• ახალი ამბები

  როგორ ამოვიცნოთ ფალსიფიცირებული რძის ნაწარმი სახლის პირობებში - დიასახლისებმა ეს უნდა იცოდეთ rogor amovicnot falsificirebuli rdzis nawarmi saxlis pirobebshi - diasaxlisebma es unda icodet
  ინფორმაციას პატრიარქის დაცვის 17 წევრის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ არ დასტურდება informacias patriarqis dacvis 17 wevris mier tanamdebobis datovebis shesaxeb ar dasturdeba
  დავით ნარმანია - ვერ ეღირსებიან, 1-ელ მარტს საკრებულოში არ მივალ, რადგან ამ შოუს არ უნდა მოჰყვეს გაგრძელება davit narmania - ver egirsebian, 1-el marts sakrebuloshi ar mival, radgan am shous ar unda mohyves gagrdzeleba
  ანტიკვარული და ძვირფასი ნივთები ლელა კაკულიას ბინაში antikvaruli da dzvirfasi nivtebi lela kakulias binashi
  „ფეისბუქის“ მომხმარებელთა 70% ბმულს შინაარსის წაკითხვის გარეშე აზიარებს „feisbuqis“ momxmarebelta 70% bmuls shinaarsis wakitxvis gareshe aziarebs
  დედაქალაქის საკრებულოს შენობაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაეშვა dedaqalaqis sakrebulos shenobaze saqartvelos saxelmwifo drosha daeshva
  ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა xelnawerta erovnul centrsa da maswavlebelta profesiuli ganvitarebis centrs shoris tanamshromlobis memorandumi gaformda
  ლევან იზორია ტაბახმელაში, იუნკერთა მემორიალის ტერიტორიაზე, ღია მუზეუმის შექმნის ინიციატივით გამოდის levan izoria tabaxmelashi, iunkerta memorialis teritoriaze, gia muzeumis sheqmnis iniciativit gamodis
  ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა თავისუფალია qutaisi-tyibuli-ambrolauris saavtomobilo gzaze modzraoba tavisufalia
  პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხით, ტაბახმელაში არსებული სანგრები 1921 წლის სახით აღდგება prezidentis sarezervo fondidan gamoyofili tanxit, tabaxmelashi arsebuli sangrebi 1921 wlis saxit agdgeba
  საგამოძიებო სამსახურმა უაქციზო სიგარეტის გასაღების ბრალდებით 3 პირი დააკავა sagamodziebo samsaxurma uaqcizo sigaretis gasagebis braldebit 3 piri daakava
  კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა korneli kekelidzis saxelobis saqartvelos xelnawerta erovnul centrsa da maswavlebelta profesiuli ganvitarebis erovnul centrs shoris urtierttanamshromlobis memorandumi gaformda
  ქუთაისში 18 წლის გოგონა საავადმყოფოში გარდაიცვალა qutaisshi 18 wlis gogona saavadmyofoshi gardaicvala
  ვარჯიში, რომლითაც სწორი და ლამაზი ფეხების დაყენებას შეძლებთ varjishi, romlitac swori da lamazi fexebis dayenebas shedzlebt
  საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის სასახლეზე სახელმწიფო დროშა დაუშვეს sabჭota okupaciis dgestan dakavshirebit, prezidentis sasaxleze saxelmwifo drosha daushves
  პრეზიდენტი - დღეს ჩვენ ვდგავართ იქ, სადაც იდგნენ ჩვენი წინაპრები და იცავდნენ სამშობლოს საბჭოთა ოკუპაციისგან, აქ იდგებიან ჩვენი შთამომავლებიც prezidenti - dges chven vdgavart iq, sadac idgnen chveni winaprebi da icavdnen samshoblos sabჭota okupaciisgan, aq idgebian chveni shtamomavlebic
  ექსკლუზიური ფოტო - მდედრი ანაკონდა სექსის შემდეგ, მამრს ყლაპავს eqskluziuri foto - mdedri anakonda seqsis shemdeg, mamrs ylapavs
  თეთრმა სახლმა პრესისთვის გამართულ ბრიფინგზე CNN-ი და სხვა საინფორმაციო საშუალებები დაბლოკა tetrma saxlma presistvis gamartul brifingze CNN-i da sxva sainformacio sashualebebi dabloka
  მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასა და პრეზიდენტის სასახლეზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია mtavrobis administraciis shenobasa da prezidentis sasaxleze saxelmwifo droshebi dashvebulia
  ძალა ნდობას - შს სამინისტრო სოციალურ კამპანიას განაგრძობს dzala ndobas - shs saministro socialur kampanias ganagrdzobs
  „აეროსმიტის“ კონცერტზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დაიწყო „aerosmitis“ koncertze dasaswrebi biletebis gayidva daiwyo
  დონალდ ტრამპი New York Times-ს და CNN-ს „ყალბი მედიასაშუალებების“ კონტექსტში მოიხსენიებს donald trampi New York Times-s da CNN-s „yalbi mediasashualebebis“ konteqstshi moixseniebs
