• დღის სიახლეები

  21-06-2017
  საქართველოს პარლამენტში დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი მიღება გაიმართა saqartvelos parlamentshi diplomatiuri urtiertobebis 25 wlis iubilesadmi midzgvnili migeba gaimarta
  21-06-2017
  შსს-ს სასაზღვრო პოლიციამ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა shss-s sasazgvro policiam saqartvelos saxelmwifo sazgvris ukanonod gadakvetis braldebit erti piri daakava
  21-06-2017
  გიორგი კობერიძე საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებს შეხვდა giorgi koberidze safrangetis ganvitarebis saagentos warmomadgenlebs shexvda
  21-06-2017
  ქარსაფარი ზოლის 25 კილომეტრიან დეგრადირებულ მონაკვეთზე 100 ძირი ხე დაირგო qarsafari zolis 25 kilometrian degradirebul monakvetze 100 dziri xe dairgo
  21-06-2017
  კობახიძე: პრეზიდენტმა დაიწყო დესტრუქციით და ის ამთავრებს დესტრუქციით, ეს არის მისი არჩევანი kobaxidze: prezidentma daiwyo destruqciit da is amtavrebs destruqciit, es aris misi archevani
  21-06-2017
  მსოფლიოში 65,6 მილიონი ადამიანი ლტოლვილობაში ცხოვრობს msoflioshi 65,6 milioni adamiani ltolvilobashi cxovrobs
  21-06-2017
  მსოფლიოში 65,6 მილიონი ადამიანი ლტოლვილობაში ცხოვრობს msoflioshi 65,6 milioni adamiani ltolvilobashi cxovrobs
  21-06-2017
  როგორ იცავენ თანამედროვე თვითმფრინავებს მეხისა და სხვა საჰაერო საფრთხეებისგან rogor icaven tanamedrove tvitmfrinavebs mexisa da sxva sahaero safrtxeebisgan
  21-06-2017
  ჟორჟოლიანი: ახლა არ მოგწონთ ჭორები ხომ? zhorzholiani: axla ar mogwont ჭorebi xom?
  21-06-2017
  ბრიუსელის მეტროს ცენტრალურ სადგურზე პოლიციამ კამიკაძეს ცეცხლი გაუხსნა briuselis metros centralur sadgurze policiam kamikadzes cecxli gauxsna
  21-06-2017
  ბესელია: მქონდა მასთან კომუნიკაცია, ის საქართველოშია და თავს კარგად გრძნობს beselia: mqonda mastan komunikacia, is saqartveloshia da tavs kargad grdznobs
  21-06-2017
  ბესელია: რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე, პრეზიდენტის მხრიდან უარი, ძალიან არასერიოზული ქმედებაა beselia: riggareshe sxdomis mowvevis taobaze, prezidentis mxridan uari, dzalian araseriozuli qmedebaa
  21-06-2017
  ბრიუსელის პროკურატურა: ამ ეტაპზე სხვა მსხვერპლი არ არის briuselis prokuratura: am etapze sxva msxverpli ar aris
  21-06-2017
  "მონარქიის მომხრეობა თანამედროვე საქართველოში არის პოლიტიკური ნონსენსი იმიტომ, რომ ..." "monarqiis momxreoba tanamedrove saqartveloshi aris politikuri nonsensi imitom, rom ..."
  21-06-2017
  მედია: მამაკაცი, რომელიც ბრიუსელში ბომბის აფეთქებას ცდილობდა, ნეიტრალიზებულია media: mamakaci, romelic briuselshi bombis afetqebas cdilobda, neitralizebulia
  21-06-2017
  ბრიუსელის პროკურატურა - ამ ეტაპზე სხვა მსხვერპლი არ არის, არც დაჭრილები არიან და არც დაღუპულები briuselis prokuratura - am etapze sxva msxverpli ar aris, arc daჭrilebi arian da arc dagupulebi
  21-06-2017
  ბრიუსელის პოლიციამ მამაკაცი გაანეიტრალა, რომელსაც თვითმკვლელის ქამარი ეკეთა briuselis policiam mamakaci gaaneitrala, romelsac tvitmkvlelis qamari eketa
  20-06-2017
  კობახიძე - "ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით" kobaxidze - "chven gvaqvs informacia, batoni bidzina ivanishvilis janmrtelobis mdgomareobastan dakavshirebit"
  20-06-2017
  მამა ლევან ფირცხალავა - მამა ნიკოლოზის დევნას საპატრიარქოს ბნელი ძალები ახორციელებენ mama levan fircxalava - mama nikolozis devnas sapatriarqos bneli dzalebi axorcieleben
  20-06-2017
  ბოლო ინფორმაცია გამრეკელის ქუჩიდან, სადაც მრევლი ბერი ნიკოლოზის გამოსახლებას აპროტესტებს - პოლიციელის კომენტარი ადგილიდან bolo informacia gamrekelis quchidan, sadac mrevli beri nikolozis gamosaxlebas aprotestebs - policielis komentari adgilidan
  20-06-2017
  კობახიძე მარგველაშვილზე: პრეზიდენტი ყველა სიტყვაში ტყუის, მისი კომპეტენციები არ იზღუდება kobaxidze margvelashvilze: prezidenti yvela sityvashi tyuis, misi kompetenciebi ar izgudeba
  20-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე უაღრესად აქტუალურია და პარლამენტი განსაკუთრებულ ინტერესს გამოიჩენს ამ საკითხის მიმართ irakli kobaxidze: azerbaijaneli zhurnalistis saqme uagresad aqtualuria da parlamenti gansakutrebul interess gamoichens am sakitxis mimart
