• დღის სიახლეები

  22-03-2017
  გერმანიის ახალმა პრეზიდენტმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ფიცი დადო germaniis axalma prezidentma frank-valter shtainmaierma fici dado
  22-03-2017
  უკრაინამ ევროვიზიის კონკურსის რუს მონაწილეს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა ukrainam evroviziis konkursis rus monawiles qveyanashi shesvla aukrdzala
  22-03-2017
  "რაც არ ექვემდებარება განახლებას, ეს ღვთის სიტყვაა, დანარჩენი ყველაფერი შეიძლება განახლდეს" "rac ar eqvemdebareba ganaxlebas, es gvtis sityvaa, danarcheni yvelaferi sheidzleba ganaxldes"
  22-03-2017
  გია ნოდია: „ნებისმიერი, ვინც „ნაციონალების“ დროს გარევაჭრობის აგრძალვას იწონებდა და ახლა იმავეს გაკეთებისთვის „ოცნებას“ აგინებს, ან პირიქით, უპრინციპოა“ gia nodia: „nebismieri, vinc „nacionalebis“ dros garevaჭrobis agrdzalvas iwonebda da axla imaves gaketebistvis „ocnebas“ aginebs, an piriqit, uprincipoa“
  22-03-2017
  ქარჩავა: მრჩება შთაბეჭდილება, რომ მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატები საპროცესო კანონმდებლობას უბრალოდ არ იცნობენ qarchava: mrcheba shtabeჭdileba, rom mama giorgi mamaladzis advokatebi saproceso kanonmdeblobas ubralod ar icnoben
  22-03-2017
  დავით მაღრაძე: მაქვს საფუძვლიანი იმედი იმისა, რომ ეს ხელისუფლება მოახერხებს და დაგვიმტკიცებს, რომ ღირსეულია და ნამდვილად იმსახურებს ქვეყნის სათავეში ყოფნას davit magradze: maqvs safudzvliani imedi imisa, rom es xelisufleba moaxerxebs da dagvimtkicebs, rom girseulia da namdvilad imsaxurebs qveynis sataveshi yofnas
  22-03-2017
  დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატი სინოდის წევრების დაკითხვას ითხოვს dekanoz giorgi mamaladzis advokati sinodis wevrebis dakitxvas itxovs
  22-03-2017
  ირმა ხეცურიანი ეტლით ფარიკაობაში მსოფლიო თასის გათამაშების ჩემპიონია irma xecuriani etlit farikaobashi msoflio tasis gatamashebis chempionia
  22-03-2017
  „დაზოგე წყალი“ - საპილოტე პროექტი იწყება „dazoge wyali“ - sapilote proeqti iwyeba
  22-03-2017
  ლარი მცირედით გაუფასურდა lari mciredit gaufasurda
  22-03-2017
  გოგიჩაიშვილი ბათუმის მოვლენებზე: შუა ქალაქში ასეთი ცეცხლის გაჩენა ამ ქვეყანას არ უნახავს gogichaishvili batumis movlenebze: shua qalaqshi aseti cecxlis gachena am qveyanas ar unaxavs
  22-03-2017
  დავით ბაქრაძე „ფარულ მოსმენებზე“ - „ქართული ოცნება“ რჩება მარტო უკანონობის დაკანონებაში davit baqradze „farul mosmenebze“ - „qartuli ocneba“ rcheba marto ukanonobis dakanonebashi
  22-03-2017
  "პარლამენტში მოწევა უნდა აიკრძალოს, რადგან ჰაერი დაბინძურებულია" "parlamentshi moweva unda aikrdzalos, radgan haeri dabindzurebulia"
  22-03-2017
  "რეზონანსი" - სანამ ლარი 2,4-ს არ ჩამოსცდება, პროდუქტი არ გაიაფდება "rezonansi" - sanam lari 2,4-s ar chamoscdeba, produqti ar gaiafdeba
  22-03-2017
  „ჩარლზი ქორწილის წინ მთელი ღამე ტიროდა“ „charlzi qorwilis win mteli game tiroda“
  22-03-2017
  ქინძი 12 სახეობის ბაქტერიის ზრდას აჩერებს qindzi 12 saxeobis baqteriis zrdas acherebs
  22-03-2017
  ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა ხვალ გაიმართება erovnuli ushishroebis sabჭos sxdoma xval gaimarteba
  22-03-2017
  წლისა და ცხრა თვის საბა ზამბახიძეს დახმარება ესაჭიროება wlisa da cxra tvis saba zambaxidzes daxmareba esaჭiroeba
  22-03-2017
  თელავში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია წლის ბოლომდე დასრულდება telavshi sakanalizacio sistemis reabilitacia wlis bolomde dasruldeba
  22-03-2017
  ალექსანდრე ბარამიძე OGP-ის მმართველი კომიტეტის თანათავმჯდომარეების შეხვედრაში მონაწილეობს aleqsandre baramidze OGP-is mmartveli komitetis tanatavmjdomareebis shexvedrashi monawileobs
  22-03-2017
  ბესელია: თქვენ იმიტომ უთმობთ ეთერს, რომ პრეზიდენტის შვილია? beselia: tqven imitom utmobt eters, rom prezidentis shvilia?
