხულო შეტევა gociridze: prezidentis mimart aqvt amat sezonuri gartuleba, es aris sagazafxulo sheteva
  28-04-2017
  რატომ ჰქვია შავ ზღვას შავი - 10 უცნობი ფაქტი შავი ზღვის შესახებ ratom hqvia shav zgvas shavi - 10 ucnobi faqti shavi zgvis shesaxeb
  28-04-2017
  აბაშიშვილი: არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეს აწვდიან არასწორ ინფორმაციას abashishvili: ar aris pirveli shemtxveva, rodesac parlamentis tavmjdomares awvdian araswor informacias
  28-04-2017
  დავით უსუფაშვილი: ასე ქვეყანა ვერ აშენდება davit usufashvili: ase qveyana ver ashendeba
  28-04-2017
  დავით უსუფაშვილი: მე დღეიდან ვბრუნდები პოლიტიკაში სწორედ იმ ვალდებულებით, რომ გამოცდილება, ცოდნა, ენერგია უნდა მოვახმარო საქმის უკეთ კეთებას davit usufashvili: me dgeidan vbrundebi politikashi swored im valdebulebit, rom gamocdileba, codna, energia unda movaxmaro saqmis uket ketebas
  28-04-2017
  მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა მომავალი წლის პირველ ივლისამდე გრძელდება miwis registraciis saxelmwifo reforma momavali wlis pirvel ivlisamde grdzeldeba
  28-04-2017
  გიორგი მარგველაშვილი: არავის შევეკვრები და არასოდეს ვივაჭრებ კონსტიტუციით giorgi margvelashvili: aravis shevekvrebi da arasodes vivaჭreb konstituciit
  28-04-2017
  ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში თვითნასწავლი მხატვრის გამოფენა გაიმართა xashuris mxaretmcodneobis muzeumshi tvitnaswavli mxatvris gamofena gaimarta
  28-04-2017
  გაზაფხულის 5 საუკეთესო ღვინო - რჩევები ღვინის მოყვარულებს gazafxulis 5 sauketeso gvino - rchevebi gvinis moyvarulebs
  28-04-2017
  8-14 მაისს საქართველოში გაეროს საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე გლობალური კვირეული აღინიშნება, რომლის გზავნილია “გაუფრთხილდი სიცოცხლეს, შეანელე!” 8-14 maiss saqartveloshi gaeros sagzao usafrtxoebis meotxe globaluri kvireuli aginishneba, romlis gzavnilia “gaufrtxildi sicocxles, sheanele!”
  28-04-2017
  იოსელიანი სესიაშვილს: ნეპოტიზმის უკიდურესად მძიმე ფორმებს იყეენებთ ioseliani sesiashvils: nepotizmis ukiduresad mdzime formebs iyeenebt
  28-04-2017
  28 აპრილს, მულტიფუნქციური საკონცერტო დარბაზი SPACEHALL და BLOK 9 წარმოგიდგენთ ბრიტანული ჰიპ-ჰოპ სცენის პიონერს 28 aprils, multifunqciuri sakoncerto darbazi SPACEHALL da BLOK 9 warmogidgent britanuli hip-hop scenis pioners
  28-04-2017
  Freedom House-ის პრესის თავისუფლების ინდექსით, საქართველო კვლავ „ნაწილობრივ თავისუფალია“, თუმცა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს Freedom House-is presis tavisuflebis indeqsit, saqartvelo kvlav „nawilobriv tavisufalia“, tumca postsabჭota qveynebs shoris sauketeso machvenebeli aqvs
  28-04-2017
  შეიარაღებული ძალების 39-მა სამხედრო მოსამსახურემ გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრში სამეთაურო-საშტაბო კურსი დაასრულა sheiaragebuli dzalebis 39-ma samxedro mosamsaxurem giorgi anwuxelidzis saxelobis serzhantta momzadebis centrshi sametauro-sashtabo kursi daasrula
  28-04-2017
  დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეასთან სამხედრო კონფლიქტს არ გამორიცხავს donald trampi chrdiloet koreastan samxedro konfliqts ar gamoricxavs
  28-04-2017
  დავით უსუფაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება და ახალ პარტიას ქმნის davit usufashvili politikashi brundeba da axal partias qmnis
  28-04-2017
  სერჟანტთა მომზადების ცენტრში სამეთაურო-საშტაბო კურსი 39 სამხედრო მოსამსახურემ დაასრულა serzhantta momzadebis centrshi sametauro-sashtabo kursi 39 samxedro mosamsaxurem daasrula
  28-04-2017
  პრემიერ-მინისტრი ყატარელ ინვესტორებს შეხვდა premier-ministri yatarel investorebs shexvda
  28-04-2017
  ხაშურის გამგებელი მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმდინარეობას გაეცნო xashuris gamgebeli municipalitetshi ramdenime infrastruqturuli proeqtis mimdinareobas gaecno
  28-04-2017
  სამართალდამცველებმა ყალბი პასპორტების გამოყენებით ევროპის ქვეყნებში გამგზავრების დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინეს samartaldamcvelebma yalbi pasportebis gamoyenebit evropis qveynebshi gamgzavrebis danashaulebrivi sqema gamoavlines
  28-04-2017
  დავით უსუფაშვილი დაინტერესებულ პირებს ახალი, ცენტრისტული პარტიის შექმნას სთავაზობს davit usufashvili dainteresebul pirebs axali, centristuli partiis sheqmnas stavazobs
  28-04-2017
  IDFI-ის შეფასებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი რამდენიმე მნიშვნელოვან ხარვეზს შეიცავს IDFI-is shefasebit, sakonstitucio cvlilebebis proeqti ramdenime mnishvnelovan xarvezs sheicavs
  28-04-2017
  კინოთეატრ „ამირანში“ თანამედროვე უკრაინული კინოფილმების ჩვენება იმართება kinoteatr „amiranshi“ tanamedrove ukrainuli kinofilmebis chveneba imarteba
  28-04-2017