  25 თებერვალი: საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე და ულამაზესი მარო მაყაშვილის გულისშემძვრელი დღიური 25 tebervali: saqartvelos istoriashi ert-erti yvelaze mdzime dge da ulamazesi maro mayashvilis gulisshemdzvreli dgiuri
  CNN, New York Times, Politico და Los Angeles Times თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე არ დაუშვეს CNN, New York Times, Politico da Los Angeles Times tetr saxlshi gamartul brifingze ar daushves
  კაცი, რომელმაც ავადმყოფი შვილი სამუდამოდ მიატოვა - ამის გამო მამები შვილებს არ ტოვებენ... kaci, romelmac avadmyofi shvili samudamod miatova - amis gamo mamebi shvilebs ar toveben...
  საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეზე სახელმწიფო დროშა დაშვებულია saqartvelos prezidentis sasaxleze saxelmwifo drosha dashvebulia
  პარლამენტის შენობებზე საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო დროშები დაეშვა parlamentis shenobebze sabჭota okupaciis dgestan dakavshirebit saxelmwifo droshebi daeshva
  შსს-ს არქივმა საბჭოთა ოკუპაციის თემაზე მომზადებული წიგნის პრეზენტაცია გამართა shss-s arqivma sabჭota okupaciis temaze momzadebuli wignis prezentacia gamarta
  საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, პარლამენტის შენობებზე სახელმწიფო დროშა დაეშვა sabჭota okupaciis dgestan dakavshirebit, parlamentis shenobebze saxelmwifo drosha daeshva
  თავდაცვის სამინისტრომ ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, დროშები დაუშვა tavdacvis saministrom okupaciis dgestan dakavshirebit, droshebi daushva
  "ბიბლუსი გალერეაში" "ლიბერთინსის" სერიით გამოცემული წიგნის "გამარჯვებულის" პრეზენტაცია გაიმართა "biblusi galereashi" "libertinsis" seriit gamocemuli wignis "gamarjvebulis" prezentacia gaimarta
  ახალი დეტალები ქუთაისში 18 წლის გოგონას გარდაცვალების შესახებ axali detalebi qutaisshi 18 wlis gogonas gardacvalebis shesaxeb
  ლევან ვასაძემ რუსეთ-საქართველოს შერიგების საკუთარი გეგმა წარადგინა (ვიდეო) levan vasadzem ruset-saqartvelos sherigebis sakutari gegma waradgina (video)
  შსს-ს განცხადებით, საპატრიარქოს დაცვის ყველა მოქმედი თანამშრომელი სამინისტროს რიგებში რჩება shss-s gancxadebit, sapatriarqos dacvis yvela moqmedi tanamshromeli saministros rigebshi rcheba
  ხმაურია ქუთაისის საავადმყოფოში, სადაც 18 წლის გოგონა გარდაიცვალა xmauria qutaisis saavadmyofoshi, sadac 18 wlis gogona gardaicvala
  გავრცელებული ინფორმაციით, პატრიარქის დაცვის 17 წევრი გაათავისუფლეს gavrcelebuli informaciit, patriarqis dacvis 17 wevri gaatavisufles
  ეროვნული პარკის რეინჯერს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს erovnuli parkis reinjers sityvieri da fizikuri sheuracxyofa miayenes
  "კინოს ოსკარამდე ავტო-ოსკარები" - "AUTO BILD საქართველომ" ოქროს საჭის მფლობელები დააჯილდოვა "kinos oskaramde avto-oskarebi" - "AUTO BILD saqartvelom" oqros saჭis mflobelebi daajildova
  პრინცესა დიანას ყველაზე ელეგენტური კაბები princesa dianas yvelaze elegenturi kabebi
  "ინფორმაცია, რომელიც დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ მომაწოდა წინააღმდეგობაში მოდის პროკურატურის მხრიდან გავრცელებულ ოფიციალურ ვერსიასთან" "informacia, romelic dekanozma giorgi mamaladzem momawoda winaagmdegobashi modis prokuraturis mxridan gavrcelebul oficialur versiastan"
  "ლოკომოტივი-კუბანი"-ს კალათბურთელმა ბურთი საკუთარი კალათიდან ჩააგდო "lokomotivi-kubani"-s kalatburtelma burti sakutari kalatidan chaagdo
  ამაღამ ზოგიერთ რაიონს 5 წუთით დენი გაეთიშება amagam zogiert raions 5 wutit deni gaetisheba
  „გირჩის“ ექსპერიმენტის შემდეგ, შსს-მ გამოძიება ნარკოტიკული ნივთიერების გასაღების ფაქტზე დაიწყო „girchis“ eqsperimentis shemdeg, shss-m gamodzieba narkotikuli nivtierebis gasagebis faqtze daiwyo
  „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ მომხმარებელს ბოდიშს უხდის „saqartvelos saxelmwifo eleqtrosistema“ momxmarebels bodishs uxdis
  რა დაემართა თქვენს ფეისბუქის აპლიკაციას? ra daemarta tqvens feisbuqis aplikacias?
