• დღის სიახლეები

  26-07-2017
  დიდუბის გამგებელი: ,,როიალ გრუპი” უსაფრთხოების ზომების დაცვაზე გაფრთხილებული იყო didubis gamgebeli: ,,roial grupi” usafrtxoebis zomebis dacvaze gafrtxilebuli iyo
  26-07-2017
  NDI: გამოკითხულთა 49%-ის აზრით, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა ხალხს სარგებელს მოუტანს NDI: gamokitxulta 49%-is azrit, evrokavshirtan uvizo mimosvla xalxs sargebels moutans
  26-07-2017
  მეცნიერები: ალკოჰოლი მეხსიერებას აუმჯობესებს mecnierebi: alkoholi mexsierebas aumjobesebs
  26-07-2017
  ევროპის ქვეყნებში ყველაზე ძვირი საწვავი იტალიაში, ნიდერლანდებსა და ნორვეგიაში არის evropis qveynebshi yvelaze dzviri sawvavi italiashi, niderlandebsa da norvegiashi aris
  26-07-2017
  დიდუბეში შენობის დემონტაჟისას ერთი მუშა გარდაიცვალა didubeshi shenobis demontazhisas erti musha gardaicvala
  26-07-2017
  საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ saparlamento umravlesobis wevrebi regionebshi mosaxleobastan shexvedrebs agrdzeleben
  26-07-2017
  ხოშტარია: არაფერი სიახლე იმაში არ არის, რომ ადამიანები არიან უკმაყოფილოები დღევანდელი მთავრობით xoshtaria: araferi siaxle imashi ar aris, rom adamianebi arian ukmayofiloebi dgevandeli mtavrobit
  26-07-2017
  დარიალის ხეობაში 2 კილომეტრამდე სიგრძის გვირაბის მშენებლობა დაიწყო darialis xeobashi 2 kilometramde sigrdzis gvirabis mshenebloba daiwyo
  26-07-2017
  კომპანიამ, რომლის დემონტაჟსაც 1 ადამიანი შეეწირა, უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით გაფრთიხლება 2 დღის წინ მიიღო - დიდუბის გამგებლის პირველი კომენტარი kompaniam, romlis demontazhsac 1 adamiani sheewira, usafrtxoebis zomebtan dakavshirebit gafrtixleba 2 dgis win miigo - didubis gamgeblis pirveli komentari
  26-07-2017
  მდინარაძე: სამწუხაროდ, ეს კვლევები ძალიან ხშირად რეალობას სცდება mdinaradze: samwuxarod, es kvlevebi dzalian xshirad realobas scdeba
  26-07-2017
  ახტალა, ბახმარო, გონიო - რა დაავადებების სამკურნალოდ ვეწვიოთ საქართველოს კურორტებს axtala, baxmaro, gonio - ra daavadebebis samkurnalod vewviot saqartvelos kurortebs
  26-07-2017
  აჭარის ახალი ვიდეორგოლები უკვე BBC-ის ეთერშიც ტრიალებს aჭaris axali videorgolebi ukve BBC-is etershic trialebs
  26-07-2017
  მაშველებმა, ღამის განმავლობაში დახმარება 8 ტურისტს აღმოუჩინეს mashvelebma, gamis ganmavlobashi daxmareba 8 turists agmouchines
  26-07-2017
  ერთიანი ეროვნული გამოცდები დღეს დასრულდება ertiani erovnuli gamocdebi dges dasruldeba
  26-07-2017
  თბილისში ინდურ ფილმს იღებენ tbilisshi indur films igeben
  26-07-2017
  ზუგდიდში ,,ვივუსის' ფილიალზე თავდამსხმელი დააკავეს zugdidshi ,,vivusis' filialze tavdamsxmeli daakaves
  26-07-2017
  დარიალის ხეობაში 2 კმ-მდე სიგრძის გვირაბის მშენებლობა დაიწყო darialis xeobashi 2 km-mde sigrdzis gvirabis mshenebloba daiwyo
  26-07-2017
  გამოკითხულთა 62% თვლის, რომ საქართველო ევროკავშირში უნდა გაწევრიანდეს gamokitxulta 62% tvlis, rom saqartvelo evrokavshirshi unda gawevriandes
  26-07-2017
  ფინანსთა სამინისტროში საგადასახადო და სისხლის სამართლის კოდექსებში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებოთ შეხვედრა მიმდინარეობს finansta saministroshi sagadasaxado da sisxlis samartlis kodeqsebshi shesul cvlilebebtan dakavshirebot shexvedra mimdinareobs
  26-07-2017
  NDI: გამოკითხულთა 23%-ს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება სურს NDI: gamokitxulta 23%-s evraziul kavshirshi gawevrianeba surs
  26-07-2017
  NDI: გამოკითხულთა 31% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, ასევე 31% თვლის, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება NDI: gamokitxulta 31% miichnevs, rom qveyana swori mimartulebit vitardeba, aseve 31% tvlis, rom araswori mimartulebit vitardeba
  26-07-2017
  რა ღირს ანაკლიაში დასვენება ra girs anakliashi dasveneba
  26-07-2017
  აჭარის ახალი ვიდეორგოლები უკვე BBC-ის ეთერშიც ტრიალებს aჭaris axali videorgolebi ukve BBC-is etershic trialebs
  26-07-2017
  როგორ პასუხობს სურსათის ეროვნული სააგენტო ტყვიისა და ნიტრატების სკანდალს? rogor pasuxobs sursatis erovnuli saagento tyviisa da nitratebis skandals?