  20-06-2017
  „პრეზიდენტის სტატუსის პირისგან კონსტიტუციურ სამართალში ლექციების კითხვა შემაშფოთებელია“ „prezidentis statusis pirisgan konstituciur samartalshi leqciebis kitxva shemashfotebelia“
  20-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: ოპოზიციურ პარტიებთან კონსესუსი ვერ შედგა irakli kobaxidze: opoziciur partiebtan konsesusi ver shedga
  20-06-2017
  21 ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი 21 ivnisis astrologiuri prognozi
  20-06-2017
  "ჩვენ ვცვლით უაღრესად არადემოკრატიულ კონსტიტუციას უაღრესად დემოკრატიული კონსტიტუციით" "chven vcvlit uagresad arademokratiul konstitucias uagresad demokratiuli konstituciit"
  20-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: პრეზიდენტის მხრიდან განსაკუთრებით დასანანია დესტრუქცია irakli kobaxidze: prezidentis mxridan gansakutrebit dasanania destruqcia
  20-06-2017
  "86 წლის მოხუცმა დინჯად დაიწყო ჩაცმა. რაზმელები აჩქარებდნენ: რაში გჭირდება ეგ ჩოხა, უამისოდაც დაიხვრიტებიო…" "86 wlis moxucma dinjad daiwyo chacma. razmelebi achqarebdnen: rashi gჭirdeba eg choxa, uamisodac daixvritebio…"
  20-06-2017
  ხმაური გამრეკელის ქუჩაზე - მრევლი ბერი ნიკოლოზის გამოსახლებას ეწინააღმდეგება xmauri gamrekelis quchaze - mrevli beri nikolozis gamosaxlebas ewinaagmdegeba
  20-06-2017
  ირაკლი კობახიძე: გიორგი კვირიკაშვილი პოლიტიკური ბუნებით ავტოკრატიისკენ მიდრეკილი არ არის irakli kobaxidze: giorgi kvirikashvili politikuri bunebit avtokratiisken midrekili ar aris
  20-06-2017
  ირმა ინაშვილი: ხალხი მოატყუეთ, ამ ფარსში მონაწილეობას არ მივიღებთ, რიგგარეშე სხდომას ბოიკოტს ვუცხადებთ irma inashvili: xalxi moatyuet, am farsshi monawileobas ar mivigebt, riggareshe sxdomas boikots vucxadebt
  20-06-2017
  წვევამდელის მიერ სამხედროსთვის თავის არიდება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით დაისჯება wvevamdelis mier samxedrostvis tavis arideba jarimit an tavisuflebis agkvetit daisjeba
  20-06-2017
  პარლამენტში რიგგარეშე სხდომა ხვალ, 13:00 საათზე გაიმართება parlamentshi riggareshe sxdoma xval, 13:00 saatze gaimarteba
  20-06-2017
  პორტუგალიაში ტყის ხანძრის ჩაქრობისას თვითმფრინავი ჩამოვარდა portugaliashi tyis xandzris chaqrobisas tvitmfrinavi chamovarda
  20-06-2017
  საქართველოს პარლამენტში დიპლომატიური ფორუმი „საერთაშორისო დიპლომატიის როლი საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და წინსვლაში“ გაიხსნა saqartvelos parlamentshi diplomatiuri forumi „saertashoriso diplomatiis roli saqartvelos demokratiul ganvitarebasa da winsvlashi“ gaixsna
  20-06-2017
  ზაალ უდუმაშვილი: ყველა თქვენგანის უბანში მოვალ, პირადად გაგესაუბრებით და ხელს ჩამოგართმევთ zaal udumashvili: yvela tqvenganis ubanshi moval, piradad gagesaubrebit da xels chamogartmevt
  20-06-2017
  ბიუროს გადაწყვეტილებით, პარლამენტი რიგგარეშე სხდომას ხვალ გამართავს biuros gadawyvetilebit, parlamenti riggareshe sxdomas xval gamartavs
  20-06-2017
  თურქეთში საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავეს turqetshi saqartvelos xuti moqalaqe daakaves
  20-06-2017
  ნაძალადევის რაიონში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა nadzaladevis raionshi sacxovrebeli saxli chamoingra
  20-06-2017
  "პატრიოტთა ალიანსი" რიგგარეშე სხდომებს ბოიკოტს უცხადებს "patriotta aliansi" riggareshe sxdomebs boikots ucxadebs
  20-06-2017
  ზაალ უდუმაშვილი: ყველა თქვენგანის უბანში მოვალ, პირადად გაგესაუბრებით და ხელს ჩამოგართმევთ zaal udumashvili: yvela tqvenganis ubanshi moval, piradad gagesaubrebit da xels chamogartmevt
  20-06-2017
  სტიქიამ ნოქალაქევში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი გაანადგურა stiqiam noqalaqevshi kulturuli memkvidreobis dzegli gaanadgura
  20-06-2017
  რა­ტომ არ ეს­რო­ლეს აფხა­ზებ­მა ტყვია ამ­ღე­რე­ბულ ქარ­თ­ვე­ლებს ra­tom ar es­ro­les afxa­zeb­ma tyvia am­ge­re­bul qar­t­ve­lebs
  20-06-2017
  არქიმანდრიტი ბართლომე - "გუშინ გახლდით საჩხერეში, ბატონი ბიძინაც იქ გახლდათ... ჯამრთელია" arqimandriti bartlome - "gushin gaxldit sachxereshi, batoni bidzinac iq gaxldat... jamrtelia"
  20-06-2017
  სპეცოპერაცია თურქეთში - დაკავებულია ხუთი ქართველი (ვიდეო) specoperacia turqetshi - dakavebulia xuti qartveli (video)