  "შევუთანხმდებით დაცვის მხარეს, როცა იქნება ოპტიმალური დრო და მოხდება ბრალდებულ მამალაძის დაკითხვა" "shevutanxmdebit dacvis mxares, roca iqneba optimaluri dro da moxdeba braldebul mamaladzis dakitxva"
  რუსთავის მერიამ მაღალსართულიან კორპუსებში ნაგვის ბუნკერების დალუქვა დაიწყო rustavis meriam magalsartulian korpusebshi nagvis bunkerebis daluqva daiwyo
  25 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი 25 tebervlis astrologiuri prognozi
  ზურაბ ჯაფარიძე პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფება zurab jafaridze policiashi dakitxvaze imyofeba
  "ეს არავინ იცოდა, თავად ფონდის გარდა" - გოგა ჩანადირის ემოციური პოსტი "es aravin icoda, tavad fondis garda" - goga chanadiris emociuri posti
  სკანდალი ლატვიაში - ემირატებს დიპლომატს ჰიჯაბის მოხდა აიძულეს skandali latviashi - emiratebs diplomats hijabis moxda aidzules
  ჯაბა ჯიშკარიანი: ბოლომდე დავიცავთ არამარტო სასამართლოს ინტერესებს, არამედ იმ სოლიდარობას და მონაპოვარს რომელიც იყო 13 ივნისის სტიქიის შედეგად jaba jishkariani: bolomde davicavt aramarto sasamartlos interesebs, aramed im solidarobas da monapovars romelic iyo 13 ivnisis stiqiis shedegad
  „გირჩის“ ვიდეოექსპერიმენტი, რის შემდეგაც მათ ოფისში სამართალდამცავები მივიდნენ „girchis“ videoeqsperimenti, ris shemdegac mat ofisshi samartaldamcavebi mividnen
  რიმა ბერაძე: სირცხვილია ოპოზიციონერი კოლეგების მხრიდან სტიქიით დაზარალებულებით პოლიტიკური სპეკულაცია rima beradze: sircxvilia opozicioneri kolegebis mxridan stiqiit dazaralebulebit politikuri spekulacia
  თედო კობახიძე: საკითხი სამართლებრივად გამართულია და მისი ბათილად ცნობა უსაფუძვლოა tedo kobaxidze: sakitxi samartlebrivad gamartulia da misi batilad cnoba usafudzvloa
  ადვოკატი - ბრალდებულ გიორგი მამალაძის, მისი ოჯახის წევრებისა და ადვოკატების უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას advokati - braldebul giorgi mamaladzis, misi ojaxis wevrebisa da advokatebis usafrtxoeba kitxvis nishnis qvesh dgas
  რატომ გადაიდო გიორგი მამალაძის დაკითხვა - პროკურორის კომენტარი ე.წ. მატროსოვის ციხის დატოვების შემდეგ ratom gadaido giorgi mamaladzis dakitxva - prokuroris komentari e.w. matrosovis cixis datovebis shemdeg
  "რა რომანტიკაა! ოჯახთან ერთად ვსხედვართ და ბავშვობას ვიხსენებთ” - ანიტა რაჭველიშვილი უშუქობამ შეაწუხა "ra romantikaa! ojaxtan ertad vsxedvart da bavshvobas vixsenebt” - anita raჭvelishvili ushuqobam sheawuxa
  თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელმა "ნაციონალური მოძრაობის" დეპუტატს წყლის ბოთლი ესროლა tbilisis sakrebulos umravlesobis warmomadgenelma "nacionaluri modzraobis" deputats wylis botli esrola
  ჯაბა სამუშია: ეს არის სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის ზარალის ანაზღაურება და არანაირ კორუფციულ გარიგებასთან არ გვაქვს საქმე jaba samushia: es aris stiqiit dazaralebuli ojaxebistvis zaralis anazgaureba da aranair korufciul garigebastan ar gvaqvs saqme
  „გირჩის“ ოფისიდან სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალება ე.წ. ბიო ამოიღეს „girchis“ ofisidan samartaldamcvelebma narkotikuli sashualeba e.w. bio amoiges