  26-07-2017
  NDI- გამოკითხულთა 66%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი, საქართველო გახდეს ნატოს წევრი NDI- gamokitxulta 66%-istvis misagebia mtavrobis gacxadebuli mizani, saqartvelo gaxdes natos wevri
  26-07-2017
  NDI-ის კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 10% მთავრობის საქმიანობას დადებითად აფასებს, 35% - უარყოფითად NDI-is kvlevis shedegebis mixedvit, gamokitxulta 10% mtavrobis saqmianobas dadebitad afasebs, 35% - uaryofitad
  26-07-2017
  NDI: გამოკითხულთა 57%-ის აზრით, ნებისმიერი სახის ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის არ უნდა იყოს ციხის სასჯელი NDI: gamokitxulta 57%-is azrit, nebismieri saxis narkotikuli sashualebis moxmarebistvis ar unda iyos cixis sasjeli
  26-07-2017
  დიდუბეში, სახლის დემონტაჟისას დაღუპულ მამაკაცს სამი შვილი და ორსული მეუღლე დარჩა didubeshi, saxlis demontazhisas dagupul mamakacs sami shvili da orsuli meugle darcha
  26-07-2017
  აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას მხარი დაუჭირა ashsh-is warmomadgenelta palatam rusetis, iranisa da chrdiloet koreis winaagmdeg axali sanqciebis dawesebas mxari dauჭira
  26-07-2017
  გელაშქრება? - უმალი!; მეგობრებთან? -უმალი!; საპიკნიკოდ? - უმალი!; გეჩქარება? - უმალი!.. gelashqreba? - umali!; megobrebtan? -umali!; sapiknikod? - umali!; gechqareba? - umali!..
  26-07-2017
  უახლოეს დღეებში დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურამ შესაძლოა 42 გრადუსს მიაღწიოს uaxloes dgeebshi dasavlet saqartveloshi haeris temperaturam shesadzloa 42 graduss miagwios
  26-07-2017
  NDI - გამოკითხულთა 35% მთავრობის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს, 10% - დადებითად NDI - gamokitxulta 35% mtavrobis saqmianobas uaryofitad afasebs, 10% - dadebitad
  26-07-2017
  დიდუბეში შენობის დემონტაჟისას ერთი მუშა გარდაიცვალა (ვიდეო) didubeshi shenobis demontazhisas erti musha gardaicvala (video)
  26-07-2017
  2017 წლის პირველ ნახევარში ფულადი გზავნილების ჩარიცხვამ $629 მილიონი შეადგინა 2017 wlis pirvel naxevarshi fuladi gzavnilebis charicxvam $629 milioni sheadgina
  26-07-2017
  ბექა ყიფიანმა ევროპის ძიუდოსტთა ახალგაზრდულ ფესტივალზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა beqa yifianma evropis dziudostta axalgazrdul festivalze vercxlis medali moipova
  26-07-2017
  ჰაერის ტემპერატურა +42 გრადუსს მიაღწევს haeris temperatura +42 graduss miagwevs
  26-07-2017
  შსს-მ აჭარაში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო shss-m aჭarashi gansakutrebit didi odenobit narkotiki amoigo
  26-07-2017
  „თელასმა' 2017 წლის პირველი ნახევრის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა „telasma' 2017 wlis pirveli naxevris operaciuli machveneblebi gamoaqveyna
  26-07-2017
  ხაშურის გამგებელმა სოფელ ალში გზის მოასფალტების სამუშაოები დაათვალიერა xashuris gamgebelma sofel alshi gzis moasfaltebis samushaoebi daatvaliera
  26-07-2017
  გეგმიური სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 26 ივლისს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება gegmiuri saremonto-profilaqtikuri samushaoebis gamo 26 ivliss eleqtromomarageba droebit sheizgudeba
  26-07-2017
  საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ saparlamento umravlesobis wevrebi regionebshi mosaxleobastan shexvedrebs agrdzeleben
  26-07-2017
  ვარკეთილის მოსახლეობისთვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევების აქცია გაიმართა varketilis mosaxleobistvis ufaso samedicino gamokvlevebis aqcia gaimarta
  26-07-2017
