• დღის სიახლეები

  24-03-2017
  საქართველოში გამთენიისას მიწისძვრა მოხდა saqartveloshi gamteniisas miwisdzvra moxda
  24-03-2017
  ქართულ სუფრას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა qartul sufras aramaterialuri kulturuli memkvidreobis dzeglis statusi mieniჭa
  24-03-2017
  მიხეილ სააკაშვილი NGO-ებზე: ფული ბაბაია, დიდი ფული, თან, ჰოი, საკვირველებავ, რუსული mixeil saakashvili NGO-ebze: fuli babaia, didi fuli, tan, hoi, sakvirvelebav, rusuli
  24-03-2017
  ელენე ხოშტარია მიხეილ სააკაშვილს: ენჯეოებს დაესხა თავს (რუსული სტილია სხვათაშორის), არის უკიდურესი არაკეთილსინდისიერება და პოლიტიკური უმწიფრობა elene xoshtaria mixeil saakashvils: enjeoebs daesxa tavs (rusuli stilia sxvatashoris), aris ukiduresi araketilsindisiereba da politikuri umwifroba
  24-03-2017
  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის საგადასახადო კოდექსით დადგენილ შეღავათებზე საკონსტიტუციო სარჩელი სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო saqartvelos martlmadidebeli eklesiistvis sagadasaxado kodeqsit dadgenil shegavatebze sakonstitucio sarcheli sasamartlom arsebitad gansaxilvelad miigo
  23-03-2017
  სუხიშვილების ებრაული ცეკვა - ვიდეო განწყობისათვის suxishvilebis ebrauli cekva - video ganwyobisatvis
  23-03-2017
  მერის მოადგილე: „დიდუბის პანთეონში დასაფლავებულია, დაახლოებით 890 ადამიანი. აქედან, 528 არის საზოგადო მოღვაწე, დანარჩენი მათი მეორე ნახევრებია. მახათას მთაზე ეს პრაქტიკა აღარ იარსებებს meris moadgile: „didubis panteonshi dasaflavebulia, daaxloebit 890 adamiani. aqedan, 528 aris sazogado mogvawe, danarcheni mati meore naxevrebia. maxatas mtaze es praqtika agar iarsebebs
  23-03-2017
  სააკაშვილი: ახლა კი გასაგებია, თუ რატომ გვესხმოდა თავს, მაშინ, თითქმის, ყველა არასამთავრობო და რატომ არ იღებენ ხმას დღევანდელ მარაზმზე. ფული, ბაბაია, დიდი ფული saakashvili: axla ki gasagebia, tu ratom gvesxmoda tavs, mashin, titqmis, yvela arasamtavrobo da ratom ar igeben xmas dgevandel marazmze. fuli, babaia, didi fuli
  23-03-2017
  პროკურატურა ლევან როსტოშვილისა და ლაშა კურტანიძის საქმეზე ინფორმაციას ავრცელებს prokuratura levan rostoshvilisa da lasha kurtanidzis saqmeze informacias avrcelebs
  23-03-2017
  ნივთები, რომლებსაც სახლში უბედურება, ავადმყოფობა და სიკვდილი მოაქვს nivtebi, romlebsac saxlshi ubedureba, avadmyofoba da sikvdili moaqvs
  23-03-2017
  ამ მცენარის ფესვები კიბოს უჯრედებს კლავს - კიბოს წამალი თვალწინ გვქონია? am mcenaris fesvebi kibos ujredebs klavs - kibos wamali tvalwin gvqonia?