  მიხეილ რამიშვილი: დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მამა გიორგის სიცოცხლეს შეიძლება საფრთხე დაემუქროს mixeil ramishvili: didi eჭvi maqvs, rom mama giorgis sicocxles sheidzleba safrtxe daemuqros
  ადვოკატი პროკურატურას: მამა გიორგის გამოკითხვა გამაჩნია პირადად მე და ნუ ეგონებათ რამის შემეშინდეს advokati prokuraturas: mama giorgis gamokitxva gamachnia piradad me da nu egonebat ramis shemeshindes
  ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საკრებულოს დღევანდელი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს opozicionerma deputatebma sakrebulos dgevandeli sxdoma protestis nishnad datoves
  საშიში დიეტები - ეს თქვენს ჯანმრთელობას ვნებს! sashishi dietebi - es tqvens janmrtelobas vnebs!
  თუ კარაქს მიირთმევთ, მაშინ ეს სტატია აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ tu karaqs miirtmevt, mashin es statia aucileblad unda waikitxot
  საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებსა და სტიქიით დაზარალებულებს შორის დაპირისპირება მოხდა sakrebulos aparatis tanamshromlebsa da stiqiit dazaralebulebs shoris dapirispireba moxda
  პრეზიდენტი: რომელი ძალაც არ უნდა დაუპირისპირდეს ჩვენს ქვეყანას, ვერასდროს გაიმარჯვებს საბოლოოდ prezidenti: romeli dzalac ar unda daupirispirdes chvens qveyanas, verasdros gaimarjvebs sabolood
  24 თებერვლიდან საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებებს გააკეთებს საპატრიარქოს პრეს-სამსახურის ხელმძღვანელი, დეკანოზი დავით შარაშენიძე 24 tebervlidan saqartvelos sapatriarqos oficialur gancxadebebs gaaketebs sapatriarqos pres-samsaxuris xelmdzgvaneli, dekanozi davit sharashenidze
  რატომ უშვებს ღმერთი ამდენი ახალგაზრდის სიკვდილს? ratom ushvebs gmerti amdeni axalgazrdis sikvdils?
  მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმისთვის გადაცემულ ქონებაზე მსჯელობა, საკრებულოს სხდომაზე დაპირისპირებაში გადაიზარდა mosamartle nata nazgaidzis dzmistvis gadacemul qonebaze msjeloba, sakrebulos sxdomaze dapirispirebashi gadaizarda
  მაუწყებლის პასუხი ომბუდსმენს: ტერმინების - „მიუღებელია“, „დაუშვებელია“ გამოყენება, სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის განცდას აჩენს mauwyeblis pasuxi ombudsmens: terminebis - „miugebelia“, „daushvebelia“ gamoyeneba, saredaqcio damoukideblobashi charevis gancdas achens
  გორში 1919-1921 წლებში დაღუპული გმირების ხსოვნის მემორიალი გაიხსნა gorshi 1919-1921 wlebshi dagupuli gmirebis xsovnis memoriali gaixsna
  საპატრიარქოს სახელით განცხადებებს მედიასთან დავით შარაშენიძე გააკეთებს sapatriarqos saxelit gancxadebebs mediastan davit sharashenidze gaaketebs
  დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან ე.წ. მატროსოვის ციხეში გამომძიებლები იმყოფებიან dekanoz giorgi mamaladzestan e.w. matrosovis cixeshi gamomdzieblebi imyofebian
  საპატრიარქოს სახელით განცხადებებს დეკანოზი დავით შარაშენიძე გააკეთებს sapatriarqos saxelit gancxadebebs dekanozi davit sharashenidze gaaketebs
  ე.წ მოსმენების კანონი ვეტოს მოლოდინში; დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკითხვა დაიწყო - დღეს, "360 გრადუსში" e.w mosmenebis kanoni vetos molodinshi; dekanoz giorgi mamaladzis dakitxva daiwyo - dges, "360 gradusshi"
