• დღის სიახლეები

  23-03-2017
  წმინდა ბარბარეს უბანში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს wminda barbares ubanshi gzebis sareabilitacio samushaoebi mimdinareobs
  23-03-2017
  “თბილსერვის ჯგუფი” ქვეითი ინსპექტორების გადამზადებას იწყებს “tbilservis jgufi” qveiti inspeqtorebis gadamzadebas iwyebs
  23-03-2017
  144 დევნილ ოჯახს ზუგდიდში ახალაშენებულ კორპუსებში ბინები გადაეცემა 144 devnil ojaxs zugdidshi axalashenebul korpusebshi binebi gadaecema
  23-03-2017
  მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედროს ნეშტი დაკრძალეს
  23-03-2017
  ჯაბა ჯიშკარიანმა ზუბალაშვილების ქუჩაზე მდებარე ავარიული შენობის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა jaba jishkarianma zubalashvilebis quchaze mdebare avariuli shenobis mimdinare sareabilitacio samushaoebi daatvaliera
  23-03-2017
  ნარდევანი-ნინოწმინდის მონაკვეთზე მსუბუქი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა nardevani-ninowmindis monakvetze msubuqi avtotransportis modzraoba agdga
  23-03-2017
  მთავრობამ სავალდებულო სერტიფიცირების შესახებ კანონპროექტი მისაღებად პარლამენტს გადაუგზავნა mtavrobam savaldebulo sertificirebis shesaxeb kanonproeqti misagebad parlaments gadaugzavna
  23-03-2017
  ე.წ. კანიბალიზმის საქმეზე პროკურატურამ კიდევ ერთი პირი დააკავა e.w. kanibalizmis saqmeze prokuraturam kidev erti piri daakava
  23-03-2017
  კიევის ცენტრში რუსეთის სახელმწიფო დუმის ყოფილი დეპუტატი მოკლეს kievis centrshi rusetis saxelmwifo dumis yofili deputati mokles
  23-03-2017
  მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედროს ნეშტი დაკრძალეს muxatgverdis dzmata sasaflaoze 2008 wlis agvistos omshi dagupuli samxedros neshti dakrdzales
  23-03-2017
  ტერაბანკის პირველი შუალედური გათამაშების გამარჯვებული გამოვლენილია terabankis pirveli shualeduri gatamashebis gamarjvebuli gamovlenilia
  23-03-2017
  საქართველოში 3.0 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა saqartveloshi 3.0 magnitudis miwisdzvra moxda
  23-03-2017
  ჟორჟოლიანი: „ლევან როსტოშვილს MDM-ის უკანონო შენახვა შეძენისთვის მიუსაჯეს 8 წელი!“ zhorzholiani: „levan rostoshvils MDM-is ukanono shenaxva shedzenistvis miusajes 8 weli!“
  23-03-2017
  ბესელია: პარლამენტარებს უნდა დაგვიწეროს პრეზიდენტმა კანონი და მაშინ ჩვენ რას ვაკეთებთ აქ? beselia: parlamentarebs unda dagviweros prezidentma kanoni da mashin chven ras vaketebt aq?
  23-03-2017
  ხოფერია: ვახტანგ რჩეულიშვილი საავადმყოფოში დააწვინეს, ოპტიმიზმი არ გამართლდა, მძიმე ვითარებაა xoferia: vaxtang rcheulishvili saavadmyofoshi daawvines, optimizmi ar gamartlda, mdzime vitarebaa
  23-03-2017
  მამუკა ჩარკვიანის შემოქმედებითი საღამო - "ყველა გიტარას მე დავარქმევ სახელს მამუკას" mamuka charkvianis shemoqmedebiti sagamo - "yvela gitaras me davarqmev saxels mamukas"
  23-03-2017
  გიორგი მღებრიშვილი ევროკომისარ იოჰანეს ჰანს შეხვდა giorgi mgebrishvili evrokomisar iohanes hans shexvda
  23-03-2017
  ბათუმის თავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპული იუნკერები გაიხსენეს batumis tavisuflebisatvis brdzolashi dagupuli iunkerebi gaixsenes
  23-03-2017
  კახა კახიშვილი დეპუტატებს “პატიმრობის კოდექსში” დაგეგმილ ცვლილებებს აცნობს kaxa kaxishvili deputatebs “patimrobis kodeqsshi” dagegmil cvlilebebs acnobs
  23-03-2017
  ეკა ხოფერია: ვახტანგ რჩეულიშვილი საავადმყოფოში დააწვინეს, მძიმე ვითარებაა eka xoferia: vaxtang rcheulishvili saavadmyofoshi daawvines, mdzime vitarebaa
  23-03-2017
  გახარია: ხარჯეფექტურობის და ხარჯების ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი იქნება პირველი, მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება ეს ყველაფერი აშენებული gaxaria: xarjefeqturobis da xarjebis optimizaciis kriteriumi iqneba pirveli, mxolod amis shemdgom iqneba es yvelaferi ashenebuli
  23-03-2017
  „საზენიტო დანადგარი საქართველოდან სომხეთის მიმართულებით მიდის და საქმის კურსში არაა ქვეყნის უსაფრთხოება“ „sazenito danadgari saqartvelodan somxetis mimartulebit midis da saqmis kursshi araa qveynis usafrtxoeba“