  კობახიძე: საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო მთელი კამპანია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წინააღმდეგ kobaxidze: saqartvelos prezidentma daiwyo mteli kampania saxelmwifo sakonstitucio komisiis winaagmdeg
  28-04-2017
  პრემიერმინისტრი ყატარელ ინვესტორებს შეხვდა premierministri yatarel investorebs shexvda
  28-04-2017
  ზიგმარ გაბრიელი: „გვსურს, რომ DAAD-ის სტიპენდიები გავრცელდეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე" zigmar gabrieli: „gvsurs, rom DAAD-is stipendiebi gavrceldes saqartvelos okupirebul teritoriebze"
  28-04-2017
  ანჯელინა ჯოლი მეშვიდე შვილის აყვანას აპირებს anjelina joli meshvide shvilis ayvanas apirebs
  28-04-2017
  რესპუბლიკური პარტია: საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი არ შეესაბამება იმ ამოცანებსა და გამოწვევებს, რომელიც სახელმწიფოს წინაშე დგას respublikuri partia: saqartvelos konstituciis cvlilebebis proeqti ar sheesabameba im amocanebsa da gamowvevebs, romelic saxelmwifos winashe dgas
  28-04-2017
  თამარ ჩუგოშვილმა ევროსაბჭოში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტი ოფიციალურად დაარეგისტრირა tamar chugoshvilma evrosabჭoshi okupirebul teritoriebtan dakavshirebuli rezoluciis proeqti oficialurad daaregistrira
  28-04-2017
  "გვერდით ასეთი ადამიანი მჭირდება..." - რას ყვებიან ერთმანეთზე "ცეკვავენ ვარსკვლავების" ყველაზე ეფექტური წყვილი "gverdit aseti adamiani mჭirdeba..." - ras yvebian ertmanetze "cekvaven varskvlavebis" yvelaze efeqturi wyvili
  28-04-2017
  მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 5.3% შეადგინა martshi mtliani shida produqtis realurma zrdam 5.3% sheadgina
  28-04-2017
  ქობულეთის შემოვლით გზაზე საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ხიდი შენდება qobuletis shemovlit gzaze saqartveloshi ert-erti yvelaze grdzeli xidi shendeba
  28-04-2017
  მურუსიძე: თუ ჩვენი წინადადება არ იქნა მიღებული, გვეცოდინება, რომ საქმიანობა ისევ ლანძღვის რეჟიმში უნდა გავაგრძელოთ murusidze: tu chveni winadadeba ar iqna migebuli, gvecodineba, rom saqmianoba isev landzgvis rezhimshi unda gavagrdzelot
  28-04-2017
  „თელასის“ 2017 წლის პირველი კვარტლის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა „telasis“ 2017 wlis pirveli kvartlis operaciuli machveneblebi gamoaqveyna
  28-04-2017
  მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 5.3% შეადგინა martshi mtliani shida produqtis realurma zrdam 5.3% sheadgina

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  xoni qutiris psiqiatriuli saavadmyopo(0), treningi qutiris psiqikuri janmrtelobis erovnul centrshi(0), germanulenovani(2), shemsruleblebad(2), funqcionirebdes(2), manifestantebs(2), eleqtrosadenit(3), studentobisas(3), მენტალისტი სეზონი 3 სერია 14(3), მენტალისტი სეზონი 3(4), mesakutreebis(4), aparatebitac(3), ოდიოზურ(20), soskebi pspeshi(13), pluralizmze(26), gavitarebis(26), shevtavazet(26), samkitxvelo(24), ganadgurdes(21), Bardzayshi tkivili(22), Bardzayshi tkuvili(25), sampunqtian(11), dawyebisadmi(2), xulordavasa(17), samtrediashi shvils mama shemoakvda (27), Vizitors fb(26), გაღატაკების(23), gagatakebis(25), ფოლადაანთკარი(23), გადამხტარი(1), seqsis dros tavis dacva(3847), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(2470), erokratia qartuli filmi 2 seria(2297), erokratia qartuli filmi(2245), maia asatianis shvilis dakrzalva(1976), Nuca maxviladzis gasveneba(1973), goga xaindravas filmi ferokratia(1882), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1859), nuca maxviladze dasaplaveba(1675), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1635), goga xaindravas filmi herokratia(1625), Ferokratia(1622), Erokratia xaindravas filmi(1494), herokratia ganmarteba(1474), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1441), maivideo www(1430), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1391), simgera papito(1343), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1308), filmi xerokratia(1279), movaჭreebis(1276), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1211), Ori bedi 537 538 seria(1187), erovnuli(1146), kartyli pilmi xerokratia(1141), goga haindravas herokratia 8 seria(1086), chibuxashvilis(1069), qartuli filmi herokratia(1063), wauyeneben(1051), soso joxadzis mkvleloba (1034), egzitpols(1007), soso joxazis mkvleloba(998), ორი ბედი 551 552 სერია(995), mosvlaze(993), სექსი ბოზებთან(993), kumiseli reiki(984), BICILINI(976), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(960), ორი ბედი ყველა სერია(958), goga xaindrava herokratia film(950), xerokratia serialis yureba(941), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(940), moduria!(935), Michaela(931), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(926), kedlebshi(925), Mkwlelobis wakesi(909), ori bedi 535 seria(903), herokratia filmi sruli versia(877), 195 seria ori bedi qartulad(871),