  დაავადებათა კონტროლის ცენტრში „კოხლეარული იმპლანტის საერთაშორისო დღისადმი“ მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართება daavadebata kontrolis centrshi „koxlearuli implantis saertashoriso dgisadmi“ midzgvnili konferencia gaimarteba
  გიორგი მარგველაშვილი: რომელი ძალაც არ უნდა დაუპირისპირდეს ჩვენს ქვეყანას, საბოლოოდ ვერასდროს გაიმარჯვებს giorgi margvelashvili: romeli dzalac ar unda daupirispirdes chvens qveyanas, sabolood verasdros gaimarjvebs
  საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის მუშაობა შეაჯამა saqartvelos saparlamento delegaciam eutos saparlamento asambleis zamtris sesiis mushaoba sheajama
  სტიქიისას დაზარალებული 5 ოჯახის შესახებ, რომლებმაც შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს, თბილისის მერია განცხადებას ავრცელებს stiqiisas dazaralebuli 5 ojaxis shesaxeb, romlebmac shetavazebaze uari ganacxades, tbilisis meria gancxadebas avrcelebs
  უმრავლესობის წარმომადგენელმა "ნაციონალ"დეპუტატს წყლის ბოთლი ესროლა - დაპირისპირება საკრებულოში umravlesobis warmomadgenelma "nacional"deputats wylis botli esrola - dapirispireba sakrebuloshi
  თინეიჯერების რიგი "ბიბლუსი გალერეასთან" "გამარჯვებულის" მოლოდინში tineijerebis rigi "biblusi galereastan" "gamarjvebulis" molodinshi
  მათიკაშვილი: „არანაირ აგენტურაზე საუბარი არ არის“ matikashvili: „aranair agenturaze saubari ar aris“
  ხმაური საკრებულოს სხდომაზე xmauri sakrebulos sxdomaze
  რომან გოცირიძე „მოსმენების“ შესახებ კანონპროექტზე - ესაა КГБ-ს ისტორიისკენ დაბრუნება, ესაა საბჭოთა სპეცსამსახურის რესტავრაცია მასობრივი კომუნიკაციის ბიზნესში roman gociridze „mosmenebis“ shesaxeb kanonproeqtze - esaa КГБ-s istoriisken dabruneba, esaa sabჭota specsamsaxuris restavracia masobrivi komunikaciis biznesshi
  Check in Georgia-ს ფარგლებში მიმდინარე წელს მუსიკალური, სპორტული და სხვა ღონისძიებები გაიმართება Check in Georgia-s farglebshi mimdinare wels musikaluri, sportuli da sxva gonisdziebebi gaimarteba
  2017 წელს Check in Georgia-ს კონცეფციის ქვეშ მუსიკალური, სპორტული და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაიმართება 2017 wels Check in Georgia-s koncefciis qvesh musikaluri, sportuli da sxva mnishvnelovani gonisdziebebi gaimarteba
  სარემონტო სამუშაოების გამო, საბურთალოს ნაწილს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება saremonto samushaoebis gamo, saburtalos nawils eleqtromomarageba sheezgudeba
  „თელასი“ თბილისის ცენტრალური უბნებისთვის ელექტროენერგიის შეზღუდვის მიზეზს განმარტავს „telasi“ tbilisis centraluri ubnebistvis eleqtroenergiis shezgudvis mizezs ganmartavs
  წულუკიანი დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე: ტრაგედია იქნა თავიდან აცილებული, ახლა კი, გამოძიების სიტყვას უნდა დაველოდოთ wulukiani dekanoz giorgi mamaladzis saqmeze: tragedia iqna tavidan acilebuli, axla ki, gamodziebis sityvas unda davelodot
  იან კელი: მხარს ვუჭერ პატრიარქს და არ მინდა, რაიმე ზიანი მიადგეს მას, ან ვინმეს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ian keli: mxars vuჭer patriarqs da ar minda, raime ziani miadges mas, an vinmes martlmadideblur eklesiashi