  23-03-2017
  მერილინ მონროს კადრები, მისი ბოლო ფოტოსესიიდან, აუქციონზე გაიყიდება merilin monros kadrebi, misi bolo fotosesiidan, auqcionze gaiyideba
  23-03-2017
  ლონდონში მომხდარი ტერაქტის დეტალები londonshi momxdari teraqtis detalebi
  23-03-2017
  „მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველო“, ეგებ ჩამოყალიბდეთ და აგვიხსნათ, როდის გვატყუებთ“ „modzraoba tavisuflebistvis - evropuli saqartvelo“, egeb chamoyalibdet da agvixsnat, rodis gvatyuebt“
  23-03-2017
  აჭარაში გიდების გადამზადება იწყება aჭarashi gidebis gadamzadeba iwyeba
  23-03-2017
  „ტერაბანკის“ პირველი შუალედური გათამაშების გამარჯვებული გამოვლენილია ® „terabankis“ pirveli shualeduri gatamashebis gamarjvebuli gamovlenilia ®
  23-03-2017
  პარლამენტში ისევ კვორუმის პრობლემაა parlamentshi isev kvorumis problemaa
  23-03-2017
  სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშები გასავრცელებლად დაშვების სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარება sasoflo-sameurneo kulturata jishebi gasavrceleblad dashvebis savaldebulo sertificirebas daeqvemdebareba
  23-03-2017
  ბესელია: წარმოგიდგენიათ, რომ პარლამენტის რომელიმე თანამშრომელმა, დეპუტატმა პრეზიდენტს მსგავსი ტერმინოლოგიებით მიმართოს? beselia: warmogidgeniat, rom parlamentis romelime tanamshromelma, deputatma prezidents msgavsi terminologiebit mimartos?
  23-03-2017
  გორიციძე სამთავრობო ქალაქის მშენებლობაზე: თითქოს, ეს უქნარა ადამიანები დავით აღმაშენებლის გამარჯვების თანამონაწილეები იყვნენ goricidze samtavrobo qalaqis msheneblobaze: titqos, es uqnara adamianebi davit agmasheneblis gamarjvebis tanamonawileebi iyvnen
  23-03-2017
  ბოკუჩავა: უმრავლესობა უკმაყოფილოა ბიძინა ივანიშვილისადმი პრეზიდენტი მარგველაშვილის მორჩიელბის ხარისხით bokuchava: umravlesoba ukmayofiloa bidzina ivanishvilisadmi prezidenti margvelashvilis morchielbis xarisxit
  23-03-2017
  „ რომ არ ენდობი ძალოვან უწყებებს და უშიშროების საბჭოზე იმავე ძალოვან უწყებებს საფრთხეებზე ელაპარაკები, აქ რამე პრობლემას ვერ ვხედავთ ლოგიკის კუთხით?“ „ rom ar endobi dzalovan uwyebebs da ushishroebis sabჭoze imave dzalovan uwyebebs safrtxeebze elaparakebi, aq rame problemas ver vxedavt logikis kutxit?“
  23-03-2017
  ქრთამის აღების ფაქტზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელი დააკავეს qrtamis agebis faqtze sursatis erovnuli saagentos tanamshromeli daakaves
  23-03-2017
  კობახიძე: ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამ და გულწრფელად თანავუგრძნობ ბრიტანელ ხალხს kobaxidze: grma mwuxarebas gamovtqvam da gulwrfelad tanavugrdznob britanel xalxs
  23-03-2017
  თავდაცვის სამინისტროს ენმ-ს განცხადებაზე: „ეს არის არასამხედრო სამოქალაქო დანიშნულების ტექნიკა“ tavdacvis saministros enm-s gancxadebaze: „es aris arasamxedro samoqalaqo danishnulebis teqnika“
  23-03-2017
  საია თბილისის საკრებულოსა და მერიას მოუწოდებს, ზვიად ნაზღაიძის საქმეზე ამ დრომდე უცნობი დოკუმენტები გამოაქვეყნონ saia tbilisis sakrebulosa da merias mouwodebs, zviad nazgaidzis saqmeze am dromde ucnobi dokumentebi gamoaqveynon
  23-03-2017
  ავტომანქანის მძღოლს, რომელიც ყაზბეგის გამზირზე ჯიხურს შეეჯახა, სავარაუდოდ, ჩაეძინა avtomanqanis mdzgols, romelic yazbegis gamzirze jixurs sheejaxa, savaraudod, chaedzina
  23-03-2017
  ჩუღურეთის რაიონში, ცაიშის ქუჩის წყალმომარაგება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება chuguretis raionshi, caishis quchis wyalmomarageba mnishvnelovnad gaumjobesdeba
  23-03-2017
  ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელებს ანგარიშის წარმოდგენა ონლაინ რეჟიმში შეუძლიათ birtvuli da radiaciuli saqmianobis licenziis mflobelebs angarishis warmodgena onlain rezhimshi sheudzliat
  23-03-2017
  ხაშურში კლასიკური მუსიკის საღამო გაიმართა xashurshi klasikuri musikis sagamo gaimarta
  23-03-2017
  სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, კიდევ ორი ახალი საწარმო იქმნება saxelmwifo programis „awarmoe saqartveloshi“ farglebshi, kidev ori axali sawarmo iqmneba