  23-03-2017
  გიორგი მარგველაშვილი: არ ვაპირებ ჩავერთო ურთიერთშეურაცხმყოფელ დისკუსიაში giorgi margvelashvili: ar vapireb chaverto urtiertsheuracxmyofel diskusiashi
  23-03-2017
  პროკურატურა ლევან როსტოშვილისა და ლაშა კურტანიძის საქმეზე ოფიციალურ ინფორმაციას ავრცელებს prokuratura levan rostoshvilisa da lasha kurtanidzis saqmeze oficialur informacias avrcelebs
  23-03-2017
  პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სხვადასხვა საკითხებზე იმსჯელეს parlamentis plenarul sxdomaze sxvadasxva sakitxebze imsjeles
  23-03-2017
  დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კონფერენციას - „ტუბერკულოზის მსოფლიო დღე“ გამართავს daavadebata kontrolis centri konferencias - „tuberkulozis msoflio dge“ gamartavs
  23-03-2017
  "რუსთავი 2"-ის თანამშრომლების შეთავაზება ძმებ ყარამანიშვილებს "rustavi 2"-is tanamshromlebis shetavazeba dzmeb yaramanishvilebs
  23-03-2017
  "მას მთელი არსებით უყვარდა საქართველო, მუდამ მის გულისცემაზე იყო მიყურადებული" - ლონდონში უხუცესი ქართველი ალექსანდრე ბესტავაშვილი გარდაიცვალა "mas mteli arsebit uyvarda saqartvelo, mudam mis guliscemaze iyo miyuradebuli" - londonshi uxucesi qartveli aleqsandre bestavashvili gardaicvala
  23-03-2017
  გიორგი მარგველაშვილი: ჩვენ განვიხილეთ უსაფრთხოების გარემო შავი ზღვის რეგიონში giorgi margvelashvili: chven ganvixilet usafrtxoebis garemo shavi zgvis regionshi
  23-03-2017
  ნიკა გვარამია: ...ამ წინადადებას ვპასუხობთ უარით nika gvaramia: ...am winadadebas vpasuxobt uarit
  23-03-2017
  "თუ გავიხსენებთ ვეტოების იმ ისტორიას, რომელიც აქამდე განხორციელებულა, ყველა ეტაპზე ვხედავდით მცდელობას, ეს ვეტო ყოფილიყო გაშარჟებული, გაბაიბურებული ..." "tu gavixsenebt vetoebis im istorias, romelic aqamde ganxorcielebula, yvela etapze vxedavdit mcdelobas, es veto yofiliyo gasharzhebuli, gabaiburebuli ..."
  23-03-2017
  გიორგი მარგველაშვილი - არის მცდელობა, ვეტო წარმოდგენილი იყოს, როგორც პოლიტიკური დაპირისპირება giorgi margvelashvili - aris mcdeloba, veto warmodgenili iyos, rogorc politikuri dapirispireba
  23-03-2017
  პროკურატურა ლევან როსტოშვილისა და ლაშა კურტანიძის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს prokuratura levan rostoshvilisa da lasha kurtanidzis saqmeze gancxadebas avrcelebs
  23-03-2017
  დაასახელეს ტერორიტის ვინაობა ვინც ლონდონში, უესტმინსტერის ხიდსა და პარლამენტთან თავდასხმა მოაწყო daasaxeles teroritis vinaoba vinc londonshi, uestminsteris xidsa da parlamenttan tavdasxma moawyo
  23-03-2017
  „საკუთრებაში გადმოგვეცეს შპს ტელეკომპანია „საქართველო“ – „რუსთავი 2“-ის თანამშრომლები ძმები ყარამანიშვილების შეთავაზებას უარით პასუხობენ „sakutrebashi gadmogveces shps telekompania „saqartvelo“ – „rustavi 2“-is tanamshromlebi dzmebi yaramanishvilebis shetavazebas uarit pasuxoben
  23-03-2017
  ე.წ. კანიბალიზმის საქმეზე დაკავებულ ერთ პირს ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა e.w. kanibalizmis saqmeze dakavebul ert pirs ortviani patimroba sheefarda
  23-03-2017
  გიორგი ალიბეგაშვილი: დედაქალაქის მერი საკრებულოში ანგარიშით 11 აპრილს წარსდგება giorgi alibegashvili: dedaqalaqis meri sakrebuloshi angarishit 11 aprils warsdgeba
  23-03-2017
  პენიტენციური სისტემის რეფორმის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებს დეპუტატები დადებითად აფასებენ penitenciuri sistemis reformis shesaxeb sakanonmdeblo cvlilebebs deputatebi dadebitad afaseben
  23-03-2017