  22-03-2017
  მშენებარე კორპუსიდან გადმოვარდნის შედეგად ბათუმში მამაკაცი გარდაიცვალა mshenebare korpusidan gadmovardnis shedegad batumshi mamakaci gardaicvala
  22-03-2017
  შსს-თან აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიკერეს shss-tan aqciis monawileebma protestis nishnad jibeebi amoikeres
  22-03-2017
  როგორ უნდა განვასხვავოთ ძველი და ახალგარზრდა ღვინო - სასარგებლო რჩევები დეგუსტაციის შესახებ rogor unda ganvasxvavot dzveli da axalgarzrda gvino - sasargeblo rchevebi degustaciis shesaxeb
  22-03-2017
  ილია მეორე: რუსეთმა უნდა გაათავისუფლოს ჩვენი ტერიტორიები ilia meore: rusetma unda gaatavisuflos chveni teritoriebi
  22-03-2017
  „მერობის კანდიდატი ვიქნები თუ საკრებულოს დეპუტატობის, ამაზე ზუსტი პოზიცია ჯერ არ მაქვს ჩამოყალიბებული“ „merobis kandidati viqnebi tu sakrebulos deputatobis, amaze zusti pozicia jer ar maqvs chamoyalibebuli“
  22-03-2017
  მატჩის ბოლოს, ფეხბურთელმა მადლობა, ცოლს და მეგობარ გოგონას გადაუხადა matchis bolos, fexburtelma madloba, cols da megobar gogonas gadauxada
  22-03-2017
  მამუკა ახვლედიანი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში იმყოფებოდა mamuka axvlediani finansta saministros sagamodziebo samsaxurshi imyofeboda
  22-03-2017
  პატრიარქი - საქართველო ვერასდროს შეეგუება ტერიტორიის წართმევას - რუსეთის პრეზიდენტს ვუთხარი, რომ უნდა მოვნახოთ კარი, ან ფანჯარა, რითაც ეს პრობლემა გადაწყდება patriarqi - saqartvelo verasdros sheegueba teritoriis wartmevas - rusetis prezidents vutxari, rom unda movnaxot kari, an fanjara, ritac es problema gadawydeba
  22-03-2017
  ნანული იმედაშვილი: მე-8 წელია “პანცილიონს“ ერთგულად ვემსახურები nanuli imedashvili: me-8 welia “pancilions“ ertgulad vemsaxurebi
  22-03-2017
  მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია გრძელდება mevenaxeobis sasoflo-sameurneo kooperativebis xelshewyobis saxelmwifo programashi registracia grdzeldeba
  22-03-2017
  პარლამენტში პრეზიდენტის მიერ ვეტოდადებულ კანონპროექტზე მსჯელობენ parlamentshi prezidentis mier vetodadebul kanonproeqtze msjeloben
  22-03-2017
  სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და “ლიბერთი ბანკს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა socialuri momsaxurebis saagentosa da “liberti banks“ shoris urtierttanamshromlobis memorandumi gaformda
  22-03-2017
  ნიკა მელია და შოთა ხაბარელი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ nika melia da shota xabareli ertmanets daupirispirdnen
  22-03-2017
  ქუმსიშვილი: ჩვენი ამოცანაა, მთის მოსახლეობას ადგილზე განვითარებისათვის ხელი შევუწყოთ qumsishvili: chveni amocanaa, mtis mosaxleobas adgilze ganvitarebisatvis xeli shevuwyot
  22-03-2017
  ჩინეთში, სკოლის საპირფარეშოში ორი მოსწავლე დაიღუპა chinetshi, skolis sapirfareshoshi ori moswavle daigupa
  22-03-2017
  მალთაყვის საკურორტო-რეკრეაციული ზონის განახლება მიმდინარეობს maltayvis sakurorto-rekreaciuli zonis ganaxleba mimdinareobs
  22-03-2017
  ანა დოლიძე: ე.წ. მოსმენების კანონთა პაკეტი არ აკმაყოფილებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნებს ana dolidze: e.w. mosmenebis kanonta paketi ar akmayofilebs sakonstitucio sasamartlos motxovnebs
  22-03-2017
  კილაძე: პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები უფრო პოლიტიკურ კეკლუცს ჰგავს, ვიდრე სამართლებრივ არგუმენტებს kiladze: prezidentis motivirebuli shenishvnebi ufro politikur keklucs hgavs, vidre samartlebriv argumentebs
  22-03-2017
  პრემიერი ახალგაზრდა გამომგონებლებს: იაზროვნეთ არასტანდარტულად, ყოველთვის იფიქრეთ, რომ არ აირჩიოთ ჩვეულებრივი გზა premieri axalgazrda gamomgoneblebs: iazrovnet arastandartulad, yoveltvis ifiqret, rom ar airchiot chveulebrivi gza
  22-03-2017
  გაიგე რას ნიშნავს ვებგვერდის ან ინტერნეტ მაღაზიის სერვისად მიღება (R) gaige ras nishnavs vebgverdis an internet magaziis servisad migeba (R)
  22-03-2017