  23-03-2017
  მთავრობის მეთაური ტენდერებთან დაკავშირებით გამგებლებს აფრთხილებს - „ჩვენმა მოქალაქეებმა დროულად უნდა მიიღონ ხელფასები“ mtavrobis metauri tenderebtan dakavshirebit gamgeblebs afrtxilebs - „chvenma moqalaqeebma droulad unda miigon xelfasebi“
  23-03-2017
  ომალოში კვირაში ერთხელ ვერტმფრენი იფრენს omaloshi kvirashi ertxel vertmfreni ifrens
  23-03-2017
  ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი - ტერაქტის განხორციელების ადგილი შემთხვევითი არ იყო britanetis premier-ministri - teraqtis ganxorcielebis adgili shemtxveviti ar iyo
  23-03-2017
  „მალთაყვის ძალიან კარგი სანაპირო ზოლი ფოთს, როგორც ტურისტული თვალსაზრისით მიმზიდველ ქალაქს ღირსეულად წარმოაჩენს“ „maltayvis dzalian kargi sanapiro zoli fots, rogorc turistuli tvalsazrisit mimzidvel qalaqs girseulad warmoachens“
  23-03-2017
  „ C ჰეპატიტის პროგრამით სარგებლობას, ნეიტრალური პასპორტის მფლობელი, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეები შეძლებენ“ „ C hepatitis programit sargeblobas, neitraluri pasportis mflobeli, okupirebul teritoriaze mcxovrebi chveni moqalaqeebi shedzleben“
  23-03-2017
  მიხეილ ჯანელიძე საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარეს კონგრესმენ ტედ პოს შეხვდა mixeil janelidze saqartvelos megobarta jgufis tavmjdomares kongresmen ted pos shexvda
  23-03-2017
  „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში კიდევ ორი ახალი საწარმო იქმნება „awarmoe saqartveloshi“ farglebshi kidev ori axali sawarmo iqmneba
  23-03-2017
  სამხედრო მოსამსახურე ბადრი შავაძე გორის სამხედო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა samxedro mosamsaxure badri shavadze goris samxedo hospitalshi gardaicvala

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  Frangulii(1), Reinvent(1), Mekakucity(1), TEDxWindham(1), მაზიარებელ(1), მაჩხანელს(1), засыпал(1), обыск(2), Communal(1), rokfeleri(1), ართვინელი(1), Teletransporte(2), მარკოიშვილს(1), KUXONNIY(2), Пародию(2), დღესს(1), დავიტოვოთ(2), ვოლჟანკა(2), ანგარიშსწორებისთვის(1), ბაჩიკ(1), пляжа(3), Samrtwatc(3), დააღეჭინეს(1), Колы(2), КОРЖ(2), бушевать(1), dedac__________dj_texasel(2), cxrasulian(2), 49PUT6101(1), რუმინულები(1), seqsis dros tavis dacva(3363), erokratia qartuli filmi 2 seria(2214), erokratia qartuli filmi(2153), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(1843), goga xaindravas filmi ferokratia(1786), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1781), Nuca maxviladzis gasveneba(1762), maia asatianis shvilis dakrzalva(1709), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1584), goga xaindravas filmi herokratia(1568), Ferokratia(1523), Erokratia xaindravas filmi(1435), herokratia ganmarteba(1429), maivideo www(1400), nuca maxviladze dasaplaveba(1367), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1331), simgera papito(1289), movaჭreebis(1240), filmi xerokratia(1236), Ori bedi 537 538 seria(1143), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1105), kartyli pilmi xerokratia(1101), erovnuli(1078), wauyeneben(1024), chibuxashvilis(1023), qartuli filmi herokratia(1013), goga haindravas herokratia 8 seria(1012), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1008), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1007), soso joxadzis mkvleloba (1001), ორი ბედი 551 552 სერია(966), egzitpols(965), soso joxazis mkvleloba(959), kumiseli reiki(945), ორი ბედი ყველა სერია(932), mosvlaze(927), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(926), BICILINI(896), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(888), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(884), kedlebshi(868), xerokratia serialis yureba(868), goga xaindrava herokratia film(866), moduria!(859), Mkwlelobis wakesi(855), ori bedi 535 seria(840), Michaela(833), სექსი ბოზებთან(829), 195 seria ori bedi qartulad(828), herokratia filmi sruli versia(827),