  ლონდონის ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ISIS-მა აიღო londonis teraqtze pasuxismgebloba ISIS-ma aigo
  23-03-2017
  სკოტლანდ იარდმა ლონდონის თავდასხმაში ეჭვმიტანილი დაასახელა skotland iardma londonis tavdasxmashi eჭvmitanili daasaxela
  23-03-2017
  დავით რაქვიაშვილი: ის, რაც აფხაზეთში ხდება, უკავშირდება რუსეთის მიერ რეგიონის მილიტარიზაციას davit raqviashvili: is, rac afxazetshi xdeba, ukavshirdeba rusetis mier regionis militarizacias
  23-03-2017
  პეტრო პოროშენკო: კიევის ცენტრში დენის ვორონენკოვის ვერაგული მკვლელობა რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტია petro poroshenko: kievis centrshi denis voronenkovis veraguli mkvleloba rusetis mxridan saxelmwifo terorizmis aqtia
  23-03-2017
  თბილისის საქალაქო სასამართლომ ე.წ კანიბალიზმის საქმეზე დაკავებულ ლუკა ჩიხლაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა tbilisis saqalaqo sasamartlom e.w kanibalizmis saqmeze dakavebul luka chixladzes agkvetis gonisdziebis saxit patimroba sheufarda
  23-03-2017
  ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის პირველი შეხვედრა განქორწინების შემდეგ anjelina jolisa da bred pitis pirveli shexvedra ganqorwinebis shemdeg
  23-03-2017
  პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართა prezidentis administraciashi erovnuli ushishroebis sabჭos sxdoma gaimarta
  23-03-2017
  ტყიბულისა და თერჯოლის მაჟორიტარი საკვირაო სკოლის მოსწავლეებს შეხვდა და მათგან ერთ-ერთს სტიპენდია დაუნიშნა tyibulisa da terjolis mazhoritari sakvirao skolis moswavleebs shexvda da matgan ert-erts stipendia daunishna
  23-03-2017
  პენიტენციური სისტემის რეფორმის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო penitenciuri sistemis reformis shesaxeb sakanonmdeblo cvlilebata paketi parlamentma pirveli mosmenit miigo
  23-03-2017
  საგრანტო პროგრამის „ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის“ განაცხადების წარდგენა იუსტიციის სახლის 11 ფილიალშია შესაძლებელი sagranto programis „ekonomikuri shesadzleblobebis tanabari xelmisawvdomoba devnilebistvis“ ganacxadebis wardgena iusticiis saxlis 11 filialshia shesadzlebeli
  23-03-2017
  "ჩანაწერში ისმის, რომ მას აქვს მისწრაფება ცხედრის განადგურების" - ე.წ. კანიბალიზმის საქმეზე დაკავებულ ლუკა ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა "chanawershi ismis, rom mas aqvs miswrafeba cxedris ganadgurebis" - e.w. kanibalizmis saqmeze dakavebul luka chixladzes patimroba sheefarda
  23-03-2017
  ანტვერპენში ადამიანების მასაში შეჭრის მცდელობისას დაკავებული მამაკაცი საფრანგეთის მოქალაქე აღმოჩნდა antverpenshi adamianebis masashi sheჭris mcdelobisas dakavebuli mamakaci safrangetis moqalaqe agmochnda
  23-03-2017
  გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევები; უშიშროების საბჭოს სხდომის შედეგები - "360 გრადუსში" gaxshirebuli avtosagzao shemtxvevebi; ushishroebis sabჭos sxdomis shedegebi - "360 gradusshi"
  23-03-2017
  უბნები თბილისში, სადაც ელექტროენერგია გაითიშება ubnebi tbilisshi, sadac eleqtroenergia gaitisheba
  23-03-2017
  პროკურატურის წარმომადგენლები ანტინარკოტიკული კამპანიის კვირეულის ფარგლებში მოზარდებს შეხვდნენ prokuraturis warmomadgenlebi antinarkotikuli kampaniis kvireulis farglebshi mozardebs shexvdnen
  23-03-2017
  პარამოფარიკავეებს - ირმა ხეცურიანს და ნინი თიბილაშვილს მინისტრმა მსოფლიო თასზე მიღწეული წარმატება მიულოცა paramofarikaveebs - irma xecurians da nini tibilashvils ministrma msoflio tasze migweuli warmateba miuloca