  შსს-ს თანამშრომლებმა თოვლში ჩარჩენილი 45 მოქალაქე უსაფრთხოდ გამოიყვანეს shss-s tanamshromlebma tovlshi charchenili 45 moqalaqe usafrtxod gamoiyvanes
  თბილისში პირველი ამერიკული ცენტრი „ჩემპიონთა აკადემია“ გაიხსნა tbilisshi pirveli amerikuli centri „chempionta akademia“ gaixsna
  თბილისის მერია ზვიად ნაზღაიძისთვის საკუთრების ჩამორთმევისა და ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს tbilisis meria zviad nazgaidzistvis sakutrebis chamortmevisa da anazgaurebis shesaxeb informacias aqveynebs
  თოქ-შოუ "პროფილი" ფეისბუქზე განცხადებას ავრცელებს toq-shou "profili" feisbuqze gancxadebas avrcelebs
  ვერრა ბრეჟნევას თამამი ფოტო verra brezhnevas tamami foto
  თბილისის მერია ზვიად ნაზღაიძისათვის საკუთრების ჩამორთმევისა და ანაზღაურების საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს tbilisis meria zviad nazgaidzisatvis sakutrebis chamortmevisa da anazgaurebis sakitxtan dakavshirebit gancxadebas avrcelebs
  „სამართლადამცავების მხრიდან პრევენციული ზომები დროულად განხორციელდა, ტრაგედია იქნა აცილებული თავიდან“ „samartladamcavebis mxridan prevenciuli zomebi droulad ganxorcielda, tragedia iqna acilebuli tavidan“
  კელი: მხარს ვუჭერ პატრიარქს და არ მინდა რაიმე ზიანი მიადგეს მას keli: mxars vuჭer patriarqs da ar minda raime ziani miadges mas

  საინტერესო სიახლეები

  ჩვენთან ეძებენ:
  ლიმუზინიც(1), Akcentom(2), გაგნიძეს(1), ძროხებიი(2), погрузились(2), Неклюдова(2), დამატე(2), ჩაცმულობასთან(2), პერკუსიებზე(2), თავშეკავენბისკენ(1), დილამდეე(2), ვაშლოვანში(2), ნაძირალას(1), negocios(3), MegaRegion(2), სეიმურის(4), თელავშიც(3), ბრახუნი(2), თქვენის(2), სევიზი(2), აპრილსთვის(3), ბოტკოველისადმი(2), აააეეეეეეეეეეეეეე(2), Балетную(2), ოლბლექსმა(2), ბოშურ(4), водохранилищу(2), სვანეთი!(2), MOTOSPEED(3), პარარები(3), seqsis dros tavis dacva(2792), erokratia qartuli filmi 2 seria(2159), erokratia qartuli filmi(2079), goga xaindravas filmi ferokratia(1738), რას ნიშნავს ჰეროკრატია(1721), goga xaindravas filmi hemokratia 4seria(1546), goga xaindravas filmi herokratia(1514), Ferokratia(1455), Erokratia xaindravas filmi(1387), herokratia ganmarteba(1378), maivideo www(1361), goga xaindravas filmi herokratia 2 seria(1277), simgera papito(1241), movaჭreebis(1207), filmi xerokratia(1198), Ori bedi 537 538 seria(1113), kartyli pilmi xerokratia(1060), erovnuli(1049), wauyeneben(1000), chibuxashvilis(992), goga haindravas herokratia 8 seria(964), qartuli filmi herokratia(962), soso joxadzis mkvleloba (961), ორი ბედი 551 552 სერია(938), egzitpols(932), soso joxazis mkvleloba(926), kumiseli reiki(904), ორი ბედი ყველა სერია(901), mosvlaze(898), Amoucnobi movlena sofel kumisshi(891), სუპერ გოგონა 2 super gogona 2(849), ჰიპოკრატია ხაინდრავას პილმი(848), kedlebshi(840), goga xaindrava herokratia film(835), BICILINI(826), moduria!(825), Mkwlelobis wakesi(825), xerokratia serialis yureba(822), ori bedi 535 seria(814), 195 seria ori bedi qartulad(800), Michaela(796), herokratia filmi sruli versia(789), ra xdeba kumisshi(770), wamlebis(766), xerokratia(755), garevaჭrobis(733), iuristad(729), gamosakvlevia(710), ori bedi 537 seria(671), mowinagmdegeebi(664),