  „როდემდე უნდა ჩათვალონ მამაკაცებმა, რომ მანქანის სიმძლავრე და სიჩქარე თავიანთი ვაჟკაცობის საზომია „rodemde unda chatvalon mamakacebma, rom manqanis simdzlavre da sichqare tavianti vazhkacobis sazomia
  22-03-2017
  ოკეანის სიღრმის უცანური არსებები okeanis sigrmis ucanuri arsebebi
  22-03-2017
  კილაძე: თქვენგან განსხვავებით, დღეს თუ ვინმე რამეს დააშავებს, ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები იმაზე, რომ დაისაჯოს kiladze: tqvengan gansxvavebit, dges tu vinme rames daashavebs, chven vart pasuxismgeblebi imaze, rom daisajos
  22-03-2017
  iPhone 7-ის ახალი ფერი iPhone 7-is axali feri
  22-03-2017
  შსს-სთან აქცია - ”არა ჩადებას” მიმდინარეობს, რომლის რამდენიმე მონაწილემაც პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიკერა shss-stan aqcia - ”ara chadebas” mimdinareobs, romlis ramdenime monawilemac protestis nishnad jibeebi amoikera
  22-03-2017
  ერთიანი ეროვნული გამოცდები - პასუხები კითხვებზე, რომელიც აბიტურიენტებს აინტერესებთ ertiani erovnuli gamocdebi - pasuxebi kitxvebze, romelic abiturientebs ainteresebt
  22-03-2017
  მარშანია: სოხუმსა და ცხინვალში პროცესები ისე მიმდინარეობს, რომელთა შედეგად, ისინი რუსეთის ნაწილი ხდებიან და საქართველოს წყდებიან marshania: soxumsa da cxinvalshi procesebi ise mimdinareobs, romelta shedegad, isini rusetis nawili xdebian da saqartvelos wydebian
  22-03-2017
  სამხედრო ატაშეები საქართველოს თავდაცვის უწყების რეფორმას მხარდაჭერას უცხადებენ samxedro atasheebi saqartvelos tavdacvis uwyebis reformas mxardaჭeras ucxadeben
  22-03-2017
  სასამართლომ ყოფილი მეუღლისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებისთვის ბრალდებული პირი დამნაშავედ ცნო sasamartlom yofili meuglistvis sityvieri sheuracxyofis miyenebistvis braldebuli piri damnashaved cno

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  Frangulii(1), Reinvent(1), Mekakucity(1), TEDxWindham(1), მაზიარებელ(1), მაჩხანელს(1), засыпал(1), обыск(2), Communal(1), rokfeleri(1), ართვინელი(1), Teletransporte(2), მარკოიშვილს(1), KUXONNIY(2), Пародию(2), დღესს(1), დავიტოვოთ(2), ვოლჟანკა(2), ანგარიშსწორებისთვის(1), ბაჩიკ(1), пляжа(3), Samrtwatc(3), დააღეჭინეს(1), Колы(2), КОРЖ(2), бушевать(1), dedac__________dj_texasel(2), cxrasulian(2), 49PUT6101(1), რუმინულები(1), seqsis dros tavis dacva(3363), erokratia qartuli filmi 2 seria(2214), erokratia qartuli filmi(2153), Nuca maxviladzis dasaplaveba videosn yureba(1843), goga xaindravas filmi ferokratia(1786), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1781), Nuca maxviladzis gasveneba(1762), maia asatianis shvilis dakrzalva(1709), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1584), goga xaindravas filmi herokratia(1568), Ferokratia(1523), Erokratia xaindravas filmi(1435), herokratia ganmarteba(1429), maivideo www(1400), nuca maxviladze dasaplaveba(1367), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1331), simgera papito(1289), movaჭreebis(1240), filmi xerokratia(1236), Ori bedi 537 538 seria(1142), ნუცა მახვილაძის გასვენება(1105), kartyli pilmi xerokratia(1101), erovnuli(1078), wauyeneben(1024), chibuxashvilis(1023), qartuli filmi herokratia(1013), goga haindravas herokratia 8 seria(1012), Nuca maxviladzis dasaplaveba video(1008), Nuca maxviladzis dasaplaveba(1007), soso joxadzis mkvleloba (1001), ორი ბედი 551 552 სერია(966), egzitpols(964), soso joxazis mkvleloba(959), kumiseli reiki(945), ორი ბედი ყველა სერია(932), mosvlaze(927), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(926), BICILINI(896), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(888), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(884), kedlebshi(868), xerokratia serialis yureba(868), goga xaindrava herokratia film(866), moduria!(859), Mkwlelobis wakesi(855), ori bedi 535 seria(840), Michaela(833), სექსი ბოზებთან(829), 195 seria ori bedi qartulad(828), herokratia filmi sruli versia(827),