  23-03-2017
  საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის სხდომა გაიმართა sakrebulos ganatlebisa da kulturis komisiis sxdoma gaimarta
  23-03-2017
  ნაძალადევში კორპუსების წყალ-კანალიზაციის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს nadzaladevshi korpusebis wyal-kanalizaciis reabilitacia mimdinareobs
  23-03-2017
  თალაკვაძე: სასჯელაღსრულების სისტემაში შეუქცევადი პროგრესი მიმდინარეობს talakvadze: sasjelagsrulebis sistemashi sheuqcevadi progresi mimdinareobs
  23-03-2017
  მსჯავრდებულებისთვის ტელევიზორით სარგებლობის წესი მარტივდება msjavrdebulebistvis televizorit sargeblobis wesi martivdeba
  23-03-2017
  ქართულ ტრადიციულ სუფრას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა qartul tradiciul sufras aramaterialuri kulturuli memkvidreobis dzeglis statusi mieniჭa
  23-03-2017
  სასამართლოში ე.წ კანიბალიზმის საქმეზე დაკავებული კიდევ ერთი პირის პროცესი მიმდინარეობს sasamartloshi e.w kanibalizmis saqmeze dakavebuli kidev erti piris procesi mimdinareobs
  23-03-2017
  პოლიციამ ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში შესაძლო ტერაქტი აღკვეთა policiam belgiis qalaq antverpenshi shesadzlo teraqti agkveta

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  Frangulii(1), Reinvent(1), Mekakucity(1), TEDxWindham(1), მაზიარებელ(1), მაჩხანელს(1), засыпал(1), обыск(2), Communal(1), rokfeleri(1), ართვინელი(1), Teletransporte(2), მარკოიშვილს(1), KUXONNIY(2), Пародию(2), დღესს(1), დავიტოვოთ(2), ვოლჟანკა(2), ანგარიშსწორებისთვის(1), ბაჩიკ(1), пляжа(3), Samrtwatc(3), დააღეჭინეს(1), Колы(2), КОРЖ(2), бушевать(1), dedac__________dj_texasel(2), cxrasulian(2), 49PUT6101(1), რუმინულები(1), seqsis dros tavis dacva(3363), erokratia qartuli filmi 2 seria(2214), erokratia qartuli filmi(2153), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(1843), goga xaindravas filmi ferokratia(1786), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1781), Nuca maxviladzis gasveneba(1762), maia asatianis shvilis dakrzalva(1709), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1584), goga xaindravas filmi herokratia(1568), Ferokratia(1523), Erokratia xaindravas filmi(1435), herokratia ganmarteba(1429), maivideo www(1400), nuca maxviladze dasaplaveba(1367), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1331), simgera papito(1289), movaჭreebis(1240), filmi xerokratia(1236), Ori bedi 537 538 seria(1143), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1105), kartyli pilmi xerokratia(1101), erovnuli(1078), wauyeneben(1024), chibuxashvilis(1023), qartuli filmi herokratia(1013), goga haindravas herokratia 8 seria(1012), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1008), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1007), soso joxadzis mkvleloba (1001), ორი ბედი 551 552 სერია(966), egzitpols(965), soso joxazis mkvleloba(959), kumiseli reiki(945), ორი ბედი ყველა სერია(932), mosvlaze(927), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(926), BICILINI(896), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(888), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(884), kedlebshi(868), xerokratia serialis yureba(868), goga xaindrava herokratia film(866), moduria!(859), Mkwlelobis wakesi(855), ori bedi 535 seria(840), Michaela(833), სექსი ბოზებთან(829), 195 seria ori bedi qartulad(828), herokratia filmi sruli versia(827),