  20-06-2017
  გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის ინტერვიუს გამოქვეყნებაში, გამგეობა ბიუჯეტიდან 300 ლარს გადაიხდის gamgeblis giorgi guraspashvilis intervius gamoqveynebashi, gamgeoba biujetidan 300 lars gadaixdis
  20-06-2017
  ავტოავარიების თემაზე გადაღებულმა რგოლმა "კანის ლომებზე" გრან პრი მიიღო avtoavariebis temaze gadagebulma rgolma "kanis lomebze" gran pri miigo
  20-06-2017
  ჰიტლერის სა­ი­დუმ­ლო ვნე­ბე­ბი - ვინ იყო ქალი, რო­მელ­მაც ფიურერის გამო სი­ცოცხ­ლე თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლა hitleris sa­i­dum­lo vne­be­bi - vin iyo qali, ro­mel­mac fiureris gamo si­cocx­le tvit­m­k­v­le­lo­bit da­as­ru­la
  20-06-2017
  მშენებარე ობიექტიდან გადმოვარდნილი მუშა რეანიმაციულ განყოფილებაშია გადაყვანილი mshenebare obieqtidan gadmovardnili musha reanimaciul ganyofilebashia gadayvanili
  20-06-2017
  თბილისის ნაწილს ხვალ გაზმომარაგება შეუწყდება tbilisis nawils xval gazmomarageba sheuwydeba

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  heavy duty pots B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC pasta spoon(5), utensil hooks stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC kitchen utensil caddy(4), perfect cook B01KJCNGCC(4), stainless steel plate rack B01KJCNGCC(5), hooks for hanging kitchen utensils B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC utensil caddy(4), B01KJCNGCC fork tool(5), B01KJCNGCC stainless steel kitchen tool set(4), kitchen spoons for cooking B01KJCNGCC(4), organize tools B01KJCNGCC(4), stainless steel wipes B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC food turner(5), B01KJCNGCC soup ladels(4), B01KJCNGCC commercial cooking pots(4), B01KJCNGCC stainless steel dipper(4), B01KJCNGCC kitchen cutlery organizer(4), modern kitchen tools B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC pasta strainer(4), egg turner spatula B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC soup ladle spoon(4), B01KJCNGCC stainless skimmer(4), B01KJCNGCC stainless steel appliance cleaner(4), B01KJCNGCC caddy holder kitchen(4), tools stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC cooking set stainless steel(4), cooking utensils with stand B01KJCNGCC(4), perforated stainless steel B01KJCNGCC(4), B01KJCNGCC stainless colander(4), seqsis dros tavis dacva(4071), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(2899), erokratia qartuli filmi 2 seria(2445), erokratia qartuli filmi(2402), maia asatianis shvilis dakrzalva(2253), Nuca maxviladzis gasveneba(2164), goga xaindravas filmi ferokratia(1952), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1935), nuca maxviladze dasaplaveba(1890), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1809), Ferokratia(1778), goga xaindravas filmi herokratia(1723), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1700), herokratia ganmarteba(1562), Erokratia xaindravas filmi(1562), maivideo www(1514), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1474), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1469), filmi xerokratia(1459), simgera papito(1418), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1399), movaჭreebis(1339), Ori bedi 537 538 seria(1250), erovnuli(1213), kartyli pilmi xerokratia(1206), chibuxashvilis(1151), wauyeneben(1148), სექსი ბოზებთან(1146), goga haindravas herokratia 8 seria(1145), qartuli filmi herokratia(1134), suratze jados gaketeba(1107), kedlebshi(1104), soso joxadzis mkvleloba (1100), egzitpols(1089), xerokratia serialis yureba(1081), Michaela(1080), ორი ბედი ყველა სერია(1074), goga xaindrava herokratia film(1071), Mkwlelobis wakesi(1069), BICILINI(1066), mosvlaze(1065), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(1065), moduria!(1059), kumiseli reiki(1058), soso joxazis mkvleloba(1053), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(1052), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(1049), ორი ბედი 551 552 სერია(1047), ori bedi 535 seria(1024), herokratia filmi sruli versia(957),