  ანა დოლიძე იმედოვნებს, რომ დღევანდელ რიგგარეშე სხდომაზე მსჯელობა ვეტოს შინაარსობრივ ნაწილს დაეთმობა ana dolidze imedovnebs, rom dgevandel riggareshe sxdomaze msjeloba vetos shinaarsobriv nawils daetmoba
  26-07-2017
  უახლოეს დღეებში ჰაერის ტემპერატურა 42 გრადუსს მიაღწევს uaxloes dgeebshi haeris temperatura 42 graduss miagwevs
  26-07-2017
  NDI - გამოკითხულთა 35% მთავრობის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს, 10% - დადებითად NDI - gamokitxulta 35% mtavrobis saqmianobas uaryofitad afasebs, 10% - dadebitad
  26-07-2017
  NDI დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარადგენს NDI dges sazogadoebrivi azris kvlevis shedegebs waradgens
  26-07-2017
  მათიკაშვილი: ორივე ვეტო აუცილებლად იქნება დაძლეული matikashvili: orive veto aucileblad iqneba dadzleuli
  26-07-2017
  პირდაპირი ჩართვა დიდუბიდან, სადაც სახლის ჩამონგრევისას 1 ადამიანი ადგილზევე გარდაიცვალა, არიან დაშავებულები pirdapiri chartva didubidan, sadac saxlis chamongrevisas 1 adamiani adgilzeve gardaicvala, arian dashavebulebi
  26-07-2017
  დიდუბეში ავარიული სახლის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და რამდენიმე დაშავდა didubeshi avariuli saxlis chamongrevis shedegad erti adamiani gardaicvala da ramdenime dashavda
  26-07-2017
  ბინა თვეში 670 ლარიდან bina tveshi 670 laridan

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ბეხსაცმელი(0), გაბაკეტოდ(0), სასრიალოს(0), მაგარიიი!!!!!(0), დაკრძალვა3(0), მისაღწევად?!(0), Заходите(0), Брюссель(0), ბერძენიშვილისგან(0), gaxexils(0), ლიპფტში(0), ნიჭარა(0), MAZ ZDOROVA HINURI(0), tkabladze(0), მარკრეი(0), levomicitinis(0), ეზონ(0), ვინსენტი(0), класна(0), Majadahonda(0), замораживает(0), შვილიააა(0), 1001742_01_09_Russian_300(0), პორტით(0), ძებნილის(0), მასუქებს?(1), ჭინააღმდეგ(1), ვარდენა(1), грифы(1), марихуану(1), seqsis dros tavis dacva(4321), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(3159), erokratia qartuli filmi 2 seria(2610), erokratia qartuli filmi(2567), maia asatianis shvilis dakrzalva(2411), Nuca maxviladzis gasveneba(2293), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(2163), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(2025), goga xaindravas filmi ferokratia(2020), nuca maxviladze dasaplaveba(1984), Ferokratia(1937), goga xaindravas filmi herokratia(1806), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1774), herokratia ganmarteba(1633), Erokratia xaindravas filmi(1614), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1569), maivideo www(1568), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1559), filmi xerokratia(1530), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1524), simgera papito(1502), movaჭreebis(1412), suratze jados gaketeba(1306), Ori bedi 537 538 seria(1303), kartyli pilmi xerokratia(1269), erovnuli(1263), qartuli filmi herokratia(1233), chibuxashvilis(1218), სექსი ბოზებთან(1195), wauyeneben(1191), goga haindravas herokratia 8 seria(1187), soso joxadzis mkvleloba (1162), goga xaindrava herokratia film(1161), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(1153), Mkwlelobis wakesi(1141), kedlebshi(1140), xerokratia serialis yureba(1137), Michaela(1136), kumiseli reiki(1134), egzitpols(1132), soso joxazis mkvleloba(1128), ორი ბედი 551 552 სერია(1127), mosvlaze(1125), ორი ბედი ყველა სერია(1122), BICILINI(1120), moduria!(1119), Nuca maxviladzis gasvenebis kadrebi(1105), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(1099), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(1086), ori bedi 535 seria(1083),